Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland - het platteland

13 oktober 2014. Het overgrote deel van het Midden-Delfland gebied bestaat uit weilanden, waar nog ca. 60 (melk)veehouders hun bedrijf voeren. Deze open ruimte wordt doorsneden door boezemwateren en poldersloten. De reconstructie van Midden-Delfland heeft ervoor gezorgd dat aan de randen rond de dorpen en steden recreatiegebieden werden aangelegd. Een uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden is aangelegd voor actieve recreatie.

Het Midden-Delfland gebied is al eeuwenlang, sinds de ontginning tijdens de Middeleeuwen, onderverdeeld in polders, ongeveer twintig in totaal (zie ook Historie en Landschap van Midden-Delfland). Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de zorg voor de afvoer van overtollig water uit de polders, via de boezemwateren naar de Maas en de Noordzee. Deze organisatie bestond in 2014 al 725 jaar.

In het veelal agrarisch gebied ontstonden verschillende dorpen en buurtschappen. De omliggende steden als Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis groeiden stevig door, terwijl de dorpen in het gebied relatief klein bleven. Door de korte afstanden is het gebied van Midden-Delfland bij uitstek geschikt voor recreatie, zoals wandelen, fietsen en varen.

Zouteveenseweg
Midden-Delfland kent sfeervolle polderwegen omzoomd door bomen, waaronder knotwilgen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is het gebied dat nu de huidige stadregio’s Rotterdam en Haaglanden omvat. Binnen dat gebied gaan de 24 gemeenten hun krachten bundelen in het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken (start waarschijnlijk per 1 januari 2015). Het gebied van Midden-Delfland en de groene gebieden ten noorden ervan (totaal ca. 550 km2) worden gezien als de groene long van de metropoolregio. De burgemeesters van Den Haag (Aartsen) en Rotterdam (Aboutaleb) benadrukten in het televisieprogramma ‘Altijd Wat’ (NPO 2, 26 augustus 2014) het belang van dit groene gebied, de Hof van Holland.

Koeien in de Zouteveense Polder
Grote ambitie van Midden-Delfland: de koe in de wei.

Gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland, ontstaan bij de gemeentelijke herindeling van 2004, heeft het grootste gedeelte van het Midden-Delfland gebied onder haar beheer. Zij heeft de ambitie om samen met de omliggende gemeenten het gebied groen te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren. De koe in de wei past hier uitstekend bij. Een van de projecten is het uitvoeren van de gras-voor-glas subsidieregeling, waarbij verspreide glastuinbouwbedrijven worden gesaneerd en de vrijgekomen ruimte weer weiland wordt.

Gras-voor-gras in de Kralingerpolder.
Niet lang geleden stond hier nog een grote kas.

Lees meer: