Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Natuur(lijk) en agrarisch Midden-Delfland

Een groot deel van het onbebouwde Midden-Delfland (gebied en gemeente) heeft nog een agrarische functie (vooral veeteelt) en een kleiner deel heeft een recreatieve functie: park en water. Dit spanningsveld tussen de agrarische en recreatieve sector houdt velen bezig.

Zoals nu wel bekend moet zijn is het voor veehouders in Midden-Delfland niet eenvoudig een winstgevend bedrijf te voeren. Het grote aantal regels dat opgelegd wordt vanuit Brussel en Den-Haag maakt dat van traditioneel boeren geen sprake kan zijn. De tegenwoordige veehouders zijn veel meer ondernemers die van veel zaken op de hoogte moeten zijn. Denk maar eens aan de wettelijk mestboekhouding en de handel in melkquota (verdwijnt in 2015).

Naast de grote geoptimaliseerde melkveehouderijen met een melkrobot is er in Midden-Delfland ook plaats voor biologische bedrijven, waarbij de melkproductie wat minder op de voorgrond staat en de natuur een duidelijke plaats heeft. Een aantal ondernemers heeft de veehouderij kunnen combineren met andere activiteiten, zoals de productie en verkoop van melk, boter en kaas, een boerderijcamping, het organiseren van excursies en meer. Neveninkomsten kunnen ook komen uit de zogenaamde "groene diensten", zoals het onderhoud van oevers en natuurgebieden, maar ook het later maaien om weidevogels als Grutto en Kievit de tijd en gelegenheid te geven hun jongen te laten groeien.

Koeien in de Zouteveensepolder.

Het aantal veehouderijen is in de afgelopen jaren wel steeds kleiner geworden; menige boerderij wordt verkocht en verbouwd tot woonboerderij zonder een agrarische functie. Het besef dat het 'vijf-voor-twaalf' is voor de veehouderijen heeft de gemeente Midden-Delfland (voorheen Schipluiden en Maasland) kunnen duidelijk maken aan de omliggende gemeenten. Er is het 'Groenfonds Midden-Delfland' gevormd dat gebruikt zal worden om de agrarische sector impulsen te kunnen geven om haar bestaanrecht te kunnen garanderen. De boeren worden hierbij gezien als de beheerders van de groene ruimte van het grotendeels verstedelijkte gebied. De agrarische Natuurvereniging Vockestaert en de WLTO hebben de opdracht gekregen een systeem te ontwikkelen om de groene diensten op een passende manier te belonen met financiën uit dit fonds.

Vooralsnog is het goed te zien dat op veel weilanden de koeien nog gewoon buiten in de wei lopen, iets waar de stedeling een fietstocht voor maakt naar Midden-Delfland!

Websites: