Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Zouteveense en Holierhoekse Polder

De Zouteveense en Holierhoekse Polder wordt gekenmerkt door de openheid, die vooral in de oost-west richting sterk kan worden beleefd. Op sommige plaatsen is dit ook het geval in de zuid-noord richting, zoals vanaf de Woudweg, de Oostveenseweg en de Zuidkade. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Zouteveense en Holierhoekse Polder kaart
Zouteveense en Holierhoekse Polder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Zouteveenseweg
De Zouteveenseweg is een verbinding van Schipluiden naar Vlaardingen waar twee ontginningen samenkomen.

Zouteveense Polder
Gezicht vanaf de Zouteveenseweg richting de snelweg A4.

De wegen in de Holierhoekse en Zouteveense Polder fungeren als coulissen. In de polder liggen verschillende boerderijen aan lange lanen. De knotwilg is langs de wegen de meest kenmerkende boom.

Zouteveenseweg
De Zouteveenseweg nabij nummer 23 richting Schipluiden.

Van zuid naar noord zijn de ontginningsblokken goed herkenbaar; ze worden begrensd door wegen of brede molensloten, zoals de Woudweg, de Zweth, de Oostveenseweg en de Willemoordseweg (ook wel Willemsoordseweg) en de Slinksloot. Nabij de Slinksloot ontmoeten de verkavelingspatronen uit het zuiden en het oosten en westen elkaar, vandaar de kromming in de Zouteveenseweg, die nodig was om de doorgaande verbinding tot stand te brengen.

Zouteveense Meer
De Slinksloot kruist de Zouteveenseweg. In 2013 was het Zouteveense Meer even terug na hevige regenval.

Het gebied telt een tweetal woonenclaves, namelijk Negenhuizen en De Kapel, die naast boerderijen, andere woonhuizen en beplanting tellen.

Negen Huizen
Buurtschap Negenhuizen, ooit bestaande uit negen boerderijen.

Negen Huizen
Modern melkveebedrijf van Oosthoek in Negenhuizen.

De Kapel Zouteveen
Buurtschap De Kapel; kruising van de Zouteveenseweg met de Breeweg, Oostveenseweg en Willemsoordseweg.

De wegenpatronen dateren allemaal uit de ontginningsperiode (twaalfde/dertiende eeuw) en zijn wat de breedte betreft nog bijna volledig authentiek. Naast de Woudweg, de Oostveenseweg en de Willemoordseweg zijn de Slinksloot en de Zweth belangrijke dwarsverbindingen.

Oostveenseweg
De Oostveenseweg verbindt Zouteveen met Abtswoude.

De kreekruggen onderscheiden zich niet alleen als hoogten in het landschap, maar ook als boerderijplaatsen. Een opvallend landschappelijk element is de nog bestaande eendenkooi van Zouteveen en de loop van het riviertje de Keen.

Zouteveen eendenkooi
Een van de vangpijpen van de Eendenkooi Schipluiden aan de Zouteveenseweg.

De gehele zuidflank van de polder wordt gemarkeerd door nieuw aangelegde bosgroepen, plasjes en verruigde zones, die naast natuurwaarden ook recreatieve betekenis hebben. De snelweg A4 en de spoorweg tussen Delft en Schiedam zijn harde doorsnijdingen.

Holierhoeksepolder bosschages
Langs Vlaardingen Holy vormen bosschages een scherm voor de bebouwing.

De kaden langs de Vlaardingervaart laten nog iets uit de periode van de trekschuit zien. Het zijn ook plaatsen die van groot belang zijn voor de waterstaatkundige geschiedenis.

Zouteveen jaagbrug
Brug bij het oude gemaal van de polder met verlaagde leuning om de laaglijn te geleiden.

Het meest opvallende van het open poldergebied zelf is, dat de agrarische bebouwing in de onderhavige polders nog altijd dominant aanwezig is en dat de ontwikkeling van de boerderijbouw en de melkveehouderij hier heel goed zijn waar te nemen.

Oostveenseweg
Boerderij aan de Oostveenseweg.

Zouteveenseweg
Boerderij Arckesteyn aan de Zouteveenseweg.

Zouteveenseweg
Boerderij met jaarlijks een uitbundige hoeveelheid sneeuwklokjes aan de Zouteveenseweg.

11 maart 2024