Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Ode aan Midden-Delfland van Midden-Delfland.net

18 augustus 2021. Cultuurplatform Midden-Delfland brengt in 2021, samen met de deelnemende cultuurorganisaties, een ode aan dit eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Tijdens dit zomerfestival vinden tal van activiteiten plaats. Op de website van het cultuurplatform staat het uitgebreide programma vermeld. De activiteiten vinden vooral plaats in de dorpen van Midden-Delfland: Schipluiden, Den Hoorn, Maasland en 't Woudt.

De speciale fietsroutekaart verbindt de verschillende locaties en leidt door het prachtige landschap met dorpen, boerderijen, weilanden, sloten en vaarten. Bekijk de volledige tentoonstelling Ode aan Midden-Delfland in Museum Het Tramstation.

Bijzonder landschap

Het landschap van Midden-Delfland, het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland, wordt gekenmerkt door openheid en zichtbaarheid van eeuwenoude structuren. Het gebied toont een unieke combinatie van agrarisch cultuurlandschap met veel mooie boerderijen, weilanden met koeien, poldersloten, boezemvaarten, windmolens en gemalen. Verspreid liggen sfeervolle dorpen en buurtschappen. Aan de randen vormen recreatiegebieden een overgang naar de stedelijke bebouwing, het tuinbouwgebied van de gemeente Westland en de industrie in het Rijnmondgebied.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Dijkpolder met molen De Drie Lelies en de Dijkpoldermolen (r).

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Den Hoorn.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Schipluiden.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Maasland.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
't Woudt.

Ontstaan

In de late Middeleeuwen is het gebied verdeeld in polders, ieder met een karakteristieke verkaveling en slotenpatroon: cultuurhistorisch waardevol. Het overtollig water in de polders wordt door een ingewikkeld systeem van windmolens en gemalen via de boezemwateren afgevoerd naar zee. Vanaf het boezemniveau hebben watersporters, en bij ijs ook de schaatsers, een prachtig uitzicht over de door inklinking lagergelegen polders. Vanaf 1645 maakte de trekschuit ook gebruik van de boezemwateren en verbond Delft met omliggende steden Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Trekschuit in de Vlaardingse Vaart op weg naar Schipluiden.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Jongkind en Rechthuis.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Groeneveldse poldermolen.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Gemaal Schieveen aan de Schie.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Monstersche Sluis Maassluis.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Open dag bij de Ackerdijkse Plassen met Rotterdam op de achtergrond.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
De Zweth.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Voormalig Slinkslootgemaal.

Natuur

Voor de instandhouding van de weidevogels als grutto en kievit zijn de weilanden van Midden-Delfland heel belangrijk. Met speciale maatregelen en aangepast agrarisch beheer blijven de weilanden een interessant broedgebied voor deze zeldzamer wordende vogels. De eendenkooien, de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen zijn unieke natuurgebieden. Tijdens de Reconstructie van Midden-Delfland zijn aan de randen van Midden-Delfland nieuwe natuur- en recreatiegebieden aangelegd.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
De Vlietlanden en de drie vlieten; vooraan de Boonervliet.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
De Vlietlanden.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Ackerdijkse Plassen vogelkijkhut.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Excursie eendenkooi.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Natuur in Abtswoude.

Recreatie

Een uitgebreid netwerk van recreatieve verbindingen voor wandelaars, skaters, fietsers, ruiters en watersporters maakt het landschap heel toegankelijk. Ondanks enkele forse doorsnijdingen van snelwegen en spoorlijnen valt er op een betrekkelijk klein gebied veel te zien en te beleven. Zowel in de dorpen als in het buitengebied groeit het aantal recreatieve voorzieningen voor overnachten, eten en drinken, en sportieve activiteiten. De Broekpolder met zijn Ruigte en Schotse hooglanders, het Masamuda, een educatief archeologisch erf, en het 12 kilometer lange mountainbikeparcours is een bezoek waard.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Wandelen over de hooggelegen kaden is een unieke ervaring.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Masamuda in de Broekpolder.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Veerpont bij Vlietlanden.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Fietsverbinding over de Schie.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
Land Art Delft.

Ode aan Midden-Delfland - 2021
De Broekpolder bij Vlaardingen is een uniek natuur– en recreatiegebied.

Meer ontdekken?

17 augustus 2021