Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland Vereniging

De Midden-Delfland Vereniging geeft elk kwartaal (vanaf 1977) een prachtig blad uit, een glossy met veel wetenswaardigheden over het Midden-Delfland gebied. Op de website van de vereniging zijn alle afleveringen (behalve de meest recente; deze zijn wel te koop bij de vereniging) gratis de downloaden (via deze link; kijk ook bij Archief). Helaas is dit archief niet met de Google zoekmachine doorzoekbaar. Door deze pagina via www.middendelfland.net op internet te plaatsen komen de titels en auteurs ook automatisch terecht in de Google zoekmachine. Ook zoeken op deze pagina is eenvoudig: type: Ctrl-f en een te zoeken tekst.

Midden-Delfkrant

Index van artikelen in de Midden-Delfkrant

Maart 1977, jaargang 1, nummer 1

 • Zes maanden inspraak, een voorzichtige balans
 • Redactioneel
 • Minder mensen Meer woningen
 • Exotische gasten op de Vlietlanden
 • Herdruk Kruikiuskaart
 • Bezoekerscentrum Midden-Delfland
 • Discussiestuk Beter zuivelbeleid
 • Projectbureau in Maasland?
 • Bouwen in Midden-Delfland

April mei 1977, jaargang 1, nummer 2

 • Streekplan Zuid-Holland west
 • Vergadering S.O.M.D. 28 april 77
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Regeringsbeleid landelijke gebieden, verkeer en vervoer, vaarwegen
 • Motie tegen rijksweg 24
 • Midden-Delfland in de Eerste Kamer
 • Nieuwe jachthaven in Vlaardingen
 • Publicaties
 • Nieuwe functie boerderijen
 • Voorlopig bestuur
 • Midden-Delflandfeest 18 maart
 • Eenden voeren
 • Rijksweg 19 De uitvoering van de motie-Voorman en het structuurschema verkeer en vervoer
 • Compartimenteringsdijk weer in discussie

Augustus 1977, jaargang 1, nummer 3

 • De Reconstructiecommissie Midden-Delfland
 • Rijksweg 19
 • PRRO-advies
 • De Kooleboer, de Koolekit
 • Vaart & Vlieten
 • Melkbus exit
 • Boeren verzetten zich tegen recreatie
 • MDV de plaats in de Reconstructiecommissie?
 • Statuten - doelstellingen
 • Bestuursstructuur
 • Contactpersonen
 • Streekplan Zuid-Holland west
 • Algemene ledenvergadering
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Tanthof 1, ontstaansgeschiedenis van het gebied rond de Abtswoudseweg en Tanthofkade
 • Tanthof 2, Delft doet meer met minder
 • Midden-Delfland en de NJN
 • ANWB Recreatie - studiedag 1977

September 1977, jaargang 1, nummer 4

 • De boer en zijn ruimte
 • Redactioneel
 • Torensilo in Maasland?
 • Weinig botulisme
 • Een boer is ook een mens
 • De boer in het systeem
 • De Reconstructiecommissie Midden-Delfland
 • Vrijwillig natuurbeer
 • Rijksweg 19
 • Alternatieve methoden bij de landbouw

Najaar 1977, jaargang 1, nummer extra

 • Midden-Delfland, Historische ontwikkeling
 • Bufferzone
 • SOMD
 • Procedure
 • Wat gaat er gebeuren
 • Waar gaat het om
 • Echte boerenkaas op eigen bedrijf gemaakt

November 1977, jaargang 1, nummer 5

 • Open brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 • Redactioneel
 • Ontwerp streekplan Zuid-Holland west
 • Abtswoude en Harreweg op zondag autovrij?
 • De Keenenburg
 • Schipluiden op de verkeerde weg
 • Knotten
 • Vrijwilligers
 • Een nuttige griezel, oorwurm
 • Paardenwerk
 • MDV: Ledenvergadering, nieuw bestuur
 • Jubileum in de Lickebaert
 • Rijksweg 19
 • Schaalvergroting in de landbouw
 • Heeft melkheffing een averechts of zelfs geen effect?
 • Schiedam zoekt de mazen in de Midden-Delfland-wet
 • Aanmodderen met de blubber
 • Statuten

November 1977, jaargang 1, nummer extra

 • Midden-Delfland Vereniging in Reconstructiecommissie
 • Wie wordt onze vertegenwoordiger
 • Februari 1978, jaargang 1, nummer 1
 • De Reconstructiecommissie, enige bittere gedachten
 • Redactioneel
 • Vergadering stichting onderzoek Midden-Delfland
 • Vlaardingen op de verkeerde weg
 • 't Woudt al meer dan 700 jaar - J.W. Moerman
 • Watermerkziekte
 • Een onderaardse grondwerker, de mol
 • Stedelijk en landelijk gebied: analogieën
 • Peet kandidaat
 • Werkgroep met de lange naam
 • Tentoonstelling in het Prinsenhof
 • Milieudefensie Delft, het ontwerp structuurplan Westland en het ontwerp streekplan Zuid-Holland West
 • Westland

Maart 1978, jaargang 2, nummer 2

 • Maasland zeer zorgvuldig
 • Redactioneel
 • De Reconstructiecommissie en de Vereniging
 • Himmeldei
 • Natuurmonumenten koop Vlietland langs Boonervliet
 • Autovrij blijft
 • De Technische Hogeschool Delft en Midden-Delfland
 • Een vluchtige begroeting, een dichter van Arkadië
 • Betaling contributie
 • Moedersmooisteniet
 • Steunwerkgroep
 • Torensilo's waar gaat het om
 • Gemeentes en torensilo's en Bronnen
 • Jaarverslag
 • De legende van Adam van der Burgh
 • Wie bepaalt de grenzen van Midden-Delfland

Mei/juni 1978, jaargang 2, nummer 3

 • SOMD De stichting Onderzoek Midden-Delfland vergaderde weer
 • Redactioneel
 • Recreatieschap & Vereniging
 • Midden-Delfland in de Tweede Kamer, Commentaar
 • Tweede Kamer
 • Rijksweg 19 en iets over het structuurplan Westland
 • Streekplan Zuid-Holland-west
 • Hofzicht en de Zeven Gaten - J.W. Moerman
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Provincie Zuid-Holland subsidieert landschapsonderhoud
 • Hollands landschap
 • Rustige recreatie belangrijker dan gedacht
 • Afschaffing Kroonberoep
 • Kleine boer de dupe
 • Spil
 • Weidevogels
 • Weidevogels in Midden-Delfland
 • Stanislascollege en Midden-Delfland
 • Watersport in Midden-Delfland
 • Ledenvergadering
 • Rozemarijn misverstand
 • Aftrekbaar
 • Uit de winkel
 • Koe-koe, koekoek
 • Herrie 1, Herrie 2 en Herrie 3
 • Golf in Midden-Delfland

September 1978, jaargang 2, nummer 4

 • Activiteiten van de stichting beheer landbouwgronden
 • Stichting Beheer Landbouwgronden
 • Redactioneel
 • De Reconstructiecommissie Midden-Delfland
 • Gevraagd: Actievelingen
 • Gras en grasland
 • Grasland in Midden-Delfland
 • Natuurbouw
 • Landbouwspaarder betaalt
 • Watersport in Midden-Delfland
 • Naar Haarlem
 • Recreatie en landelijk gebied
 • Steunwerkgroep
 • Huis ter Lucht

November 1978, jaargang 2, nummer 5

 • Mededelingen uit de Reconstructiecommissie no. 4
 • Bezoekerscentrum Midden-Delfland
 • Wilgen knotten
 • Grondaankopen in Midden-Delfland als in Spaarnwoude?
 • SBL, Stichting Beheer Landbouwgronden
 • Foppenpolder
 • Lickebaert
 • Monument en landelijk gebied
 • De watersnip
 • Voorstel: grondverwervingsplan, bezwaar, reactie van Gedupeerde Staten op open brief over 'inspraak'
 • Compartimenteringsdijk 1, Dijk 2, Dijk 3
 • Tentoonstelling
 • Vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

December 1978, jaargang 2, nummer 6

 • Recreatievaart
 • Redactioneel
 • Foppenpolder en inspraak
 • Maasland anno 1850
 • Hekserij, katten zijn niet altijd onschuldige huisdieren
 • Prijsvraag voor Maaslanders
 • Verlanding
 • De proef op klaver is begonnen
 • Ir. Bierman in Delft
 • 8 miljoen per hectare (regenwormen)
 • Voorlichting voor boeren en tuinders
 • Steunwerkgroep en Foppenpolder
 • Bestuur
 • De Reconstructiecommissie en subcommissies
 • SBL
 • Oproep
 • Bureau van uitvoering
 • Excursie
 • Commentaar
 • De Commandeurshof te Maasland - J.C. Visser
 • Jaarvergadering


Maart 1979, jaargang 3, nummer 1

 • Opgraving Keenenburg - E.J. Bult, J.W. Moerman
 • Redactioneel
 • Natuurbeschermingswerkkampen IVN
 • De waarde van de uitspraak van inspraak - G.J. Kleijweg
 • Informatieavond over waterrecreatie - A. van Lit
 • Warm schaap - Jan Spaans
 • Prijsvraag Maasland
 • Jaarverslag
 • Watersport op vaart en vlieten - H. Bezemer
 • Fietsen voor Midden-Delfland
 • Rijksweg 19 en de salamitaktiek van de regering - Milieudefensie Delft
 • Ontwerp-verordening op de waterrecreatie - Werkgroep Delfland Vlaardingen/Schipluiden

Juni/juli 1979, jaargang 3, nummer 2/3

 • Het samengaan van landbouw en natuur- en landschapsbehoud in Midden-Delfland
 • Redactioneel
 • De voormalige ridderhofstad Holy in Vlaardinger-Ambacht - P.J. Westerdijk
 • Kleine recreatieve voorzieningen
 • Rondweg Schipluiden
 • Zwanenzang
 • 6 mutsjes jenever, een rechterlijke uitspraak van de welgeboren mannen van Zouteveen - J.W. Moerman
 • Pijpenstelen en Rijksweg 19
 • Watersnood
 • Gele kwikstaart
 • Landbouw en natuur- en landschapsbehoud in Midden-Delfland: gescheiden ontwikkeling of integratie? - Govert van Oord
 • Landbouw en landschap in Midden-Delfland: is integratie mogelijk? - Siebrand Tjallingii
 • Voorstellen
 • Rijksweg 19
 • Golfbaan Broekpolder
 • Verslagje van de derde algemene ledenvergadering
 • Subsidie rond!
 • Kalmoes
 • Fotowedstrijd Midden-Delfland in Beeld

Oktober 1979, jaargang 3, nummer 4

 • De vier structuuradviezen
 • Schema met structuuradviezen (per Polder)
 • Fotowedstrijd
 • Recreatie
 • Landschapsbouw
 • Redactioneel

November 1979, jaargang 3, nummer 5

 • Rijksweg 19 (A4) Wel of niet aanleggen, wat de regering (zomer 1979) ervan vindt
 • Redactioneel
 • Rijksweg 19, ja of nee, een mening uit het gebied - A.A. Olsthoorn
 • Keen en kooi, geen toevallige combinatie - Jacques Moerman
 • Fotowedstrijd Midden-Delfland in Beeld
 • Kamers van Koophandel vóór Rijksweg 19
 • Historisch overzicht Rijksweg 19
 • De noodzaak van archeologisch onderzoek in Midden-Delfland - J.W. Moerman
 • Wat vindt de Reconstructiecommissie?
 • Het Westland
 • Rijnmond
 • Weg-natuur
 • Rijksweg 19? Onaanvaardbaar - Herman Noordegraaf
 • De SMMD - Samenwerkende Milieuwerkgroepen Midden-Delfland
 • Wat nu?

December 1979, jaargang 3, nummer 6

 • Kan inspraak Midden-Delfland redden?
 • Redactioneel
 • De structuurschets
 • Steunwerkgroep
 • Wintergasten
 • Haas
 • Bouwen in de Broekpolder
 • Rondweg Schipluiden
 • De dominee zag geen spoken - Jacques Moerman
 • Alweer Rijksweg 19
 • Pieter de Heere van Holy en het boezembeheer van Delfland
 • Interview met A. Voortman
 • Spreekrecht

Februari 1980, jaargang 4, nummer 1

 • Midden-Delfland en Zestienhoven
 • Redactioneel
 • Structuurschets
 • Westlanders
 • IJstijdig
 • Tentoonstelling
 • Structuurschets, onze voorstellen en wat zei de inspraak
 • De structuurschets
 • Waar zitten die ongelukkige boeren, een agrarische reactie - Siem van der Kooij
 • Fotowedstrijd Midden-Delfland in Beeld
 • Pieter de Heere van Holy en het boezembeheer van Delfland (2)
 • Tentoonstelling

Maart 1980, jaargang 4, nummer 3

 • Beheersovereenkomsten
 • Redactioneel
 • Graven in het verleden, de Late Steentijd
 • Speenkruid
 • Jaarverslag 1979
 • Beheersvergoedingen in Midden-Delfland
 • Iets over beheersgebieden
 • Padden langs Delflands dreven
 • Enquête Rijksweg 19
 • Fietsen

Juni 1980, jaargang 4, nummer 3

 • Motie tegen rijksweg 19, ons commentaar
 • Redactioneel
 • Actie: een succes!
 • De rollepaal
 • Het jaagpad en het veerhuis
 • Beheersovereenkomsten (2)
 • Beheersvergoedingen?
 • Het riet als leefmilieu
 • Jaarvergadering: een succes!
 • Koop Midden-Delflandse waar!
 • Tuinbouw in Midden-Delfland
 • Naar de kooi

Augustus 1980, jaargang 4, nummer 4

 • Verborgen suburbanisatie
 • Historie - nu
 • Haas
 • Redactioneel
 • Rollepaal (2)
 • De Aalkeet-Buitenpolder rustig poldergebied
 • Erf in het groen... doen
 • 500 leden
 • Excursie eendenkooi
 • Nog even dit...
 • Hysterische geografie - Arnold van der Valk
 • C. van Dijk over waterrecreatie - C. van Dijk
 • 10.000 jaar wonen in het Maasmondgebied

September 1980, jaargang 4, nummer 5

 • Steunwerkgroep
 • Redactioneel
 • Rectificatie mededelingen no. 10
 • Bureau van uitvoering
 • Het verval van de Broekpolder. De toekomst van de Broekpolder - Arie Roza
 • Rijksweg 19 inpassen?
 • Belangentegenstelling - J. van Dijk
 • Inspraak uitwerking streekplan
 • SBL wijziging uitgiftebeleid voor probleem in Lickebaert?
 • Reconstructiecommissie
 • Oproep natuurwaarnemingen - Kees Mostert

Herfst 1980, jaargang 4, nummer extra

 • Knotwilgen in ons landschap
 • Redactioneel
 • Vrijwilligers
 • Bedreigingen
 • Erfbeplanting
 • Andere soorten
 • Ziekten die landschappelijke beplanting bedreigen
 • Snoeidemonstratie fruitbomen, hoogstam en laagstam

September 1980, jaargang 4, nummer special Historie en Landschap

 • De wording en verwording van de bodem van Midden-Delfland - A.J. van der Valk
 • Het verkavelingspatroon van Midden-Delfland - C. Hoek
 • Archeologische vondsten en het cultuurlandschap van Midden-Delfland - E.J. Bult
 • De gebouwde omgeving van het landelijk gebied van Midden-Delfland - M.C.M. van Adrichem
 • Kasteelwerven in en om Midden-Delfland - J.W. Moerman
 • Voorwoord
 • Een archeologische benadering - E.J. Bult
 • Een inventarisatie van archeologische monumenten - E.J. Bult

December 1980, jaargang 4, nummer 6

 • De Oost-Abtspolder: landjepik of ruilen?
 • Redactioneel
 • Rijksweg 19
 • Plassengebied bij Steendijkpolder/Poortershaven
 • Proefbedrijven in discussie - B. Tjallingii
 • Reconstructiekrant Midden-Delfland
 • Historie en Landschap van Midden-Delfland
 • Afscheid en welkom (Bierman en Mentink)
 • Hele polderweg beroofd van verkeersborden
 • Dagboek van een veehouder
 • Van het bestuur
 • Ongenoegen bij agrariërs - J.P. Noordt
 • Gast (ooievaar)
 • De Rijskade - Arie Roza
 • Rijksweg 19 komt! Wat nu?
 • Tram van Delft naar Schiedam?

Februari 1981, jaargang 5, nummer 1, volgnummer 24

 • Midden-Delfland: puinhoop, slibdepot, grondbank! Bufferzone?
 • Redactioneel
 • 500 leden
 • Werkgroep Historie en landschap Midden-Delfland
 • Pui, grond en baggerspecie in Midden-Delfland
 • Bezwaar tegen opspuiting
 • Overschie over Oost-Abtspolder
 • Oost-Abtspolder - Herman Noordegraaf
 • Dan maar de zee in? Voor de hand liggend, maar wel de slechtste oplossing
 • Havenslib: er is maar één oplossing
 • Havenslib: er kan ook wat mee gedaan worden
 • Inspraak 76/77 Verantwoording door GS Zuid-Holland
 • Slib en puin, van drie kanten bekeken
 • Puinduin en slib-akker
 • Puin en Slibberging niet ten koste van agrarische gronden
 • Puin en havenslib in Midden-Delfland
 • Inspraak uitgewoed
 • De brochure 'Waterrecreatie in Midden-Delfland' - J.A.A. Delsman

Maart 1981, jaargang 5, nummer 2, volgnummer 25

 • De Midden-Delfland Vereniging en de Reconstructiecommissie, terugblik en vooruitblik
 • Redactioneel
 • Werkgroep Historie en Landschap Midden-Delfland
 • De Lierhand - M.C.M. van Adrichem
 • Jaarverslag 1980
 • Rollepaal (3) - J.L. Voorberg
 • Zichtbare getuigen, uithangtekens, gevelstenen en opschriften in en om Kethel - Jaap de raat
 • Een liter volle melk
 • Maasland heeft nog kerkpaden - Arie Roza
 • Midden-Delfland in vogelvlucht

Juli 1981, jaargang 5, nummer 3, volgnummer 26

 • Redactioneel
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Uitspraak Reconstructiecommissie over Foppenpolder
 • Zichtbare getuigen (2), uithangtekens, gevelstenen en opschriften in en om Kethel - Jaap de Raat
 • De melkprijs
 • Het ontstaan van de Maaslandse vlieten - K. Boschma
 • Een mooie wandeling door de Groene Oase - Arie Roza
 • Weidevogels
 • Windenergie in Kethel
 • Een nieuwe toekomst voor een oud winkelpand
 • Werkgroep Historie en Landschap van Midden-Delfland
 • Stop Rijksweg 19
 • Een rover in de sloot - Marika van Ooststroom
 • Trammen
 • Recreatie medegebruik of, gewoon een eindje om

November 1981, jaargang 5, nummer 4, volgnummer 27

 • Concept voorontwerp programma is vastgesteld
 • Provincie blij met vereniging Midden-Delfland
 • Redactioneel
 • Commentaar
 • Nieuws uit het verleden
 • Oproep redactieleden
 • Het ontstaan van de Maaslandse Vlieten (2)
 • Tunnel onder Woudseweg
 • Het Recreatieschap Midden-Delfland, een stap dichterbij?
 • Historisch boerderij onderzoek
 • Een dierentuin in Midden-Delfland?
 • Para's op de eendenkooi!
 • Rijswijk 19, inpasbaar?
 • Puinhoop in Lickebaertgebied, beleid een puinhoop

December 1981, jaargang 5, nummer 5/6, volgnummer 28/29

 • De strenge winter van 1740
 • Redactioneel
 • Exotische gasten (3)
 • Zichtbare getuigen (3), uithangtekens, gevelstenen en opschriften in en om Kethel - Jaap de raat
 • Bestemmingsplan Dijkpolder-Oost
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • De boer op
 • Een elektronische dag
 • Oproep reactieleden
 • Algemene ledenvergadering
 • Tekenwedstrijd Midden-Delfland in de winter
 • Hulp gevraagd tekenwedstrijd
 • Vogelvlucht
 • Rijksweg 19
 • De muskusrat
 • De Tempel
 • Andere architectuur voor nieuwe boerderijen?
 • Kaaskop, waar een scheldwoord 'kaaskop' vandaan komt
 • Knotten

Maart 1982, jaargang 6, nummer 1, volgnummer 30

 • Redactioneel
 • Op weg naar rijksweg 24
 • Bos in Midden-Delfland
 • Souteveen zevenhonderd jaar
 • Voorjaar op de weilanden
 • Boerderijen op de Vlietlanden - Jacques Moerman
 • Rijksweg 19: veel gebeurtenissen maar geen zekerheid
 • Recreatieschap Midden-Delfland, of wie zal dat betalen?
 • Steunwerkgroep
 • Bezwaar tegen Hinderwetvergunning Afvalverbranding Rijnmond
 • Midden-Delfland in de winter
 • Tekenwedstrijd: Midden-Delfland in de winter
 • De toegankelijkheid van rustgebieden in Midden-Delfland

Mei 1983, jaargang 6, nummer 2, volgnummer 31

 • Versnelde uitvoering
 • De eerste spa in de grond
 • Boomplantdag werkgelegenheidsdag? - Arie van den Berg
 • De Vlietlanden - J. Poot sr.
 • Nieuwe boeken
 • Voorjaar op de weilanden (vervolg)
 • Weidevogelbeheer in Midden-Delfland
 • Hek, actie 'Hek Aan den Kapel'
 • Zouteveen 700
 • Belangrijke brug over vaart
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Algemene ledenvergadering

Oktober 1982, jaargang 6, nummer 3/4, volgnummer 32/33

 • Van ambachtsheerlijkheid tot buurtschap, zevenhonderd jaar Zouteveen - Arie Olsthoorn
 • Geschiedenis in vogelvlucht
 • Het wapen van Zouteveen
 • Het rechthuis
 • Het bestuur
 • De ambachtskist
 • De weerbare mannen van 1747
 • Van kapel tot school
 • Van water en land
 • Het gebruik van de meer
 • De misdaden van Kees Joppe van Dijk
 • Met laadstok en ganzenroer
 • Van windmolens en watermolenaars
 • Van dorpsomroeper tot aanplakbiljet.
 • Boerderij, tevens herberg
 • Gastarbeiders in de Souteveen
 • De ambtseed
 • Boerderij Keizershof - Meerzicht
 • De sieradendoos van de boerin
 • De schouw vol tegels
 • Het tiendrecht
 • Het boerenboelhuis
 • De heks van Zouteveen
 • De eendenkooi
 • Het water: vriend en vijand
 • Heden-toekomst

December 1982, jaargang 5, nummer 5/6, volgnummer 34/35

 • Reconstructieprogramma vastgesteld door Reconstructiecommissie
 • Bezwaren nog mogelijk
 • Commentaar: Stroomversnelling in Midden-Delfland
 • Vernieuwde samenstelling Reconstructiecommissie
 • Een nieuwe voorzitter voor de Reconstructiecommissie
 • Eindelijk: Recreatieschap Midden-Delfland
 • Daar bij die molen...
 • De polderwegen wel afgesloten, niet afgesloten, toch afgesloten?
 • Floriade, pretparken?
 • Weidevogelbeheer in Midden-Delfland - A.G. van Paassen
 • Wat doen we met het zandlichaam?
 • ENFB-activiteit in Den Hoorn/Schipluiden
 • Bezoekerscentrum stapje dichterbij?
 • Nota te bestellen
 • De ontwikkeling van de Middendelflandse boerderij
 • Redactioneel
 • Tekenwedstrijd
 • Landbouw en natuur in de M-zône - Bart van Tooren
 • Hek: De Midden-Delfkrant pluim
 • Uitvoering bij voorrang
 • Vogel-volk in beweging
 • Afscheid van het Jachthuis (en C. van Dijk)
 • Pissebed en trilobiet - Marika van Ooststroom

Februari 1983, jaargang 7, nummer 1, volgnummer 36

 • Redactioneel
 • Waarom een diepe ontwatering op veengrond?
 • Peilverlaging, een medaille met twee kanten
 • Tussen pompen en verzuipen
 • Boerenbedrijvigheid een jaar rond - Arie van den Berg
 • Film over problemen van het platteland
 • Havenslib in Oost-Abtspolder
 • Rijksweg 19, het eerste stuk komt er, maar niet in Midden-Delfland
 • Polderpeilverlaging, onderbemaling of gewoon een betere waterbeheersing
 • Mededelingen uit de Reconstructiecommissie
 • Resultaten van actief weidevogelbeheer in Midden-Delfland

April 1983, jaargang 7, nummer 2, volgnummer 37

 • Redactioneel
 • 14 april: Algemene ledenvergadering te gast bij het Hoogheemraadschap Delfland
 • Peilverlaging
 • Peilverlaging in de praktijk - Arie Olsthoorn
 • Afsluiting van de polderwegen
 • Veel plannen voor alternatief gebruik van het zandlichaam
 • Herrie 4
 • Onderzoek aan de Burgerdijk
 • Groot hoefblad - Marika van Ooststroom
 • Wrang
 • Boerenbedrijvigheid een jaar rond
 • Structuurvisie Midden-Delfland
 • Schipluiden en energie
 • Voortgang reconstructieprogramma

Juni 1983, jaargang 7, nummer 4, volgnummer 38

 • Redactioneel
 • Een jachthaven bij Schipluiden
 • Schipluiden en energie
 • Erfbeplanting, de basis van het polderlandschap - Arie Olsthoorn
 • Zandlichaam
 • Wat te doen met het zandlichaam voor RW 19
 • Zandlichaam RW19 en andere zaken vanuit recreatie-oogpunt bezien - J.A.A. Delsman
 • Weg - Jan Terweij
 • Veldnamen en andere namen in Midden-Delfland
 • Luchtverontreiniging: effecten in Midden-Delfland - K.F. van Dijk
 • Ontwerp Reconstructie Programma vastgesteld door Provinciale Staten
 • De ontwikkeling van de Middendelflandse boerderij (3)
 • Asjeblieft... niet in 't riet - M.v.O.
 • Snor - M.v.O.
 • De wind in het riet - Ed. Hoornik
 • Boeren bedrijvigheid een jaar rond
 • Uitvoering bij voorrang
 • Stiltegebied
 • Gif in de Oost-Abtspolder

Augustus 1983, jaargang 7, nummer 4, volgnummer 39

 • De kerken van Midden-Delfland
 • Redactioneel
 • De oude dorpskerk van Schipluiden - Jacques Moerman
 • De Waterstaatskerk onder Hodenpijl - Jacques Moerman
 • Onse Lyeve Vrou in de Sonne - jacques Moerman
 • De kerk van 't Woudt - Jacques Moerman
 • De kerk en toren van De Lier - Krijn van Dijk
 • De hervormde kerk van Maasland - Krijn van Dijk
 • De katholieke kerk van Maasland - Koos van Uffelen
 • De 'Cappel opte Lucht' - Jacques Moerman
 • De oude dorpskerk van Kethel - John van den Berg
 • Sint Jacobus tussen de kastanjebomen - Arie Olthoorn
 • De kapel van Zouteveen - Arie Olsthoorn
 • Nieuwe boekjes over de kerken van Schipluiden en 't Woudt
 • Het oude kerkje - J.C. Bloem

December 1983, jaargang 7, nummer 5/6, volgnummer 40/41

 • Reconstructie van de Zouteveenseweg - Arie Olsthoorn
 • Een 'stinkende' dief - Marika van Ooststroom
 • Eendenkooien en het recht van afpaling - Arie Olsthoorn
 • Boerenbedrijvigheid een jaar rond
 • Het weer van herfst en winter
 • Uitverkocht
 • Poot is niet dood... hij leeft voort in zijn werk
 • West-Delfland Verheerlijkt (van Daniël van Lis)
 • De streekroman 'Casper van Adel'
 • Voorjaar - Marika van Ooststroom
 • Erfbeplantingen
 • Staatssecretaris op bezoek in Midden-Delfland
 • Reconstructie Coldenhovelaan
 • De Polder - Truus Gerhardt
 • Archeologie-onderzoek afgerond
 • Boerderij-onderzoek flink op dreef
 • Molenonderzoek van start

Maart 1984, jaargang 8, nummer 1, volgnummer 42

 • Redactioneel
 • Aanleg jachthaven veroorzaakte bijna een ramp
 • ENFB Den Hoorn Schipluiden
 • Het schooladoptieplan
 • Nog eens: Reconstructie Zouteveenseweg
 • Een nieuwe voorzitter in het bureau van uitvoering (Verhagen)
 • Uitvoering bij voorrang
 • Reconstructieprogramma Midden-Delfland vastgesteld
 • Renovatie van eendenkooi in de Aalkeet-Buitenpolder - Arie Olsthoorn
 • Commentaar reconstructieprogramma
 • Studiedagen reconstructie Midden-Delfland voor jonge boeren
 • Recreatieschap nu definitief
 • Bericht van de Werkgroep 'Stop Rijksweg 19'
 • Vogels in Midden-Delfland, gewatteerde muizenvangers
 • Landbouw en natuur in de Aalkeet-Buitenpolder - Arie Olsthoorn
 • De M-zone: vogelparadijs of moderne slavernij?
 • Beheersovereenkomsten op het agrarisch bedrijf
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Een toekomst voor het gemaal van de Aalkeet-Binnenpolder - J.M.
 • Lentewind - J.C. Bloem
 • Hazen, meerkoet en futen - Marika Ooststroom
 • Nestbescherming in Midden-Delfland

Juni 1984, jaargang 8, nummer 2, volgnummer 43

 • Rijksweg 19 onder Gaag en Woudseweg?
 • Rijksweg 19
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Foppenplas of Foppenpolder? Beslissing nog dit jaar - BvU
 • Leven (en fietsen) in het groen - BvU
 • Rapport aangeboden aan Reconstructiecommissie
 • Rapport te bestellen
 • Polderbestuur in Delfland - K.F. van Dijk
 • Vrijwilligerswerk op de Tanthofkade - Bart van der Kraan
 • Volop werk in natuurkampen
 • Midden-Delfland in uitvoering - Foto's Fred Hess
 • Het jaar van de weidevogels
 • Het weer in de lente - Arie Olsthoorn
 • Zomerwrang in Midden-Delfland - Arie van den Berg
 • De vogels van Midden-Delfland, jagers op klein wild - Arie Olsthoorn
 • Peilverlaging en de invloed daarvan op gebouwen - AO
 • Insecten en ander gespuis - Marika van Ooststroom
 • Nog eens: Reconstructie Zouteveenseweg
 • Stadgenoot - Jan G. Elburg
 • Superheffing en Midden-Delfland

November 1984, jaargang 8, nummer 3, volgnummer 44

 • Luchtverontreiniging in zuidelijk Midden-Delfland
 • Onderzoek naar mogelijke effecten van luchtverontreiniging op rundvee in de Zuidbuurt
 • Onderzoek bodem- en gewasonderzoek Midden-Delfland
 • Veehouderij in de Lickebaert
 • De schade in geld
 • Aanbevelingen van het bodem- en gewasonderzoek Midden-Delfland voor de Reconstructiecommissie
 • Provinciale Staten van Zuid-Holland over de luchtverontreiniging in Midden-Delfland
 • Wat deed de Reconstructiecommissie met de gegevens?
 • Natuur en milieu over de luchtverontreiniging in Midden-Delfland
 • Centrum Landbouw en Milieu

November 1984, jaargang 8, nummer 4, volgnummer 45

 • Uitvoering bij voorrang 1985/86
 • Eerste kavelruil in Midden-Delfland
 • Westland - Truus Gerhardt
 • Landschappelijke beplantingen in Midden-Delfland - Ron Soeterbroek
 • Geschiedenis van de knotwilg
 • De akkerdistel een bedreiging voor Midden-Delfland! - J.P. van Noordt
 • Bestemmingsplan Schie-oevers zuid gemeente Delft
 • Iets over Spaarnwoude en Waterland - Arie van den Berg
 • Vondst van oude bewoning bij de kerk van Schipluiden - J.W. Moerman
 • Meer archeologisch nieuws
 • Felle weerstand tegen afsluiten polderwegen

December 1984, jaargang 8, nummer 5/6, volgnummer 46

 • Rijksweg 19
 • Midden-Delfland in vogelvlucht
 • Reconstructie Zouteveenseweg/Breeweg - AO
 • Onderzoek Broekpolder
 • Natuurgebied Oranjepolder
 • Provinciefonds gevraagd voor kleine monumenten
 • Delflands Diep
 • Oud en Nieuw in de polder - Angélique Boel
 • Het gedicht 'Nacht' van H.K. Poot - ingeleid door Jacques Moerman
 • Poot dichtwedstrijd - Jan ooms en Arie Olsthoorn
 • Het Paard - Maarten 't Hart
 • Waarom die voorplaten én... - Leo Huijg
 • Kunst van Midden-Delfland voortzetting van een traditie - Han Lörsing
 • De sage van de Vliegende Vlaardingen - Lévy Weemoedt
 • Een fragment uit Astrid Krikke - Maarten Biesheuvel
 • Gedichten - Gabriél Smit en M. Vasalie
 • Nieuwe uitgave 'Geriefhoutbosjes'
 • De vogels van Midden-Delfland, zilverdraden tussen het goud
 • Het trekpad van Delft naar Maassluis en Vlaardingen - Arie Olsthoorn
 • Naar Amsterdam (met de trekschuit) - G. Doreman
 • De hofstede - Truus Gerhardt

Maart 1985, jaargang 9, nummer 1, volgnummer 47

 • Luchtverontreiniging in zuidelijk Midden-Delfland
 • Lierse Bronnen III
 • Bollen in de groentetuin
 • Rijksweg 19
 • De akkerdistel (vervolg) - G.J. Davidse
 • Boerderijen in de Broekpolder - Frans Assenberg
 • Schatters, ervaringen en achtergronden - Arie van den Berg
 • Beperking van het verkeer tijdens de spitsuren - Arie Olsthoorn
 • Concertserie 1985 ('t Woudt)
 • De Friese boer houdt het groen - Aad van Paassen
 • Houd bacterievuur uit de tuin
 • Activiteiten van de NAM in Midden-Delfland - Arie Olsthoorn
 • De Vlaardingse Vaart
 • Het vrijwilligerswerk in Midden-Delfland
 • Concept ontwerp Streekplan Rijnmond

Juli 1985, jaargang 9, nummer 2, volgnummer 48 (op internet idem nummer 47; 48 niet beschikbaar)

Oktober 1985, jaargang 9, nummer 3, volgnummer 49

 • Ter inzage legging eerste schatting
 • Inrichting Kerkpolder
 • Fluor nader bekeken
 • Spoorwegovergang kandelaarweg
 • Zouteveenseweg op de schop
 • Heruitgave 'Geschiedenis van Maasland' van B.J. Post
 • De voet van de Engelsman (smalle weegbree) - Marika van Ooststroom
 • Herfst - Jotie 't Hooft
 • Recreatief medegebruik - Aad van Paassen
 • Akkerdijk, 130 jaar geleden geannexeerd - Arie van den Berg
 • Rollepalen
 • Akkerdijk in 1985 - Arie van den Berg
 • Molens, gemalen enz.
 • De haas - Arie Olsthoorn
 • Foppenpolder, wordt de Foppenpolder het verdronken land van Maasland? - Jb. van der Kooij

November 1985, jaargang 9, nummer 4, volgnummer 50

 • Reconstructiecommissie Midden-Delfland teleurgesteld over aanbod industrie
 • Reconstructie Burgerweg
 • In beroep over industrieterrein Schie-oever zuid
 • Groen-bestemming voor Oost-Abtspolder
 • Deelplan Lickebaert begin 1986 in inspraak
 • Midden-Delfland in uitvoering - Frits van Ooststroom
 • Nogmaals de Foppenpolder - C.W. Roozeboom
 • Hoorzitting vergunningaanvraag (fa. van der Kooij, Schipluiden)
 • Delflands Diep
 • De kapel - Angélique Boel
 • De wanhoop van Paulien Roseman - Frans W. Assenberg
 • Zo zat dat dus - Wieteke ten Horn
 • Besluit - Arij van Oostveen
 • Drie gruwelen langs de Gaag - L.A. ten Horn
 • Waarom in Ranunculië de boterbloemen zo klein zijn of hoe ijver de wijsheid bedriegt - Anton van der Marcke
 • Een verzamelaar te kijk, Streekmuseum Jan Anderson
 • Boerderijen in/uit onze omgeving - Arie Olsthoorn

November/december 1985, jaargang 9, nummer 5, volgnummer 51

 • Het rapport 'Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in Midden-Delfland'
 • Woord vooraf - S. Patijn
 • Wat vooraf ging - H.J. Petit dit de la Roche
 • Inleiding tot de inventarisatie - J.W. Moerman
 • Werkgroep Historie en Landschap van Midden-Delfland
 • Het onderzoek in de praktijk - G. Ottevanger
 • De betekenis van het waterschap - A.P. van den Berge
 • De betekenis voor de reconstructie van Midden-Delfland - S. Overwater
 • De betekenis van het rapport voor de provincie - I. Günther
 • Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in Midden-Delfland, een inventarisatie van hun cultuurhistorische waarden, bestellen

December 1985, jaargang 9, nummer 6, volgnummer 52

 • Rijksweg 19
 • Nogmaals 'de akkerdistel'
 • Vergadering Reconstructiecommissie
 • Studiedag: De toekomst van het veenweidegebied
 • De mislukte droogmaking van 'De Bommeer' - Frans Assenberg
 • Geen woningen in de Broekpolder - Frans Assenberg
 • Januari - Jean Pierre Rawie
 • Gasten op de voedertafel - Arie Olsthoorn
 • Waar kwamen zij vandaan? - Teun van der Kooij

Maart 1986, jaargang 10, nummer 1, volgnummer 53

 • Jaarverslag 1985 - F.W. van Ooststroom
 • Reconstructiecommissie van Midden-Delfland: Wat staat de Midden-Delfland Vereniging nog te doen? - Gerard Peet
 • Recreatief medegebruik - Arie Olsthoorn
 • Op de valreep - Jan Delsman
 • De verdwenen boerderijen van Vlaardingen
 • Meststoffenwet en Midden-Delfland - Arie van den Berg
 • Foppenpolder, droog of nat? - Jb. van der Kooij
 • Weidevogelbescherming in de Klaas Engelbrechtspolder in 1985 - Aad van Paassen
 • Kadeverzwaring Vlaardingervaart - Pia en Govert van Oord
 • Heeft rook iets met fluor te maken? - Siem van der Kooij
 • Zomeravondconcerten in 't Woudt

Mei 1986, jaargang 10, nummer 2, volgnummer 54

 • Compromis over Foppenpolder?
 • D. van den Bosch volgt G. Peet op in de reconstructiecommissie - George de Vink
 • Recreatie in Midden-Delfland, kanovaren - Arie Olsthoorn
 • Weidevogels en eierenzoekers - Arie Olsthoorn
 • Krijgt recreatief medegebruik een gastvrij onthaal? - J. van der Kooij
 • Nogmaals: recreatief medegebruik - M.J. Woudstra-Brinkhuis
 • Delfland - Anton van der Marcke
 • Hoe oud is de Rijskade? - K. Boschma
 • Rijksweg 19: de minister wil al weer van haar beloften af - Werkgroep Stop Rijksweg 19
 • Open landschap en bebossing in Midden-Delfland - Arie Olsthoorn

Juli 1986, jaargang 10, nummer 3, volgnummer 55

 • J. Maan volgt Delsman op
 • Aanleg Blankenburgtunneltracé blijft onaanvaardbaar
 • Reconstructiecommissie aanvaardt plan voor kleine Foppenplas - Bureau van Uitvoering
 • Studiedag over de toekomst van het veenweidegebied
 • Het belang van veenweidegebieden - I.S. Zonneveld
 • Hoe staan we er voor? - P.H.M.A. Clausman
 • Acht stellingen
 • Ecologische sleutelfactoren en beïnvloedingsprocessen - H.A. Udo de Haes
 • De gangbare oplossingen en hun resultaat - P.J. Herwerden
 • Hoe nu verder Oplossingsrichtingen - A.N. van der Zande
 • Uw bijdrage aan de toekomst van het veenweidegebied - P.J.M. van der Aart
 • Tweeëntwintig actiepunten, voor nu en voor de toekomst
 • Ongerustheid over veenweidegebieden in Midden-Delfland? - S. de Jong
 • Superheffing
 • Bedreigde vogelsoorten op nationale lijst
 • Veerpont Kwakelweg-Bommeer
 • Midden-Delfland - Marika van Ooststroom
 • Rijksweg 19: de minister wil weer van haar beloften af (2). reconstructiecommissie werd al vaak misleid - Werkgroep Stop Rijksweg 19
 • Fietsen rond de Waterweg

November 1986, jaargang 10, nummer 4, volgnummer 56

 • Otto van Egmond, Heer van Keenenburg, 1533-1586 - J.W. Moerman
 • Boerderijverplaatsing in Midden-Delfland - Arie van den Berg
 • Ontwerp Lickebaert naar minister - Bureau van Uitvoering
 • Geen Blankenburgtunnel in Midden-Delfland - Frans Assenberg
 • Naakt in Midden-Delfland - FvO
 • Demonstratie graslandverbetering - Arie van den Berg
 • Jan van Rijn, 'bouwman aan de Ommedijk' - J.W. Moerman
 • De natuur en de Broekpolder - Frans Assenberg

December 1986, jaargang 10, nummer 5/6, volgnummer 57

 • Gemeente Vlaardingen overstag - Frans Assenberg
 • Herbezinning-nu over Rijksweg 19 noodzakelijk (3), wie niet sterk is, moet slim zijn - Henk Tetteroo
 • Delfts en ander Blauw in de Schilpen
 • Tegels aan de wand - Arie Olsthoorn
 • Actie tegen Blankenburgtunnel
 • Het spoelingsdistrict - J. van den Berg Dzn.
 • Register 1977-1986
 • In memoriam M.C.M. van Adrichem
 • Weidevogelbescherming - Aad van Paassen
 • Wintervogel - Anton van der Marcke
 • Recreatie in Midden-Delfland - Jac. Maan Jzn.

Mei 1987, jaargang 11, nummer 1/2, volgnummer 58

 • Aanleg Vlaardingen-west officieel van start; Uitvoering bij voorrang in de ijskast? - F.v.O.
 • Te gek natuurlijk!
 • De reconstructiecommissie: dans rondom de dilemma's - D. van den Bosch
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden; De weidevogels - Teun van der Kooij
 • Vogelverslag Vogelwacht Delft e.o. - Gerard Dumay
 • Rijksweg 19: de vogels worden tureluurs - H.T.
 • Rijksweg 19: Uitspraak Reconstructiecommissie over geluidshinder - H.T.
 • Een bijzonder onderbemalingmolentje - Jacques Moerman
 • Schrijfwedstrijd
 • Lustrumaanbieding kaart Midden-Delfland
 • Foppenplas - C. van Dijk
 • Zomeravondconcerten in 't Woudt seizoen 1987
 • Fotowedstrijd 'Midden-Delfland in Beeld'
 • Jan Heesterman - Arie Olsthoorn
 • Het paard en de mus - J. Heesterman, 1904
 • Leven in Maasland
 • Maasland, scherven met een historie - P.G. Heinsbroek
 • Zomerkampen in Zuid-Holland
 • Boerderijverplaatsing in Midden-Delfland - A. v.d. Berg/A. Olsthoorn
 • Wonen en werken aan de Valbrug - F.v.O.

Augustus 1987, jaargang 11, nummer 3, volgnummer 59

 • Oude voet- en kerkpaden in Midden-Delfland (1) Maasland - K. Boschma
 • Doelpad - Maarten 't Hart
 • Oude voet- en kerkpaden in Midden-Delfland (2) De Lier - K.F. van Dijk
 • Oude voet- en kerkpaden in Midden-Delfland (3) Oostelijk Midden-Delfland - J.M.J. van den Berg
 • Oude voet- en kerkpaden in Midden-Delfland (4) Schipluiden - L.M. van Velzen
 • Nieuwe paden in Midden-Delfland
 • Wandelen op de grens van stad en land - Werkgroep Stop Rijksweg 19
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (2); De kwartelkoning - Teun van der Kooij
 • Fotowedstrijd 'Midden-Delfland in Beeld'
 • Schrijfwedstrijd
 • Lustrumconcert in 't Woudt - Albert Moerman

September 1987, jaargang 11, nummer 4, volgnummer 60

 • Open-Monumentendag 12 september 1987
 • Landschap en bewoning van Midden-Delfland - E.J. Bult
 • Kerken
 • Bruggen en heulen
 • Trekpaden
 • Cultuurhistorische fietsroute 1 Schipluiden-Vlaardingen
 • Cultuurhistorische fietsroute 2 Vlaardingen-Maasland
 • Cultuurhistorische fietsroute 3 Maasland-Schipluiden
 • Cultuurhistorische fietsroute 4 Schipluiden-'t Woudt
 • Wandeling door het dorp Schipluiden
 • Wandeling door de oude kern van Maasland
 • Oude boerderijen
 • Molens en gemalen

December 1987, jaargang 11, nummer 5/6, volgnummer 61

 • Polderpeil-verlaging: een zegen of een ramp? - A.F. Olsthoorn
 • Kleine landschapselementen, bespreken van een lexicon - Henk Tetteroo
 • Polanen, het verleden gekeerd
 • Rijkswaterstaat negeert goed onderbouwde kritische rapporten Rijksweg 19
 • Smit-Kroes wil Blankenburgtunnel
 • Het leven op een Middendelflandse boerderij rond 1900 (1) - A.J. Sonneveld
 • Delflands Diep
 • Góeie ouwe tijd - Maarten Vreugdenhil
 • Ballade van de kraai - Ary van Oostveen
 • De zoon van Charon - J.B.W. Hollestelle
 • Gooi geen troep in het water - Anton van der Marcke
 • Herfstdag op het Bommeer - J.B.W. Hollestelle
 • Huis Mooi en jan Rij - A.F. Olsthoorn
 • Delfland - Anton van der Marcke
 • De zomer van 1920 - mw. Van 't Hoog-Poot
 • Rijksweg 19 - Marcel Koeleman
 • Het Doelpad - Annie van Zwarte Wout
 • Legende van de Vlietlanden - Carel ten Horn (15 jaar)
 • C. van Dijk 100 jaar
 • Verschenen: Flora van Delft en omstreken
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (3); Eenden en andere watervogels - Teun van der Kooij
 • Station Schipluiden - M.L. ten Horn-van Nispen
 • Haast u naar de Holiërhoeksepolder

Maart 1988, jaargang 12, nummer 1, volgnummer 62

 • Reconstructie actueel - D. van den Bosch
 • Kroon-uitspraak
 • Kaderopleiding luchtverontreiniging - verkeer - gezondheid, natuur- en milieueducatie
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (4); van kraaien, duiven en uilen - Teun van der Kooij
 • Restauratie aan den kapel - F.v.O.
 • Haast bij gebrek aan argumenten; Rijksweg 19: weer onverhoedse haast om voorstellen erdoor te jassen - Henk Tetteroo
 • Rijksweg 19: Rijkswaterstaat pleegt bronvervalsing - Henk Tetteroo
 • Knotploeg Tanthof komt van de grond - Geert van Poelgeest
 • De geschiedenis van de molen, Groeneveldse molen (1) - J.D. van Tuyl
 • Bebossing Broekpolder komt op gang - Frans W. Assenberg
 • Te bestellen: Register 1977-1986
 • Het leven op een Middendelflandse boerderij rond 1900 (2); Van Westlander tot hondekar - A.J. Sonneveld
 • Chemisch afval
 • Museumjaar 1988 - Arie Olsthoorn
 • Omgaan met ons milieu - Arie Roza
 • Zomeravondconcerten

September 1988, jaargang 12, nummer 3, volgnummer 63

 • J. Koorevaar, nieuwe voorzitten van de vereniging
 • Deelplan Gaag, inspraak open tot en met 14 oktober
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (5); Zangvogels (voorjaar op de boerderij) - Teun van der Kooij
 • Meesterlijk vee
 • Ecologische infrastructuur - AvP
 • Ecologische infrastructuur als basis voor natuurbouw - Goof H. Overbeek en Jan Oosterbaan
 • De restauratie van 1985-1986; Groeneveldse molen (2)
 • Veldbiologen openen natuurcentrum - M.A. van Gilst
 • Het leven op een Middendelflandse boerderij rond 1900 (slot); Seizoenswerkzaamheden - P.J. Sonneveld
 • Monumenten en historische merkwaardigheden
 • Wildwetenswaardigheden van de Broekpolder - R.A. Blom, De jagermeester

December 1988, jaargang 12, nummer 3/4, volgnummer 64

 • Deelplan Gaag: voorlichting en inspraak van start - D. van den Bosch
 • Fietsdag in 'rustend' Midden-Delfland - Jan Fransen en Henk Tetteroo
 • Tien jaar reconstructie Midden-Delfland (1978-1988)
 • De ontwikkelingen
 • Natuurverschijnselen in Midden-Delfland - Teun van der Kooij
 • Vergaderstukken Reconstructiecommissie op abonnement verkrijgbaar
 • Boerentimmerwerk (1) - A.O.
 • Boerentimmerwerk in de timmerwinkel - P. Borsboom
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (6); Overal zangvogels - Teun van der Kooij
 • Vlaardingse eendenkooi 'Aalkeet-Buiten' - A.P. van Vliet
 • Het tramstation te Schipluiden - Arie Olsthoorn

Februari 1989, jaargang 13, nummer 1/2, volgnummer 65

 • Midden-Delfland: van heilige koe tot slachtvee? - D. van den Bosch
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (7); In de winter - Teun van der Kooij
 • Eendenkooi duizend jaar oud? - Teun van der Kooij
 • Waar stond deze boerderij?
 • Delflands Diep
 • Frederik van Frytom, schilder en tekenaar - Arie Olsthoorn
 • Johan Barthold Jongkind (1819-1891) - J.W. Moerman
 • Winter, Hubert Korneliszoon Poot, 1689-1733 - J.W. Moerman
 • Stilleven - Arie van Oostveen
 • Maasland en de druk van buitenaf - Arie Roza
 • Herinneringen aan de schaatstochten naar Gouda - P. Borsboom

Oktober 1989, jaargang 13, nummer 3/4, volgnummer 66

 • Transportcentrum Westland - D. van den Bosch
 • Museum 'Het Tramstation' - Arie Olsthoorn
 • Actie voor nieuwe projectoren
 • Dioxinen, wetenschap waarschuwde 12 jaar geleden tegen dioxinen
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (8); Zomer en najaar - Teun van der Kooij
 • Rijksweg 19: een absurde beslissing: CDA en VVD willen extra zorgen voor morgen - Henk Tetteroo
 • Rijksweg 19: een welkom - Henk Tetteroo
 • Rijksweg 19: kroonberoep tegen besluit van Schipluiden - Henk Tetteroo
 • Ik heb het in doodsarmoe gedaan; de geschiedenis van diefstal van lood in 1789 in Vlaardingen - Frans Assenberg
 • Boerentimmerwerk (s); De korenmolen aan de Kortedijk - P. Borsboom
 • Gerard Peet adviseur
 • Boerderijen in Zuid-Holland; aquarellen van J. Verheul Dzn.
 • Hooiberg, karnmolen en melkhuisje

April 1990, jaargang 14, nummer 1, volgnummer 67

 • Hoogheemraadschap van Delfland 700 jaar
 • Hoogheemraadschap en Reconstructie; interview met A.A.G. Vrij, hoogheemraad van Delfland - Pia van Oord
 • Hoogheemraadschap van Delfland; wat is en wat doet Delfland?
 • Gemeenlandshuizen
 • Uitbreiding gemeenlandshuis te Delft
 • Waterstaatsorganisatie - K.F. van Dijk
 • Dijkpoldermolen
 • Watermolens; De watermolens van de Holierhoekse en Zouteveense Polder - A. Knottenbelt
 • Vogels in Midden-Delfland, zestig jaar geleden (9); De jacht - Teun van der Kooij
 • Concerten in 't Woudt
 • Sponsoractie krijgt staartje
 • Van Boendaleweg
 • De AVR, de dioxine en de boer; Story in vele bedrijven - S. van der Kooij
 • Bezwaarschrift Transportcentrum
 • Verdwijnen de vogels uit Midden-Delfland - Arie Roza
 • Uitstel Blankenburgtunnel
 • Vlaardingen moet puinstort gedogen
 • Rijksweg 19: lippendienst - Henk Tetteroo

September 1990, jaargang 14, nummer 2, volgnummer 68

 • Midden-Delfland: belt-land? - D. van den Bosch
 • De gevechten in en rond Overschie in mei 1940 - J.M. John van den Berg
 • 10 mei 1940 - H. van den Berg
 • Oorlog en bezetting
 • Mijn oorlogsjaren te Schipluiden - M. van der Kooij
 • Maasland 1940-1945
 • Rijksweg 19: werk in Schipluiden stilgelegd - Henk Tetteroo
 • Graven voor de toekomst; Geslaagde actiedag in Schiedam - Henk Tetteroo
 • Rijksweg 19: onderzoek naar besluitvorming - Henk Tetteroo
 • Het leven op de Keenenburg - A.A. Olsthoorn
 • Maasland anno 1840; ons goede, oude dorp

April 1991, jaargang 15, nummer 1, volgnummer 69

 • Van de voorzitter (J. Koorevaar)
 • Reconstructie actualiteiten - D. van den Bosch
 • Boerderijen in de Holierhoekse Polder; een wandeling over de Holyweg en de trekkade in Vlaardingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig van deze eeuw - Frans Assenberg
 • Musea in onze omgeving
 • Concert in 't Woudt
 • Kaartboek van Maasland (Jan Potter)
 • 740 jaar Duitsche Orde in Maasland
 • Opnieuw dagexcursie door Midden-Delfland
 • Brochure over ganzen en andere grazende vogels - A. van Paassen
 • Ruim een eeuw ganzen in Midden-Delfland - Wim Breedveld
 • Maasland 1940-1945 - M. (Rien) van der Kooij
 • Planten gezocht, mensen gevraagd

Juni 1991, jaargang 15, nummer 2, volgnummer 70

 • Reconstructie-actualiteiten - D. van den Bosch
 • De vereniging zoekt vrijwilligers m/v
 • Boerderijen in de Holierhoekse Polder (2); een wandeling over de Holyweg en de trekkade in Vlaardingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig van deze eeuw - Frans Assenberg
 • Archeologie - redactie
 • Archeologie in Midden-Delfland: meer dan spelen in de wei - Els Lems en Ineke Abbink
 • Archeologische onderzoek in Midden-Delfland; nieuwsbrief maart 1991
 • Recent archeologisch onderzoek van de Keenenburg - J.W. Moerman
 • Museumrubriek (2) - A.A. Olsthoorn
 • Boekje over natuur

Oktober 1991, jaargang 15, nummer 3, volgnummer 71

 • Cornelis van Dijk 1887-1991 - F.W. van Ooststroom
 • Reconstructie-actualiteiten - D. van den Bosch
 • Wat een feest in Maasland - D. van den Bosch
 • De Duitsche Orde - Klaas Boschma
 • De Landmeter-kaarttekenaar Jan Kansz. Potter (153?-159?) - J.W. Moerman
 • Heropbouw toren Keenenburg - J.W. Moerman
 • De Krabbeplas
 • Museumrubriek (3) - Arie Olsthoorn
 • Grenspalen in Midden-Delfland - Arie Olsthoorn

December 1991, jaargang 15, nummer 4, volgnummer 72

 • Gezocht: Nieuwe leden Steunwerkgroep
 • Wim van der Kooij: Op Maaslands grondgebied zijn wij de enigen die verplaatst zijn - Luuk Hilbers
 • De Duitsche Orde in Maasland - H. van Viegen
 • Eeuwenoude kleur opnieuw aan het licht gebracht - Hans van Buuren
 • De Landmeter-kaarttekenaar Jan Jansz. Potter (153?-159?) - J.W. Moerman
 • Mest - Arie van den Berg
 • Boerderijen in de Holierhoekse Polder (3); een wandeling over de Holyweg en de trekkade in Vlaardingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig van deze eeuw - Frans Assenberg
 • Boerderijstichting Zuid-Holland opgericht
 • De teloorgang van een trots gemaal (Klaas Engelbrechtspolder Ommedijk)
 • Graven voor heden en verleden in Midden-Delfland - Arie van den Berg
 • Fotowedstrijd 'Mensen in Midden-Delfland'

Februari 1992, jaargang 16, nummer 1, volgnummer 73

 • Reconstructie-actualiteiten - D. van den Bosch
 • Museumrubriek; Reorganisatie in Naaldwijk
 • Nogmaals: Duitsche Orde in Maasland
 • Opmerkelijke vormgeving Abtswoudse Park
 • Fotowedstrijd 'Mensen in Midden-Delfland'
 • Boerderijen in de Holierhoekse Polder (4); een wandeling over de Holyweg en de trekkade in Vlaardingen in de jaren vijftig, zestig en zeventig van deze eeuw - Frans Assenberg
 • Molen "Korpershoek" te Schipluiden in bedrijf gesteld - J.S. Bakker
 • Vogel-varia - Arie Oltshoorn
 • Een verjaardagscadeau voor de vereniging?
 • Gezocht: Nieuwe leden Steunwerkgroep
 • Lustrumconcert in 't Woudt

Juni 1992, jaargang 16, nummer 2, volgnummer 74

 • 15 jaar Midden-Delfland Vereniging - J. Koorevaar
 • We hoeven ons niet te schamen voor Midden-Delfland - D. van den Bosch, F.W. van Ooststroom en R. Woudstra
 • Wester V wordt niet meer gehouden - Jaap van der Kooij
 • Een mos in het pipkruid; Iets over streektaal van Midden-Delfland - Henk Tetteroo
 • Reconstructie Midden-Delfland in uitvoering - H. Remmelink
 • Bermbeheer van de Provincie; Van bloem naar brandnetel? - Nico van Paassen
 • Zomerconcerten in 't Woudt
 • Wie is wie in koeienland? - Arie van den Berg
 • Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland; nieuwsbrief 2 - P.W. van den Broeke
 • Boerderijen
 • Inlevertermijn verlengd tot 1 september; Fotowedstrijd 'Mensen in Midden-Delfland'

November 1992, jaargang 16, nummer 3, volgnummer 75

 • Symposiumverslag: Midden-Delfland, Uitdaging of belemmering - A.A. Verhagen
 • De reconstructie in uitvoering - A.A. Verhagen
 • Landbouw in Midden-Delfland - H. van 't Land, verslag H. Tetteroo
 • De positie van de recreatie - J.L.M. mandos, verslag H. Tetteroo
 • De positie van natuur en landschap in Midden-Delfland - D. Polder, verslag D. van den Bosch
 • De verhouding van de inliggende en aangrenzende gemeenten tot Midden-Delfland - A.J.A.L. Bruggeman, verslag D. van den Bosch
 • Agrarische beschouwingen rond Midden-Delfland; mijmeringen bij een jubileum - A.J. Vijverberg, verslag D. van den Bosch
 • Industrie en nijverheid in relatie tot Midden-Delfland - G. Zandsteeg, verslag D van den Bosch
 • Midden-Delfland op langere termijn - C.A.J. Duijvestein, verslag H. Tetteroo
 • Vereniging in beroep tegen Transportcentrum Westland

December 1992, jaargang 16, nummer 4, volgnummer 76

 • Ir. V. Pieters: Je zit op de meest schaarse grond van Europa - R. Woudstra en F.W. van Ooststroom
 • Schiedamse Park Kethel, overgangsgebied naar Midden-Delfland - Luuk Hilbers
 • De geschiedenis herhaalt zich - A.A. Olsthoorn
 • Museumrubriek; Door de wind gedreven - A.A. Olsthoorn
 • De Kleine Molen in de Kralingerpolder van Maasland - Okke Dorenbos
 • CDA op werkbezoek - Hans van Buuren
 • Inundatie van de Foppenpolder
 • Is de jacht nog wel reëel binnen Midden-Delfland? - Arie Roza
 • Natuurmonumenten en de Aalkeet-Buitenpolder - Cornelie v.d. Hoop en Jan Hofman

Maart 1993, jaargang 17, nummer 1, volgnummer 77

 • De Westlandse Stoomtramweg Maatschappij (1) - M.L. ten Horn-van Nispen
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (1)
 • Boerderijverplaatsing in Midden-Delfland - Arie van den Berg
 • Geologie - P.G. Heinsbroek
 • Deelplan Abtswoude; de stand van zaken
 • Gemaal Kralingerpolder; oude molenplaats in een nieuw jasje - Henk Remmelink
 • Wildbeheer en jacht - Nico van Paassen
 • Zomeravondconcerten 't Woudt

Juli 1993, jaargang 17, nummer 2, volgnummer 78

 • Startnotitie Tracéstudie/MER Rijksweg 19
 • Archeologische onderzoek Midden-Delfland; nieuwsbrief 3 - P. van den Broeke, H. van Londen
 • De Westlandse Stoomtramweg Maatschappij (2) - M.L. ten Horn-van Nispen
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (2); De spitsmuizen - Okke Dorenbos
 • Museumrubriek: Westlands Streek- en Tuinbouwmuseum - Arie Olsthoorn
 • Paviljoen Krabbeplas geopend
 • Vogelkijkhut in de Aalkeet-Buitenpolder
 • Weidevogels hebben door het mooie voorjaar grote problemen - Arie Roza

Oktober 1993, jaargang 17, nummer 4, volgnummer 79

 • Deelplan Abtswoude
 • Verplaatsing vliegveld Zestienhoven
 • Kleurrijk vee - Arie van den Berg
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (3); de mol - Okke Dorenbos
 • Negentig jaar geleden: De overstroming in Delfland in april-mei 1903 (1) - A.A. Beekman
 • De Westlandse Stoomtramweg Maatschappij (3) - M.L. ten Horn-van Nispen
 • Zwarte kraai en vos hebben het altijd gedaan - Arie Roza

December 1996, jaargang 17, nummer 4, volgnummer 80

 • Excellentie (Reconstructiewet)
 • IHS-emblemen op Delflandse boerderijen - Dries van den Akker s.j.
 • De overstroming in Delfland in april-mei 1903 (2) - A.A. Beekman
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (4): De vleermuizen (1) - Okke Dorenbos
 • Museumrubriek: Het Gemeente-Museum te Maassluis - Arie Olsthoorn

April 1994, jaargang 18, nummer 1, volgnummer 81

 • Reconstructie-allerhande - D. van den Bosch
 • In memoriam: Teun van der Kooij - F.W. van Ooststroom
 • Natuurmonumenten in Midden-Delfland - Cornelie van der Hoop
 • Werk in uitvoering - Bureau van Uitvoering
 • Museumrubriek: Een Archeologisch-Historisch Museum in Vlaardingen
 • Museumrubriek: Honderd jaar openbaar vervoer in het Westland - A.A. Olsthoorn
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (5): De vleermuizen - Okke Dorenbos
 • IHS-emblemen op Delflandse boerderijen (2) - Dries van den Akker s.j.
 • Zomeravondconcerten in 't Woudt

Mei 1994, jaargang 18, nummer 2, Volgnummer 82

 • Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden - J.W. Moerman
 • 1. De Middeleeuwse parochie
 • 2. De gereformeerde kerk direct na de Reformatie
 • 3. De brand van de kerk in 1616 en de wederopbouw
 • 4. De kerk en het onderwijs
 • 5. De kerk en de rederijkers
 • 6. De diaconie
 • 7. De schuilkerken van de katholieken
 • 8. Enkele opzienbare gebeurtenissen in de kerk
 • 9. Een poging tot naasting van de oude kerk
 • 10. Een nieuwe r.k. kerk op Hodenpijl
 • 11. De afscheiding van de gereformeerden
 • 12. De restauratie van de hervormde kerk
 • 13. Een nieuwe r.k. kerk in het dorp Schipluiden
 • 14. Samen op weg

Juli 1994, jaargang 18, nummer 3, volgnummer 83

 • De boer als weidevogelproducent - Ingrid Vink
 • Tuinbouwhistorie: Zacht fruit in stenen potjes - R. de Graaf
 • De eierenverzameling - Teun van der Kooij
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (6): De primaten - Okke Dorenbos
 • Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland; nieuwsbrief 4 - P.W. van den Broeke, Heleen van Londen
 • Unieke vondst in Schipluiden - Heleen van Londen

November 1994, jaargang 18, nummer 4, volgnummer 84

 • Midden-Delfland Vereniging genomineerd voor Landschapsprijs 1994
 • Floriade 2002 en hoe nu verder - V. Pieters
 • Met de Floriade-droom ook het bezoekerscentrum exit? - D. van den Bosch
 • Het Abtswoudsebos - Bureau van Uitvoering
 • Een schetsboekje van Jan Heesterman
 • De Vlaardingse Schouw - Frans Assenberg
 • De schaapjes op het droge hebben - Arie van den Berg
 • Museumrubriek: Een Historische Tuin in het Westland - A.A. Olsthoorn
 • Een tentoonstelling over de tulp - A.A. Olsthoorn
 • Maquette van een Midden-Delflandse boerderij - F.W. van Ooststroom
 • Nieuwe bemestingstechnieken - Arie van den Berg
 • Integraal waterbeheer in de praktijk: Het zijn de kleine dingen die het doen

Maart 1995, jaargang 19, nummer 1, volgnummer 85

 • Delfland helpt de natuur in Ackerdijk de helpende hand
 • Landschapsprijs 1994, niet voor de vereniging
 • 'Een onhoudbaren en vreemden toestand'
 • Cursus natuurwaarnemer - KNNV
 • Hoera, de boortoren is weg uit de Broekpolder - Frans Assenberg
 • Museumrubriek: 50 Jaar Bevrijding - A.A. Olsthoorn
 • Zelden zoveel geluk gezien
 • Rijksweg A4 - J.C. de Raat
 • De zoogdieren in Midden-Delfland (7): Woelmuizen - Okke Dorenbos
 • Oude-muziekconcerten in een prachtige historische omgeving

Oktober 1995, jaargang 19, nummer 2, volgnummer 86

 • Rijksweg 19: over twee halve wegen, een tussentijdse balans - Henk Tetteroo
 • De kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland van Kruikius - Frans W. Assenberg
 • Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland, nieuwsbrief 5 - P.W. v.d. Broeke, H. van Londen
 • Over Vlamse ruggen in de Foppenpolder - P.G. Heinsbroek

December 1995, jaargang 19, nummer 3/4, volgnummer 87

 • De reconstructie, voortgang van planning en werken in uitvoering - D. van den Bosch
 • Inspraak en uitspraak, deelplan Abtswoude - Karin Anema
 • Zoogdieren in Midden-Delfland: De woelrat en muskusrat, twee zoogdieren met een reputatie - Okke Dorenbos
 • De kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland van Kruikius (2) - Frans Assenberg
 • Stichting Historische Boerderijonderzoek SHBO
 • In Midden-Delfland moeten we zuinig op de natuur zijn - Arie Roza

maart 1996, jaargang 20, nummer 1, volgnummer 88

 • Reconstructie varia: Midden-Delfland geen eigen kantoor meer? - D. van den Bosch
 • De aanleg van de A4 en de MER-procedure
 • Nieuw: De Oude Scheepswerf (pannenkoekenhuis)
 • Boekbespreking: 5000 jaar wonen op veen en klei - Jacques Moerman
 • Het is hoofdzakelijk conserverend; Een bestemmingsplan voor de Broekpolder in Vlaardingen - Frans Assenberg
 • Rijksweg 19: ministerie wil doorbuldozeren; trajectnota/MER zeker niet objectief - Henk Tetteroo
 • (25 jaar) Zomeravondconcerten in 't Woudt
 • 6000 jaar ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte tussen Rijn en Maas
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (9): De kleinste (dwergmuis) - Okke Dorenbos

juli 1996, jaargang 20, nummer 2, volgnummer 89

 • Geacht college... (deelplan Abtswoude en Trajectnota/MER A4)
 • 6000 jaar ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte tussen Rijn en Maas (2) - C. Gutjahr en L. van der Valk
 • Werk in uitvoering (Kraaiennest) - M. Lankwarden
 • Agrarisch perspectief na de reconstructie - Arie van den Berg
 • De Akkerdijksche polder (1) - J.D. van Tuyl
 • Hubert P. - Anton van der Marcke

November 1996, jaargang 20, nummer 3/4, volgnummer 90

 • De toekomst van de Midden-Delfland vereniging, verslag van de opiniepeiling - Everard ter Haar en Nancy ter Haar-MacGillavry
 • De Akkerdijksche polder (2) - J.D. van Tuyl
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (10): Mickey en zijn vriendjes - Okke Dorenbos
 • 7.56 - Anton van der Marcke
 • Boerderij Westgaag 100, behoud, bebouwing en bewoners - Hans van Buuren

Februari 1997, jaargang 21, nummer 1, volgnummer 91

 • Geachte Tweede Kamerleden: Aanleg A4 dor Midden-Delfland
 • Stichting Kindertuinen Delft vraagt Tuinleiders m/v
 • IJs - Anton van der Marcke
 • Landschapsprijs Zuid-Holland 1996 voor 'Den Hâneker'; Landschapspenning voor Frits van Ooststroom
 • Het knotten van wilgen: hard nodig - Carolyn Vermanen
 • Natuurkampeerterrein De Grutto - Ed Visser
 • Van de Reconstructiecommissie Midden-Delfland - M. Lankwarden
 • Zomeravondconcerten in het historische kerkje van 't Woudt
 • Waarom onze vogels zo heten; een behartenswaardig boek - Henk Tetteroo
 • Laatste deelgebiedsplan Midden-Delfland; Recreatienetwerk over zes jaar gereed

Juni 1997, jaargang 21, nummer 2, volgnummer 92

 • Werk in uitvoering (Maaslandse en Woudse bos, Kraaiennest, Oude Campspolder, Dorppolder, bedrijventerrein, Aalkeet-Binnenpolder) - M. Lankwarden
 • De Oude Campspolder: Gras wordt glas - D. Hanemaaijer
 • De geboorte van Midden-Delfland
 • Landschapsbescherming en schepping van een weidelandschapsreservaat binnen de driehoek Den Haag-Rotterdam-Hoek van Holland, door middel van een streekplan - W.C. Klein
 • Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland, nieuwsbrief 6 - P.W. van den Broeke, H. van Londen en P. van Rijn
 • Museumrubriek: Archeologie in Museum het Tramstation - Arie Olsthoorn
 • De A4 (Rijksweg 18 of 19) door Midden-Delfland: kabinet staat geïsoleerd met maaiveldvoorstel en breekt geluid- en zichtgarantie - Henk Tetteroo
 • Eendenkooi Schipluiden - Conelie van der Hoop
 • Museumrubriek: Boeren in Maasland - K. Boschma

December 1997, jaargang 21, nummer 3/4, volgnummer 93

 • Werkgroep Bewaking Bufferzone - Jasper Koorevaar
 • Kwaliteitsverbetering recreatievaart
 • Kievit voor Frits van Ooststroom
 • Schepping van recreatieterreinen voor de bevolking van het industriële Westland door uitvoering van een "Natuurschoonplan" - W.C. Klein
 • Museumrubriek: Het Huis Honselersdijk
 • Anna van Keenenburg, een 'historische' roman - A.A. Olsthoorn
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (11): Volksvijand nummer één (rat) - Okke Dorenbos
 • Natuur op en rond het erf - Otto Vloedgraven
 • De Delftsche Groentenveiling, van dynamisch bedrijf tot moderne woonwijk - A.A. Olsthoorn
 • Fietsgedachten - T.H. van der Hoeven

Maart 1998, jaargang 22, nummer 1, volgnummer 94

 • Werk in uitvoering
 • De Herenwerf in Maasland, een Rijksmonument - K. Boschma
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (12): Het konijn - Okke Dorenbos
 • Rijksweg 19 (A4); Tweede Kamer verwerpt nogmaals en met grote meerderheid Kabinetsvoorstel - Henk Tetteroo
 • Dit is het land - Anton van der Marcke
 • Van het Bestuur - Jasper Koorevaar
 • De rundertyfus in 1865 - A.A. Olsthoorn
 • Riet, een verdienstelijk gewas - W.D.J. Tuinzing
 • Waterlandse boeren nemen natuurbeheer in eigen hand - Weert Schenk

Juni 1998, jaargang 22, nummer 2, volgnummer 95

 • Een Agrarische Natuurvereniging in Midden-Delfland? - Arie van den Berg
 • Rijksweg 19: de advocaat en het asfalt; geluid- en zichtgarantie nog steeds niet veilig - Henk Tetteroo
 • Museumrubriek: Naaldwijk 800 jaar
 • Frederik Hendrik en het Huis Honselersdijk
 • De geschiedenis van het goed Hontsel
 • Aankoop van Westlandse goederen
 • Bouw van het Lustslot Honselersdijk - M. Prins-Hoogendam
 • Bomengroei of huizenbouw; fraai boek over bestuurlijk geploeter rondom de Vlaardingse Broekpolder - Frans Assenberg
 • Museumrubriek: Twee vrouwen van Schiedam: Aleida van Henegouwen en Liduina 1250-1598
 • Rijksmonument Herenlaan; aantasting voorkomen door beslissing staatssecretaris - K. Boschma
 • Bezwaar tegen sorteercentrum - MDV
 • Ontwikkelingen in de Harnaschpolder
 • Juni-avond - Anton van der Marcke
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder - MDV

December 1998, jaargang 22, nummer 3/4, volgnummer 96

 • Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland, nieuwsbrief 7, 1998 - J.P. Flamman, H. van Londen en M. Visser
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (12): De haas - Okke Dorenbos
 • Historische atlas van Vlaardingen - Frans van Assenberg
 • Wil de provincie wel een groen-blauwe slinger? - Henk Tetteroo
 • De KNNV in en om Midden-Delfland - Frank van Alphen
 • De tuinen van het Huis Honselersdijk
 • Honselersdijk na Frederik Hendrik
 • Verval en afbraak van het Huis Honselersdijk - M. Prins-Hoogendam
 • Kort overzicht geschiedenis Slot Honselersdijk - M. Prins-Hoogendam
 • Nieuwe inspecteur Natuurmonumenten, een interview - M.J. Brinkhuis en F.W. van Ooststroom
 • Boerenleven van vroeger, expositie toont deels verdwenen schoonheid - Henk Tetteroo
 • Wateroverlast in Midden-Delfland september 1998
 • Jaarboek 1998 Historische Vereniging Maasland

Mei 1999, jaargang 23, nummer 1, volgnummer 97

 • Geacht college... (A4)
 • Van het Bestuur - Jasper Koorevaar
 • Historisch onbekend kasteelterrein ontdekt; archeologisch onderzoek op voormalig Kolpabadterrein te Vlaardingen - Tim de Ridder
 • Binnendoor en buitenom, boekbespreking - Hein van Bohemen
 • Historische Atlas Vlaardingen - Jeroen P. ter Brugge
 • De Agrarische Natuurvereninging van start - Arie van den Berg
 • Midden-Delfland Dag 1999 op 19 juni
 • Uitwaaien op het zandlichaam van Midden-Delfland - Janneke Zomervrucht
 • Frederik Hendrik - Frits van Ooststroom
 • Fietsconferentie Midden-Delfland
 • Het Maaslandse Bos - De Schilpen
 • Maasland op de kaart, zomertentoonstelling 1999 in gebouw TAVENU
 • Werk in uitvoering - M. Lankwarden

September 1999, jaargang 23, nummer 2, volgnummer 98

 • Midden-Delfland.nl, breed opgezet initiatief wil kansen voor nieuwe afspraken tussen boeren en burgers optimaal benutten
 • De Midden-Delfland-site
 • Plattelandsontwikkeling in de praktijk
 • Zoogdieren van Midden-Delfland (13): De wezel - Okke Dorenbos
 • Bedrijfsleven en overheid sluiten akkoord over Ontwikkelingsvisie 2010; Een uitgewerkt plan voor het Nieuwe Westland
 • Muziek in Beeld op 6 november 1999; Jubileumproject van Vivace
 • Oeverafkalving in Midden-Delfland - Rita Brinkhuis
 • A4 Delft-Schiedam: liefst niet, en anders sterk verdiept en grotendeels overkapt! - Stichting Stop RW 19/A4
 • Delflands Diep: oproep: doe mee!

December 1999, jaargang 23, nummer 3/4, volgnummer 99

 • Midden-Delfland na de reconstructie - Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
 • Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland, nieuwsbrief 8 - J.P. Flamman
 • Herinneringen aan J. Borgman - Gerard Peet
 • Werk in uitvoering: Midden-Delfland schoner de volgende eeuw in - M. Lankwarden
 • Delflands Diep
 • Wat doen al die bomen in de polder? - Flip van der Eijk
 • Een opwindend punt (Windas) - C. Burggraaf
 • Boerderijen: spul en ouwe kip
 • Streektaal - Henk Tetteroo
 • Tegen de biologica
 • Beer, barg, bigges en biek - Henk Tetteroo
 • De doorbraak - Karel Kramer
 • Wintertellingen in Midden-Delfland - Evert van Bokhorst
 • Ruisgras - Heinsbroek
 • Kunst van Midden-Delfland tijdens de Week van het Platteland - Flip van der Eijk
 • 't Woudt - Anton van der Marcke
 • Innoveren versterkt de economische positie van de regio; Hulpdienst voor ondernemers van start - Flip van der Eijk
 • De Sarijnenhove - T. Werner-Berkhout
 • Trek de groene grens - Janneke Zomervrucht
 • Nieuwjaarswandeling over het zandlichaam - Janneke Zomervrucht

2001, jaargang 25, nummer special, volgnummer 100

 • Voorgeschiedenis
 • Veranderingen in een landschap - Frits van Ooststroom
 • Regressie en transgressie Geologie - Epko Bult
 • Kreekruggen
 • De Gantel
 • Inventariseren en opgraven Archeologie - FvO
 • Een stenen bijl in de modder; Bewoning in de late steentijd - FvO
 • Een menselijk skelet; Bronstijd - FvO
 • Boeren op het veen Bewoning; Bewoning in de ijzertijd - Frits van Ooststroom
 • Cananefaten in Midden-Delfland; Bewoning in de Romeinse tijd - Frits van Ooststroom
 • De strijd om droge voeten Bewoning in de late Middeleeuwen - FvO
 • Hoogstad Archeologisch museum - FvO
 • Wouden, broeken, venen en velden; Oorspronkelijk landschap in oude namen - Epko Bult
 • Slteno, sloten, sloten ... Verkavelingspatroon - FvO
 • Delven en lozen; De ontwatering van Midden-Delfland - Epko Bult
 • Het Huis met de bellen Hoogheemraadschap van Delfland - Frits van Ooststroom
 • Dertien-en-een sluis - FvO
 • Kaart van Kruikius - JM
 • Onderzoek en inventarisatie; Molens en gemalen - FvO
 • Water, wind en stoom; Bemalingsgeschiedenis - Frits van Ooststroom
 • Korenmolens - FvO
 • Hoijlants en eenich rietlant; De Vlietlanden - Frits van Ooststroom
 • Natuur en bodem; De invloed van geomorfologie, bodem en waterhuishouding op de
 • natuur - Hein van Bohemen
 • Het recht van vogelarij; Eendenkooien - JM
 • Jagen langs vaarten en vlieten; Trekpaden en rollepalen - Jacques Moerman
 • Windassen - JM
 • De kortste weg is over water; Bruggen en heulen - Jacques Moerman
 • Sporen door Midden-Delfland - FvO
 • Naar de kerk en naar het werk; Kerkenpaden - Jacques Moerman
 • Burchten, mottes en donjons; Kastelen in en 0m Midden-Delfland - Epko Bult
 • De Herenwerf - FvO
 • Van heerschapskamer tot lusthof; Buitenplaatsen - Jacques Moerman
 • Hoof Bosch - FvO
 • Achterstallig onderhoud; Oude Boerderijen - FvO
 • Metselwerk en gebinten; Bouwhistorie - FvO
 • Wonen en werken; Ontwikkeling van de Midden-Delflandse boerderij - Frits van Ooststroom
 • Korfbogen en hanenkammen; Midden-Delflandse karakteristiek - Frits van Ooststroom
 • Hooibergen en heeften - FvO
 • Karnmolens - FvO
 • Melkhuisjes - FvO
 • Theebukken aan de Lee; Het dorp De Lier - Krijn van Dijk
 • Het domein van de hondenslager; De kerk van De Lier - Anton van der Sande
 • De Timmerwerf; Museum De Lier
 • Van Dijkshoorn tot voorstad; Het dorp Den Hoorn - Jacques Moerman
 • Rond het Kruisplein; Het oude dorp Kethel - Frits van Ooststroom
 • Dit cierlick ghebou; Kerk van Kethel - Frits van Ooststroom
 • Sint Jacobuskerk - FvO
 • Van Kerkplein tot Pynas; Den Dorpe van Maeslant - Klaas Boschma en Frits van Ooststroom
 • Het kaartboek van Maasland - FvO
 • Een erfenis van de Duitsche Orde; De dorpskerk van Maasland - Klaas Boschma
 • 'De Schilpen' 20 jaar; Maaslands museum - KB
 • Tussen de Lage en de Hoge Brug; Het dorp Overschie - John van den Berg
 • De Hoop doet Leven; Museum Oud-Overschie - JvdB
 • Boek over de Grote Kerk van Overschie - JvdB
 • De kaart van de drie Schieën - FvO
 • Wonen aan de oer-Gantel; Het dorp Schipluiden - Jacques Moerman
 • Boerengotiek De oude dorpskerk van Schipluiden - Jacques Moerman
 • Ruïne van de Keenenburg - JM
 • Het Tramstation; Museum Oud-Schipluiden - JM
 • Sic transit gloria mundi; Vlaardinger-Ambacht - Frits van Ooststroom
 • Verzamelen gaat vanzelf; Streekmuseum jan Anderson - FvO
 • Boter, brood en bier; Het kerkdorp 't Woudt - Jacques Moerman
 • Gewaagde kleuren; De kerk van 't Woudt - JM

Juni 2001, jaargang 25, volgnummer 100 bijlage

 • Bij 100 nummers
 • Een nieuw boek met oude verhalen; Vlaardingse sagen en legenden
 • Vreemd monument in de polder (Oostveenseweg, torentje) - FvO
 • Homo faber - Victor Westhoff
 • Mededelingen van het bestuur
 • MKZ in Midden-Delfland - FvO

Mei 2000, jaargang 24, nummer 1, volgnummer 101

 • Van het bestuur
 • Midden-Delflandprijs 2000 postuum voor Joop Borgman
 • Werk in uitvoering - M. Lankwarden
 • Transportwaterleiding - Rita Brinkhuis en Frits van Ooststroom
 • Tuinmuur in 't Woudt gerestaureerd
 • Milieudefensie maakt gat in A4 - Stichting Stop RW 19/A4
 • Meetlat voor de A4 Delft-Schiedam
 • Veranderend Westland
 • Van twee werelden, Chinese kunstenaars in Zuidbuurt - Flip van der Eijk
 • Met de kaarten op tafel; Kaarten uit het bezit van het Hoogheemraadschap van Delfland
 • Delflands kaarten belicht - G.J. Klapwjk, A.C. Ruseler, J.D. van Tuyl en C.G.D. de Wilt
 • Rondje geluidsschermen - Just Merks
 • Groene subsidies
 • Groen meldpunt (010) 274 33 33, nieuw telefoonnummer voor het melden van (groene) milieuconflicten
 • 100 jaar Maasland, tentoonstelling in museum De Schilpen - K. Boschma

Februari 2001, jaargang 25, nummer 1, volgnummer 102

 • Eén Midden-Delflandgemeente - MDV
 • Zijn er historische gronden voor een gemeente Midden-Delfland? Oude banden tussen Maasland en Schipluiden - Jacques Moerman
 • Peilbeheer, voortvarende aanpak waterhuishoudkundige knelpunten
 • Vlinders in de Broekpolder - Hein van Bohemen
 • Veehouderijen en Midden-Delfland - C.J. van der Sar
 • Kreen en gruizig, Over de streektaal van Midden-Delfland - Henk Tetteroo
 • Kreen en gruizig; Teun van der Kooij - Henk Tetteroo
 • Het drama van de Broekpolder - Frans W. Assenberg
 • Verslag studiemiddag op 2 november 2000; Paden in Midden-Delfland - Hein van Bohemen
 • De Joffer Aechtenwoning in Delfland - P.J. Westerdijk
 • Terugblik op een winterse verwondering - Birgitta Slee
 • Maatregelen tegen sluipverkeer polderwegen

September 2001, jaargang 25, nummer 2, volgnummer 103

 • Manifestatie in de week van het Platteland, 14-22 september; Leven van de wind - Flip van der Eijk
 • Werk in uitvoering - Melanie Milterburg
 • In het voetspoor van Jac. P. Thijsse; Struinen in Midden-Delfland - Peter Hoogervorst
 • De rol van gemeenten en Tweede Kamer in de besluitvorming; Rijksweg 4 Midden-Delfland - Fred Hobma
 • Discussiebijdrage: Te veel water - C.J. van der Sar
 • Straatnamenboek van de gemeente Schipluiden; Waar wonen wij
 • Museum Het Tramstation; Keramiek van Tineke van Gils

December 2001, jaargang 25, nummer 3/4, volgnummer 104

 • Anders omgaan met water - Tineke Ruijgh-van der Ploeg
 • Waar gaat het om bij de Woudse Polder? - Pia van Oord
 • Werk in uitvoering - Michiel Lankwarden
 • Bij het heengaan van een bekende Midden-Delflander;
 • Het leven van mijn vader (Kees Tetteroo) - Henk Tetteroo
 • De graaf, de ponter en de snijles - Siem van der Kooij
 • Hoe Maasland kleiner werd en toch groeide - K. Boschma
 • Vockestaert samen met Hoogheemraadschap; Baggerproject met baggerpomp - Arie van den Berg
 • Kansen benutten, impassen doorbreken - Arie van den Berg
 • A4: Norder forceert schijnakkoord; Netelige kwesties gemeden - Henk Tetteroo
 • Zoogdieren in Midden-Delfland (14): Wit met een zwart puntje - Okke Dorenbos
 • Recreatieonderzoek in Midden-Delfland; Recreanten tevreden
 • Delflands Diep; oproep: doe mee!

April 2002, jaargang 26, nummer 1, volgnummer 105

 • Belvedere-project 'Midden-Delfland is Mensenwerk'; Brug tussen cultuurlandschap en ruimtelijke ontwikkeling - Pia van Oord
 • Belvedere-project 'Midden-Delfland is Mensenwerk'; Topgebied cultureel erfgoed - M. Houtman
 • Belvedere-project 'Midden-Delfland is Mensenwerk'; Midden-Delfland, een cultuurhistorische schatkamer - Rik van der Ploeg
 • Doelstellingen Midden-Delfland is Mensenwerk
 • Poëzie van een beeldend kunstenaar; Midden-Delfland op schaal - Flip van der Eijk
 • Midden-Delfland - Tineke van Gils 2002
 • 25 jaar Midden-Delfland Vereniging; Van het bestuur - Jasper Koorevaar
 • Laatste nieuws: lintje Jacques Moerman; Gerard Peet
 • Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie; Druiventeelt en Druivenfeesten
 • Midden-Delfland, de 'pappot' van de lepelaar - Ellen Sandberg
 • De maffia van de vogelwereld - A.A. Olsthoorn
 • Werkgroep Bufferzone Midden-Delfland: Oproep
 • Op de grens van Midden-Delfland - Frans Assenberg
 • Midden-Delfland Runners; Roparun 2002
 • Wat de planten ons vertellen; Planten in de regio Delft

Juli 2002, jaargang 26, nummer 2, volgnummer 106

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Kortgeknipt (grutto)
 • Samenwerken voor de grutto - Arie van den Berg
 • Reactie: De maffia van de vogelwereld - Okke Dorenbos
 • De gevelsteen van Emous; Kippenbouten of woelige baren? - Frits van Ooststroom
 • Stichting Stop RW19/A4 doet voorstellen; MER-procedure dreigt uitgehold te worden - Henk Tetteroo
 • Derkzen van Angeren - Arie Olsthoorn
 • Stilte naast de stad - Arie van den Berg
 • Graffiti in de polder - Flip van der Eijk
 • Kort geknipt (Maasland plus Schipluiden, sluipverkeer, oude koeien Zuidbuurt, Schotse Hooglanders)
 • Langs de Woudseweg; Honderden bomen en struiken gesloopt - Henk Tetteroo
 • Klapzand, bent en ratelaars - Siem van der Kooij
 • Kortgeknipt (vlindertentoonstelling, museum Hoogstad, Midden-Delfland Dag, A4, Fluisterboot)
 • Delflands Diep: oproep: doe mee!

Oktober 2002, jaargang 26, nummer 3, volgnummer 107

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Reactie op reactie: De maffia van de vogelwereld - Kees Moerman
 • Reactie op reactie: De kraaiachtigen - Arie Olsthoorn
 • Kortgeknipt: Jacht moet weer kunnen
 • Herbestemming van agrarische gebouwen - Boerderijstichting Zuid-Holland
 • Kortgeknipt (Nieuwe inkomsten, A4, Files, Sluipverkeer)
 • Wat is dat, Boeren voor Natuur? - Arie van den Berg
 • De boomgaard van de eendenkooi; De zoete bloemee en het zigeunerinnetje - Pia van Oord
 • Midden-Delfland Vereniging 25 jaar; Excursie een succes
 • Kortgeknipt: Publiciteit
 • Timmerwerf in De Lier is 'Het Leyen Huis' - Anton van der Sande
 • Kortgeknipt: Varend Corso, Nee valt slecht, geen kunstpark
 • Symbiose van koe en boer - Siem van der Kooij
 • Cultuurhistorisch geschiedenisboek van Midden-Delfland 't Woudt en de Woudse Polder - J.W. Moerman en E.J. Bult
 • Delflands Diep; Nu snel inzenden!
 • Kortgeknipt: Pé Bolten overleden, Gemeente Midden-Delfland, Brand boerderij Henk en Marien Boekesteijn

December 2002, jaargang 26, nummer 4, volgnummer 108

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Op weg naar de reconstructie; Voorspel
 • Nogmaals: De stier van Potter - Siem van der Kooij
 • Midden-Delfland Vereniging; 25 jaar toekomst voor Midden-Delfland - Jasper Koorevaar
 • Een nieuwe start voor de Midden-Delfland Vereniging - Govert van Oord
 • Herstel van het 'Huis van Thorbecke'; Midden-Delfland in de aandacht van de Rijksoverheid - Roelof Brouwer en Romke Woudstra
 • Recreëren in een aantrekkelijk Midden-Delfland - Leen van der Sar
 • Kansen voor samenwerking; Natuurmonumenten in Midden-Delfland - Wilfred Alblas en Barry Teunissen
 • Provincie op de bres voor duurzaam Midden-Delfland; Midden-Delfland ná de A4 - Leen van der Sar
 • De laatste jaren van de reconstructie; We moeten nog flink aan de bak - Kees van der Vaart
 • Midden-Delfland, het houdt nooit meer op! - Richard Mentink
 • Effectief middel tegen sluipverkeer; Midden-Delfland ligt in de storm - Kor Kegel
 • In de land- en tuinbouw lijkt niets veranderd - Arie van den Berg
 • Delflands Diep
 • Verandering; Niet alles verandert. Zelfs over een periode van 25 jaar niet - Gerard Peet
 • Landschap van Midden-Delfland is uniek in de wereld; Terug in Babylonië? - Jeroen ter Brugge
 • Regendag - Ary van Oostveen
 • Hobby leidt tot fotoboek; Rondje polder - Paul Meuldijk
 • De identiteit van Midden-Delfland - Flip van der Eijk
 • Opgraving in de omgeving van Schipluiden - P.G. Heinsbroek
 • Wonen in woorden; Yup en Yanneke - Henk Tetteroo
 • De boer - Ary van Oostveen
 • De boer, pruikenmaker en het meisje - Flip van Eijk
 • Veranderingen; plussen en minnen - Kees Moerman
 • Kwatrijnen voor Midden-Delfland - Pieter van Mourik
 • Verjaardagen; Van productie- naar vrijetijdswoning - Siem van der Kooij
 • Topografie - Pieter van Mourik
 • 2003 Jaar van de boerderij; Een nieuwe toekomst voor de landelijke bouwkunst
 • Een bezoekerscentrum in Midden-Delfland? - Hein van Bohemen
 • Ontwerpstreekplan 'Zuid-Holland West'; Geachte leden van Provinciale Staten, - MDV
 • Reactie op reactie: Kraaiachtigen uit de oude doos - F.A. van der Meer

April 2003, jaargang 27, nummer 1, volgnummer 109

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Midden-Delfland Dag op 28 juni a.s.
 • Nieuwe grenzen in Midden-Delfland
 • De eendenkooi aan de Keen in Schipluiden; Piet Graveland, 25 jaar kooiker - Pia van Oord
 • Zoogdieren in Midden-Delfland: De gemaskerde (bunzing) - Okke Dorenbos
 • Uit onze winkel; nieuw: bouwplaat Midden-Delflandse boerderij
 • Valse hoop voor Overschie - Arno Steekelenburg
 • Streekdracht - Henk Tetteroo
 • Werk in uitvoering - Peter van Cappellen
 • Het nieuwe Groenfonds Midden-Delfland - Govert van Oord
 • Impressies; De ecologische kwaliteit van Midden-Delfland - Hein van Bohemen
 • Archeologische monumentenzorg in de Harnaschpolder; Het verleden boven water - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Appels en peren vergelijken; Een boerenboomgaard, rond 1900 - Arie Olsthoorn

Juni 2003, jaargang 27, nummer 2, volgnummer 110

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Historische relatie tussen stad en platteland - Jacques Moerman
 • Midden-Delfland en Den Haag: een duurzame relatie? - Ries Smits
 • Midden-Delfland, ontmoeting tussen stad en platteland - Herman Docters van Leeuwen
 • Natuurbeleving in Midden-Delfland in stilte - Jan Fransen
 • De Krabbeplas voorop - Esther Didden
 • Nieuwe logo voor Midden-Delfland
 • 28 juni 2003: Midden-Delfland Dag
 • Welkom in Midden-Delfland
 • Ontwikkeling in bestuur en vereniging - Govert van Oord
 • Naar mijn mening... Reconstructie Holierhoekse Polder - Kees Moerman
 • Aandacht voor oeverafkalving - Monique Groeneveld en Henk Hoogenboom
 • Gesprek met Maarten van der Eijk; De ramp van 1953 - Pia van Oord
 • Waarom verdwijnen boeren? - Siem van der Kooij
 • Werkgroep Ruimtelijke Ordening - José Chung
 • Kortgeknipt: Monument blijft, fietstunnels, nieuwe folder, fluisterboot, gemeentelijke herindeling, Boonerlucht, Romeinse boerderij
 • De eendenkooi aan de Keen in Schipluiden (deel 2); Piet Graveland, 25 jaar kooiker - Pia van Oord
 • Vox Delflandiae in '2003 Jaar van de boerderij' - Flip van der Eijk

September 2003, jaargang 27, nummer 3, volgnummer 111

 • Wat vooraf ging; Redactioneel
 • Vijf voor twaalf; Inleiding - Frits van Ooststroom
 • De eerste boeren; Van prehistorie tot Romeinen - Tim de Ridder
 • Een boerderij op plaggen; Middeleeuwen - Epko J. Bult
 • De veranderende boereneconomie - EB
 • Boerderijen en landschap - Epko J. Bult
 • Een stukje geschiedenis - FvO
 • Verstening - FvO
 • De boerderijen van Midden-Delfland
 • Driebeukige hallenhuizen; Zestiende eeuw
 • Werken op de boenhoek Zeventiende en achttiende eeuw
 • Deense kelders; Negentiende en twintigste eeuw - FvO
 • Merkwaardige constructie - FvO
 • Sarijnenhove; Restauratie - FvO
 • Strekken en koppen; Metselwerk - Frits van Ooststroom
 • Voor Licht en Lucht - FvO
 • Over kapbergen en heulen; Het bebouwde boerenerf
 • Het hek op de dam - Bert van Bommel
 • Geriefhout; Het groene boerenerf - Frits van Ooststroom
 • Waar gehakt wordt... - FvO
 • Betere toekomst voor cultuurhistorische boerenerve; Ervenproject - Pia van Oord
 • Wat is de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk?
 • Boter, kaas en eieren - Piet Oosthoek
 • Ondermeiden en bovenknechts; Werken op de boerderij - Arie Bijl
 • Boeren zoals vroeger? Biologische melkveehouderij - Arie van den Berg
 • Stadskinderen op bezoek bij de boer - Hans van Buuren
 • Jan Verheul in Midden-Delfland - Frits van Ooststroom
 • Riet - FvO
 • Octave DeConinck - FvO
 • Wonen op oeverwallen; Agrarisch Schipluiden - Jacques Moerman
 • Een boerderijverplaatsing in 1563 - JM
 • Hubert Korneliszoon Poot - FvO
 • Van boerenboter tot boerenijs; Agrarisch 't Woudt - Jacques Moerman
 • Boelhuis op de woning van Maritgen de Voecht, 1535/'36
 • Van Dijkshoorn naar Den Hoorn; Agrarisch Den Hoorn - Jacques Moerman
 • De Lookwatering - JM
 • Delft, een belangrijke agrarische marktplaats; Relatie stad en platteland - Wim Weve
 • Het Delftse Stadsboterhuis - WW
 • Delftse stadsboerderijen - Wim Weve
 • Een Delftse melkboer - WW
 • Nil sine magna Iabore - BvB
 • Corewijn en vette koeien; Spoeling - Frits van Ooststroom
 • Boerderijen & erven van Midden-Delfland special

December 2003, jaargang 26, nummer 4, volgnummer 112

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Een stukje Schipluiden in boekvorm
 • Midden-Delflandprijs
 • Midden-Delfland Dag 2004
 • Oprichting Denktank Midden-Delfland
 • Midden-Delfland in de gemeentepolitiek; Een onthutsend debat in verkiezingstijd - Govert van Oord
 • De Zweth - Ismael
 • Reactie: Geluidshinder - Hans Hendriks
 • Reactie op reactie: Geluidshinder - Jan Fransen
 • Pontje - N. Voshol
 • Wilgen knotten in Midden-Delfland - Hans van Buuren
 • Kortgeknipt: doseerinstallaties, studie A4
 • 2003 Jaar van de boerderij; Is het Jaar voorbij? - Frits van Ooststroom
 • Midden-Delfland Vereniging op excursie; Tweemaal bij de boer op bezoek - José Chung
 • Streektaal; Boe!! in de boes - Henk Tetteroo
 • Midden-Delflandse boerderij te Kethel - Suzanne Herben
 • Boeken over boerderijen
 • Een boerderij als schuilkerk - W.P. Rook
 • Midden-Delflandse boerderij te Schipluiden - Suzanne Herben

Mei 2004, jaargang 28, nummer 1, volgnummer 113

 • In memoriam Arie Olsthoorn - Frits van Ooststroom
 • De vogels van Midden-Delfland; Zilveren draden tussen het goud - Arie Olsthoorn
 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Verenigingsnieuws - MDV
 • Roerdomp, baardmannetje, blauwborst en lepelaar; Volksbos en Rietputten voor recreatie en natuur - Reinard van Maarleveld
 • Tentoonstelling Nederlands Fotomuseum; Gemengd bedrijf, De verandering van het agrarisch landschap - Nederlands Fotomuseum Rotterdam
 • Regionale geschiedenis op het World Wide Web - Ton Gloudemans
 • Het boerenleven in Midden-Delfland van 1900-1940; Oral history project - Jacques Moerman
 • Varen met de Fluisterboot - Frans W. Assenberg
 • 2800 jaar oude boomstamkano
 • Over de toepassing van brongas in Midden-Delfland - Kees Moerman
 • Gaswel - Piet Oosthoek
 • Onverharde Paden in het Landschap van Midden-Delfland; Paden en Landschap - Hein van Bohemen
 • Waar men op z'n smalst van het wijdst kan genieten; Midden-Delfland Halve Marathon - Richard Vroom
 • Hardlopen in Midden-Delfland - Foto's Henk Groenendaal
 • Gouden Lis voor Fritsvan Ooststroom - Lyanne de Laat
 • Delfland - Theaterland - Flip van der Eijk

Juni 2004, jaargang 28, nummer 2, violgnummer 114

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Interview: Ben van der Velde, wethouder Vlaardingen - Govert van Oord
 • Onze Zuidbuurt - Arie de Baat
 • Reconstructie van een grensgebied; De geboorte van Poldervaart - Peter van Cappellen
 • Over de grens van Midden-Delfland - Piet Houtenbos
 • Het raadsel van de verdwenen grenspaal
 • Driemaal Zweth in Midden-Delfland - Pia van Oord
 • Langs de noordwest grens van de nieuwe gemeente Midden-Delfland; Grensgeschillen of grensverschillen - Pia van Oord
 • Vragen rond Hofzicht en de Zeven Gaten
 • Nieuws van de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling - José Chung
 • Paradijs in de polder - Corinne de Boer
 • Sponsorwandeltocht op 19 juni; Rondom Midden-Delfland
 • Verenigingsnieuws
 • Hoe aaibaar is de Midden-Delfland Vereniging? - Wim van Horssen
 • Inspirerende Midden-Delflander; Midden-Delfland Prijs 2004 voor Arie van den Berg
 • Cultuurhistorische informatiekubussen in Midden-Delfland; Een project van Midden-Delfland is Mensenwerk - Pia van Oord
 • Delflands Diep; oproep

September 2004, jaargang 28, nummer 3, volgnummer 115

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Audiotour over het boerenleven in Midden-Delfland - Jacques Moerman
 • Verhalen uit een wereld die voorbij is - Marjan Beijering en Willy Hilverda
 • Bescherming molens in Keur afgeschaft
 • Achter de boerderij; De koe
 • Groenfonds Midden-Delfland; De helpende hand voor de veehouderij? - Arie van den Berg
 • Nieuwe kansen met natuur? - Arie van den Berg
 • Nieuwe plannen voor de Broekpolder - Arie van der Kooij
 • Midden-Delfland Dag 2004, groot succes; Terugblik Midden-Delfland dag 2004
 • Duizendste lid Midden-Delfland Vereniging gevierd
 • Waterberging in de Woudse Polder: Tot hoe ver er mag worden ingegrepen in een uniek gebied?
 • De Woudse Polder gaat steeds verder op de schop - Epko Bult en Jacques Moerman
 • De rol van de gemeente Midden-Delfland bij de waterberging in de Woudse Polder, interview met wethouder Piet van den Berg - PvO
 • Cursus Beheer en gebruik cultuurhistorische boerenerven
 • Lezersonderzoek
 • Zes routes door Midden-Delfland, wandelen door natuur en cultuur
 • Verenigingsnieuws
 • Natuur dichterbij - Arie Roza en Tiny van der Meer
 • Woord- en begrippenlijst veldbiologie - KNNV
 • Najaarsexcursie op 23 oktober, Natuurontwikkeling in Midden-Delfland

December 2005, jaargang 28, nummer 4, volgnummer 116

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Hoogteverschillen in het maaiveld nauwkeurig in beeld - Pia van Oord
 • Historische grenspaal volgt gemeentegrens op de zoet, Hoe een monument voor de tweede keer van plaats wijzigt - Pia van Oord
 • Boeren voor Natuur in Polder van Biesland, Ook denkbaar in Midden-Delfland? - Jacques Schievink
 • Oproep aan deskundigen en andere enthousiaste vrijwilligers
 • Uitwaaien en opnieuw beginnen
 • Milieudefensie gaat luchtkwaliteit meten
 • Herstel uitgebrande boerderij van start - Peter van Velzen
 • Delflands Diep
 • Het ontsnapte land - Geert Mak
 • bij de voorpagina (Vlietlanden uit de lucht) Gezichten van Midden-Delfland
 • Eendenkooi - Tiny van der Meer
 • Snijdende kou - Jan Wolkers
 • Wilde natuur - H.J.A. Hofland
 • Bezoek - Kinderen Comeniusschool Transvaal, Den Haag
 • Midden-Delfland en de Midden-Delfland Vereniging, Een nieuwe toekomstvisie - Govert van Oord
 • Wat vinden leden? Een acht voor de Midden-Delfkrant; Midden-Delfland Vereniging behartiger van groene belangen
 • Toekomstplannen voor de Broekpolder - Arie van der Kooij
 • Plan Zwethzone: een groene schakel tussen stad en land - Piet Houtenbos
 • Uilen in de Lickebaert - Loek Batenburg
 • Verenigingsnieuws - Arie van der Kooij
 • Adopteer en koe; Wordt vriend van de boerderij - Arie van den Berg

2006, jaargang 29,nummer special, volgnummer 117

 • Redactioneel - Frits van Ooststroom
 • Wat vooraf ging; Natuur in Midden-Delfland - Frits van Ooststroom
 • Bedreigingen - Jacques Schievink
 • De Vlietlanden in Midden-Delfland - Barry Teunissen
 • Lente; Vier seizoenen natuurbeleving in de polder - Birgit Slee
 • Uilen zijn 'boerenvogels' - Michel Kuipers
 • De unieke flora van de Maassluisse Dijk - Loek Batenburg
 • Paddenstoelen - Grieta Fransen
 • De Ackerdijkse Plassen Brongebied voor Midden-Delfland? - Barry Teunissen
 • Stadsecologische fietstochten - Jacques Schievink
 • Natuur en landschap op papier; Over natuur en landschapsbeleid - Désiré Karelse
 • Zomer; Vier seizoenen natuurbeleving in de polder - Birgit Slee
 • Over eendenkooien; Oeroude stille natuur in dynamisch drukke Randstad - Désiré Karelse
 • Eigentijdse publiekskooi; Eendenkooi Het Aalkeetbuiten
 • Historisch vangende ringkooi; Eendenkooi Schipluiden
 • De lepelaar; Schitterende witte waadvogel in Delflands wateren - Ellen Sandberg
 • Stadsrandnatuur van Schiedam en Vlaardingen - Ben van As
 • Recreatie en natuur in de Zuidrand - Mirjam Eikelenboom
 • Knot-essen; Natuurmonument in Midden-Delfland - Birgit Slee
 • Leerzaam Midden-Delfland - Jack Boogmans
 • ' ... ze vinden het nog leuk ook!' Een docent - Frits de Bruin
 • Natuur in de recreatiegebieden; Recreatieschap Midden-Delfland - Gerben Visser
 • Herfst; Vier seizoenen natuurbeleving in de polder - Birgit Slee
 • Rode en Blauwe Lijsten; Volksbos Lickebaert en de Rietputten - Loek Batenburg
 • Weidevogels en weidevogelbescherming - Nico van Paassen
 • Reddingsplan voor de grutto - Nico van Paassen
 • Zwaluwen in Midden-Delfland - Cor nonhof
 • Huiswerk voor de nieuwe gemeente; Natuur en landschapsbeleid - Ingrid ter Woorst
 • Reconstructie van een Vlietland - Martin Poot
 • Water en natuur in Midden-Delfland - Henk Hoogendoorn
 • Natuurvriendelijke oevers - Jeroen van Zuidam
 • Libellen en hun gedrag - Aart van den Berg
 • Nachtvlinders - Ben van As
 • Winter; Vier seizoenen natuurbeleving in de polder - Birgit Slee
 • Vlindervriendelijke inrichting en beheer Abtswoudse Bos - Cor Nonhof
 • Genieten in het Abtswoudse Bos Nieuwe natuur - Geesje Veenbaas
 • Duurzame structuren voor natuur en landschap - Hein van Bohemen
 • Planten en dieren in Midden-Delfland

Juni 2005, jaargang 29, nummer 2, volgnummer 118

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Bijen houden in Midden-Delfland - Hugo Koole
 • Cursus beheer boerderijerven succes
 • De ontwikkeling van de Harnaschpolder, en haar relatie met het bijzondere landschap van Midden-Delfland - Gerard van Zomeren
 • Oproep: Mijn mooiste plekje in Midden-Delfland
 • Archeologische vondsten in Vlaardingen van nationaal belang; Grote opgraving gepland in de Vergulde Hand West - Tim de Ridder
 • Wonen in woorden; Delflands taal - Bert Mostert
 • Een tochtje langs de Poldervaart, met aandacht voor natuur en historie - Everard ter Haar
 • Woningbouw in de Broekpolder? - Arie van der Kooi
 • Historisch jaar op De Vlietlanden, Natuurmonumenten 100 jaar jong - Monica Wesseling en Barry Teunissen
 • Verenigingsnieuws: nieuw bestuurslid Mirjam Warnars, baardman is in opmars, Oud-bestuurslid Dirk van den Bosch overleden
 • Vrijdag 17 juni 2005; Conferentie over het beheer van het landschap van Midden-Delfland
 • Spoeling in Midden-Delfland, over een bijzondere relatie tussen stad en land - Kees Moerman
 • Woudsepolder in gevaar (vervolg) - Govert van Oord
 • De boer op!

September 2005, jaargang 29, nummer 3, volgnummer 119

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Hodenpijlroute: wandelen langs stad en land - Marjan Overgaag
 • De Krabbeplas op weg naar een nieuw soort vrijetijdslandschap; Kunstenaars bezetten kavels - Esther Didden
 • Maatregelen voor de fauna langs weg en water - Hans de Vries
 • Conferentie over beheer Midden-Delfland; Meer samenwerken en duidelijker beheerdoelen - Govert van Oord
 • Grondbank Midden-Delfland; kansen voor jonge ondernemers - Govert van Oord
 • Nachtelijke wandeling door Midden-Delfland
 • Stalletje Woudweg blijft
 • Midden-Delfland Dag: genieten natuurlijk! Terugblik Midden-Delfland Dag 2005
 • Spoeling in Midden-Delfland (2); over een bijzondere relatie tussen stad en land - Kees Moerman
 • De laatste spoelingboer en zijn boerderij; De dingen die voorbij gaan
 • De Zuidrand, recreatie om de stad - Mirjam Eikelenboom
 • De Babbersmolen - een uniek monument langs de Poldervaart - Ellen Steendam
 • Mijn mooiste plekje in Midden-Delfland (De Woudweg)
 • Gevelsteen (molen Korpershoek)
 • Verenigingsnieuws: Midden-Delfland Dag, toekomstvisie, calamiteitenberging
 • Contrasten - Marja van Bijsterveldt
 • Najaarsexcursie (Eemlandhoeve in Bunschoten)

December 2005, jaargang 29, nummer 4, volgnummer 120

 • Van de voorzitter - Govert van Oord
 • Wandelen tussen kassen en groene weiden; Het Kraaiennest in het najaar - Marjan Overgaag
 • Beeld van Midden-Delfland in 2025; Toekomstvisie vastgesteld - Pia van Oord
 • Van sage tot bedrijventerrein; Boerderij 'De Vergulde Hand' - Frits van Ooststroom
 • Serie tv-documentaires; De toekomst van het platteland - NCRV
 • Gevelstenen - FvO
 • Archeologische fietsroute; Vlaardingen waterstad - FvO
 • Moeilijk jaar voor weidevogels - Nico van Paassen
 • Polders! Gedicht Nederland - Bert van Meggelen
 • Cursus over boerenerven
 • Midden-Delfland geniet van koninklijke aandacht; Koningin geniet van Midden-Delfland - PvO
 • Verslag najaarsexcursie Eemlandhoeve; Werken aan het Wei-gevoel - Inge van den Heuvel en Pia van Oord
 • Van de liefde alleen kan een boer niet leven; 't Boerenwerk - C.J. van der Sar
 • Was de kano vervoermiddel voor eerste veenbewoners? Langste prehistorisch vaartuig - Tim de Ridder
 • Stadsregio's spreken zich uit over Midden-Delfland; Aandacht voor 'regionaal park' - Piet Houtenbos
 • broekpolder en Blankenburgtunnel - Arie van der Kooij
 • Bosjes: van oer- tot recreatie- - Frits van Ooststroom
 • Mijn mooiste plekje in Midden-Delfland: De Dijkpolder
 • Verenigingsnieuws: Woudse Polder, Woudweg, gebiedsvisie, grondbank, samenwerking, wandelkaarten, excursie
 • Donker - Marja van Bijsterveldt
 • Beleven van donker in een land vol licht; De waarde van duisternis - Pia van Oord

Maart 2006, jaargang 30, nummer 1, volgnummer 121

 • Een nieuwe lente - Govert van Oord
 • Wandelen tussen winterse gasten; De Commandeursroute - Marjan Overgaag
 • Doseerinstallaties voor een veilig en leefbaar Midden-Delfland - Etienne van der Horst
 • Heropening wandelpad over de Voddijk - FvO
 • Winnie Teschmacher en Kim Zeegers op Zuidbuurt 20; Thuis in de kunst - Kim Zeegers
 • Actiecomité wil behoud Woudweg e.o. - Kees Moerman
 • Vereniging pleit voor 'verbreed' veehouderijbedrijf langs de Woudweg - Bert Mostert
 • Steeds meer kassen verdwijnen uit Midden-Delfland - PvO
 • Bouwhistorie van boerderijen: van gemengd bedrijf naar melkveehouderij (1); Drie bijzondere voorhuizen - Frits van Ooststroom
 • Help de zwaluw - Arie van den Berg
 • Streekproducten uit Midden-Delfland
 • Chinese prinses brengt heel Midden-Delfland op de been; Drie dorpen, één opera! Turandot - Flip van der Eijk
 • Delft geeft het goede voorbeeld; Monumentale bomen verdienen bescherming - Pia van Oord
 • Wat is de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert - Nico van Paassen
 • Mijn mooiste plek in Midden-Delfland,; De vlindertuin
 • Beste redactie: Boek Delfland Lepelland, tuindersschoorsteen
 • Verenigingsnieuws: Woudweg, Maaslandse dam, gebiedsvisie, samenwerking, Midden-Delfland Dag
 • Pril - Marja van Bijsterveldt
 • Molen op schaal, maar geen kopie - Pia van Oord

Juni 2006, jaargang 30, nummer 2, volgnummer 122

 • Zomer in Midden-Delfland - Govert van Oord
 • Wandelen door natuur en cultuur; De polderpadroute - Marjan Overgaag
 • Thema Midden-Delfland Dag 2006; De poorten van Midden-Delfland - Pia van Oord
 • Steeds meer kassen verdwijnen uit Midden-Delfland; Kwartiermaker
 • Onverslaanbaar duo op Zuidbuurt 40; Jan Schurewerf werd wijnboerderij - Louise Holland en Joke Aartsen
 • Streekproducten uit Midden-Delfland; Zuivel - Mirjam Warnars
 • Bouwhistorie van boerderijen: gemengde bedrijven (2); Kapbergen en karnmolens - Frits van Ooststroom
 • Hoogheemraadschap kiest nieuwe stijl; Nieuw gemaal Zouteveense Polder - Derko-Jan Dollen
 • Vijf eeuwen Slinkslootmolen; Nieuwe tijd op historische grond - Pia van Oord
 • Verslag van een creatief atelier; Proeftuin Maaslandse Dam - Pia van Oord
 • Een bezoek aan kaas- en zuivelboerderij Van Winden; De boer op in Midden-Delfland - Kees Moerman
 • Zaterdag 2 september; Delft Vers! Streekproductenmarkt Delft
 • Een pad met een lange geschiedenis; Het Voddijkpad - Ingrid ter Woorst
 • Portret van een Midden-Delflander: Siem Mostert; De veehandel zit hem in het bloed - Gemma van Winden
 • Doseerinstallaties - PvO
 • Polder Noord-Kethel; In memoriam de molenstomp (FvO)
 • Gevelsteen, deurkalf Karperhoeve
 • Bericht van Vockestaert; Betaling voor groene diensten - Jaap Pieters
 • Recreatieseizoen geopend
 • Monumentale bomen - PvO
 • Mijn mooiste plekje in Midden-Delfland: De Trekkade - Joke Smits
 • Verenigingsnieuws: evenementenfolder, Maaslandse Dam, verscherpt standpunt over A4, Woudsepolder wandelkaarten, samenwerking, streekproducten
 • Buiten - Marja van Bijsterveldt
 • Kijk mijn erf! - Han Schouten

September 2006, jaargang 30, nummer 3, volgnummer 123

 • Herfstig - Govert van Oord
 • Uitzichtpunten in Midden-Delfland; Stoelen, Tribune en Balkon - Erik de Graaf
 • Wandelen langs onverwachte dieren in sloot en weide; Vockestaertroute in twee etappes - Marjan Overgaag
 • Opening Hodenpijlse Poort; Midden-Delfland Dag 2006
 • Portret van een Midden-Delflander: IJsbrand van Woerden; Een veelzijdige boer - Gemma van Winden
 • Komt er wel of niet een villawijk in Midden-Delfland? Maaslandse Dam: brede discussie nodig - Govert van Oord
 • Bouwhistorie van boerderijen: gemengde bedrijven (3, slot); Zomerhuizen in Midden-Delfland - Frits van Ooststroom
 • Beste redactie: gras voor glas, doseerinstallaties, Zuidbuurt 40
 • Verantwoord spel staat centraal op Zuidbuurt 89; Bengel op de Engelenhof - Arnold en Margreet van Beurden
 • Vechten tegen de glazen bierkaai - PvO
 • Weer brand in boerderij (Abtswoudseweg 64) - FvO
 • Overdracht Volksbos en Rietputten - Reinard Maarleveld
 • Schilder maakte werk niet af - Kees van der Sar
 • Gevelsteen - PvO
 • Bericht van Vockestaert; op bezoek bij de boer - Vockestaert
 • Streekproducten uit Midden-Delfland; Sanderij tegen herfstongemakken - Mirjam Warnars
 • Mijn mooiste plekje in Midden-Delfland: De Duifpolder - Arie van der Kooij
 • Verenigingsnieuws: afscheid Inge van den Heuvel, ledengroei, website, varend Corso, Maaslandse Dam, A4, Broekpolder, Woudweg/Holierhoek
 • Ode aan de vrijwilliger
 • Onschatbaar - Ben van der Velde
 • Boerenmaaltijden op Monumentendag 2006; Smakelijk Midden-Delfland - Pia van Oord

December 2006, jaargang 30, nummer 4, volgnummer 124

 • Kerst - Govert van Oord
 • Pieuw Pieuw boven het autogeraas; Wandelen tussen snelweg en Schie - Marjan Overgaag
 • Hek van de Maaslandse Dam? Bericht van het bestuur - Govert van Oord
 • Blauwalg helpt Krabbeplas - Bureau Venhuizen
 • In het veld Hazen; fascinerende weilandbewoners - C.J. van der Sar
 • Veelzijdige aanpak successleutel; Waarom de reconstructie waardevol is geweest - Evelien van der Rij
 • Uitwaaien en opnieuw beginnen; Wandel op nieuwjaarsdag mee over de A4
 • ‘Ik ken iedere grasspriet in Midden-Delfland’; Portret van een Midden-Delflandse: Riet Noort - Gemma van Winden
 • Grondbeleid in Midden-Delfland; Hoe houden we de koe in de wei - G. van Oord
 • ‘Ze kunnen praten en ze kunnen lopen, dus kunnen ze melken’; Het dagelijks leven op een boerderij in de Broekpolder in en na de Tweede Wereldoorlog (deel 1) - Frans Assenberg
 • Win je eigen ommetje
 • Samen voor een sterk landschap; Bericht van Vockestaert
 • Plannen voor de Broekpolder - Mirjam Warnars
 • Beste Redactie
 • Gevelstenen Rechthuis - Paul Westendijk
 • Hoeve Avondrust, Zuidbuurt 46; Boerderij en boomgaard in oude glorie hersteld - Mirjam Warnars
 • Tompoes Streekproducten uit Midden-Delfland - Mirjam Warnars
 • Volksbos en Rietputten overgedragen - Reinard Maarleveld
 • Verenigingsnieuws
 • Uit onze winkel
 • Midden-Delfland Let Op Uw Zaak! - Ben van der Velde
 • Midden-Delfland Vereniging verwelkomt het 1500ste lid! Familie Steutel valt met de neus in de boerenboter - PvO
 • Delflands Diep (middenkatern): H.K.Poot, een memorabele Delflander
 • Het leven van Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) - Pia van Oord
 • Pootpop Poot is niet dood! - Schoon haar en mooie wangen Ode aan Klorisje - Spint
 • Bruiloftsgedichten van Poot Van minnezorg en bysterheden - Jacques Moerman
 • Rondom Poot: Workshop Beeld Idee, Tentoonstelling, In het voetspoor van Poot

Maart 2007, jaargang 31, nummer 1, volgnummer 125

 • De vrolijk en onbezorgde lente van Midden-Delfland - Govert van Oord
 • Van dorpskerk tot pakhuis tot huis van ontmoeting Op Hodenpijl - Pia van Oord
 • Loonwerk, mooi werk; Portret van een Midden-Delflander: Piet Verkade - Gemma van Winden
 • ‘Een plek waar ik kan genieten’; Wandelen met beeldend kunstenaar Rina Groot - Marjan Overgaag
 • Vormend voor het karakter; Golfclub Broekpolder bestaat 25 jaar - Frans Assenberg
 • Boeren in beeld 30 jaar Midden-Delfkrant - Govert van Oord
 • “Midden-Delfland en ik, we laten elkaar niet los.” Interview met Joost Schrijnen - Pia van Oord
 • Met de trekschuit naar Delft - Frits van Ooststroom
 • Schelvispekel en Kandeel; Streekproducten uit Midden-Delfland? - Leo Fontijne
 • ‘De grote schoonmaak duurde een maand’; Het dagelijks leven op een boerderij in de Broekpolder in en na de Tweede Wereldoorlog (deel 2, slot) - Frans Assenberg
 • Gras en begrazing; Bericht van Vockestaert - Cees Sonneveld
 • De schuur van Napoleon - C.J. van der Sar
 • Mijn dagboek Oorlogskroniek van Kees Tetteroo - Gemma van Winden
 • Koeien naast de fabriek een (duivels) dilemma? Wat gebeurt er tussen de Waterweg en de Rijskade? - S. van der Kooij
 • Mijn mooiste plekje in Midden-Delfland; Kreekrug lang de Woudweg - Frits van Ooststroom
 • Beste Redactie
 • Verenigingsnieuws
 • Houen zo! - Ben van der Velde
 • Lekker de wei in! Midden-Delfland Open op 21 april
 • De Midden-Delfland Prijs 2007

2007, jaargang 31, nummer special, volgnummer 126

 • Water, altijd in beweging; Inleiding - Frits van Ooststroom
 • Den Hoorn aan Zee; Van waddenzee tot land - Epko J. Bult
 • Oudste fuik! Vlaardingen-cultuur - Tim de Ridder
 • Kano van 10,60 lang; Vervoer over water - Tim de Ridder
 • Imposante ontginningen; Romeins slotenpatroon - Epko J. Bult
 • Oud water; Gracht van Corbulo - FvO
 • Watermanagement; Wateroverlast in de prehistorie - Tim de Ridder
 • Van Biesbosch tot Maasdijk; Vloedkreken en veenstromen - Epko J. Bult
 • De Grote Drooglegging; Ontginning en ontwatering - Epko J. Bult
 • Oxidatie van veen - EjB
 • Sterk water; Water bij kastelen - Epko J. Bult
 • Noodzakelijke samenwerking; Het ontstaan van het Hoogheemraadschap van Delfland - Frits van Ooststroom
 • Delftsche Schie, Poldervaart en Berkelsche Zweth; Ontwatering van het Oostland - FvO
 • Rigoureuze maatregelen; Ontwatering van het Westland - Frits van Ooststroom
 • Hutjeshoek; Middeleeuwse duikers, luchten en sluizen - TdR
 • Dertien sluisambachten, vijftien sluizen; Sluizen in de Maasdijk - Frits van Ooststroom
 • Ruzie over waterwegen; De Kaart van de Drie Schieën
 • Kaden tussen land en water Poldervorming - FvO
 • Water en wind; Bemaling - Frits van Ooststroom
 • Landbouw’s Welvaren; Bemalingsgeschiedenis in gevelstenen - Paul van Eijk
 • Water en hutspot; Inundatie 1574 - FvO
 • Droge voeten; Wonen op terpen en kreekruggen - FvO
 • Delfland in 1606; Mathijs de Been van Wena - FvO
 • Over water naar de weekmarkt; Trekschuitroute Delft-Maassluis - Jacques Moerman
 • Alle waterwegen; De Kaart van Kruikius - FvO
 • Een sterk uitvallende voorsteven; De Westlander - Evert Vreugdenhil
 • Van Waveren; Scheepswerven - FvO
 • Van droog naar nat naar droog; Droogmakerijen - FvO
 • Van stoom naar stroom; Mechanische bemaling - Frits van Ooststroom
 • Speelwater; Water bij buitenplaatsen - FvO
 • Nuttig water; Gebruik van water op de boerderij - FvO
 • Water, grondstof voor de witte motor; Clara Driepinter - Hanneke Blokdijk
 • Over water; Bruggen en heulen - Jacques Moerman
 • Vuile grachten leiden tot dijkdoorbraak; Overstroming 1903 - frits van Ooststroom
 • Werken aan een waterlinie; Inundatie 1944 - FvO
 • Varen op vaarten en vlieten; Watersport in Midden-Delfland en het Westland - Bert Steenhoek
 • Is het de Bommeer of het Bommeer? Meren en plassen - Frits van Ooststroom
 • Een frisse duik; Zwemwaterperikelen - Recreatieschap Midden-Delfland
 • Helofytenfilter Aalkeet-Buitenpolder - Stefan Soede
 • Hard water; Schaatsen op natuurijs - FvO
 • 200 snoeken ’s jaars; Vissen op vissen - Hajo Broekhuijzen
 • Rare Chinees in onze sloten; Wolhandkrab - FvO
 • Schade aan oevers en dijken; De muskusrat - Kees van Veelen
 • Oude schoolplaten Leven aan en in het water in Midden-Delfland - Michel Kuijpers
 • Strijd vóór en tegen water; Het Hoogheemraadschap van Delfland - HHD
 • Melkschuit - PvO
 • Tegenstrijdige belangen; Het peilbesluit - HHD
 • Samenwerken aan waterkwaliteit; Kaderrichtlijn Water - HHD
 • Schoon, schoner water AWZI - HHD
 • Schoon water voor mens, dier en plant; Water en oevers - HHD
 • Terrestrisch en aquatisch; Natte ecologische verbindingen - Hein van Bohemen
 • Pompen en dweilen; Wateroverlast 1998, 1999 en 2001 - FvO
 • Nooit meer wateroverlast; ABC Delfland - HHD
 • Maalstop; Calamiteitenberging Woudse Polder - HHD
 • Te nat… Naar een duurzaam en robuust watersysteem - Hoogheemraadschap van Delfland
 • Diep water; Tot slot - Govert van Oord
 • Water & Waterwegen in Midden-Delfland

Juni 2007, jaargang 31, nummer 2, volgnummer 127

 • Honderd dagen - Govert van Oord
 • “De mensen geven Midden-Delfland identiteit”; Een rondje langs de ‘kassen’ met Marja van Bijsterveldt - Marjan Overgaag
 • Mijn laan – de Zuidbuurt - Margreet van Beurden-de Munck
 • “Je laat een geschiedenis achter”; Portret van een Midden-Delflandse: Annie Sonneveld - Gemma van Winden
 • Wandelen en genieten van natuur en cultuur in Midden-Delfland; Achttien wandelroutes compleet
 • Minder sluipverkeer; Doseerinstallaties Midden-Delfland - Etiënne van der Horst
 • Archeoloog Epko Bult krijgt Midden-Delflandprijs 2007; Nieuw: dit jaar ook een eervolle vermelding - Pia van Oord
 • Kastelententoonstelling
 • Oog in oog; Ontmoetingen in Midden-Delfland - Hubert van Drooge
 • 2007 Kikkerjaar
 • Recreatie; 30 jaar Midden-Delfkrant - Govert van Oord
 • School in natuurlijke omgeving; Het Holland College Maasland - Arie van der Ende
 • Standpunt over de A4
 • De oude pastorie van Hodenpijl; Bouwhistorische verkenning - Frits van Ooststroom
 • De Klaas Engelbrechtspolder; Cultuurhistorische informatie geactualiseerd - Pia van Oord
 • Inspelen op nieuwe kansen; Cursus voor agrarisch ondernemers - Esther van der Zwalm
 • Druiven; Streekproducten uit Midden-Delfland
 • Gevelsteen - Pia van Oord
 • Melkschuit de Goede Hoop; De ultieme zomerfoto - Pia van Oord
 • Zeilbotenrace
 • Afspraakjes bij de boer – Midden-Delfland open Bericht van Vockestaert - Ellen Zwetsloot
 • Www.stoprw19-a4.nl
 • Verenigingsnieuws
 • Waarde - Ben van der Velde
 • Boerenmaaltijd en ‘Bruiloft van Vermeer’; Speciaal feest voor alle leden

September 2007, jaargang 31, nummer 3, volgnummer 128

 • Boerenverstand - Govert van Oord
 • “Vanaf mijn ontbijttafel zie ik de kerktoren van Schipluiden”; Wandelen met Frits van Ooststroom - Marjan Overgaag
 • Veelzijdige boer op de bres; Portret van een Midden-Delflander: Jacob Dijkshoorn - Gemma van Winden
 • Nieuwe steentijd zichtbaar; Duin, houten huis en hekwerk in de Harnaschpolder - Drs. J.P.Flamman
 • Watersportactieplan; Afmeervoorzieningen en kanorouteplan - Jos Hörst-Snellenberg
 • Natuur en landschap en de vergetelheid 30 jaar Midden-Delfkrant - Govert van Oord
 • Midden-Delfland Dag 2007; Neptunus bezoekt Midden-Delfland
 • Boerenbruiloft in Midden-Delfland; Bruiloft van Johannes Vermeer nagespeeld tijdens boerenmaaltijd
 • Samen eten - Henk Tetteroo
 • Hollandse pracht - Arnold van Adrichem
 • Groene opleidingen; Holland College werkt samen met het groene bedrijfsleven - Arie van der Ende
 • Poldertochten (1); Op een mooie septemberdag in Midden-Delfland - Jan van den Berg
 • Landschapsontwikkelingsplan Midden-Delfland - PO
 • Honingcaat, de gezonde smaakmaker; Streekproducten uit Midden-Delfland - Hugo Koole
 • Slinkslootmolen herontdekt; Bij sloop woning komt vergeten fundering bloot - PO
 • Prijswinnaars ‘ontwerp een koe’ op bezoek bij boer Hofstede; Bericht van Vockestaert - Marsha van Pinxteren
 • Beste Redactie
 • Poldergedicht
 • Gevelsteen - Pia van Oord
 • Verenigingsnieuws
 • Waterkaart van Midden-Delfland
 • Niks doen - Jaap van Duijn
 • Trekschuit weer in de vaart
 • Nieuw hoogtepunt

December 2007, jaargang 31, nummer 4, volgnummer 129

 • Herfstig? - Govert van Oord
 • Knotten in Midden-Delfland; Is het werken of recreëren? - Bert de Jong
 • Aantasting van landschap; Klei uit Dijkpolder afgegraven en verkocht - Pia van Oord
 • ‘Midden-Delfland is heemtuin’; Wandelen met Arie Roza, natuurman pur sang - Marjan Overgaag
 • Waterstaatsgeschiedenis; Romeinen aan de wieg van Midden-Delfland - Aviva Boissevain
 • Onderzoek; Tweede Kamer naar A4 - PO
 • Uitwaaien op Nieuwjaarsdag
 • Poldertochten (2); Op een mooie septemberdag in Midden-Delfland - Jan van den Berg
 • Midden-Delfland, domein van onthaaste beleidsmakers; 30 jaar Midden-Delfkrant - Govert van Oord
 • Wind of geen wind; De vierde Delflandrace - Flip van der Eijk
 • Bontepaal staat weer fier rechtop
 • Boekje over molens; Van ’t Oft naar ’t Oofd 6 - Frits van Ooststroom
 • Oud-wethouder kijkt met dankbaarheid terug; Portret van een Midden-Delflander: Jan Brüning -Gemma van Winden
 • 25 jaar weidevogelbescherming; Vogelwachters zien resultaten - Niek Praagman en Nico van Paassen
 • ‘Groene’ maatschappelijke stages; “Investeren in scharrelkinderen om hangjongeren te voorkomen” - Elly van de Bree en Arie van der Ende
 • Streekproducten in de lift - Mirjam Warnars
 • Streekevenement ‘De tuin van de Randstad’ groot succes! Bericht van Vockestaert - Joke Rodenburg
 • Gedichtenoogst
 • Gevelsteen - Arie van der Kooij
 • Beste Redactie
 • Elke maand een wandeling
 • Cursus Boerderijerven
 • Verenigingsnieuws
 • Rijkdom - Jaap van Duijn
 • Boerenboelhuis op jongveeterrein - PO

Maart 208, jaatgamg 32,nummer 1, volgnummer 130

 • Voorjaarslicht - Govert van Oord
 • In het tuinhuisje van Café Halfweg; Portret van een Midden-Delflandse: Bep Groen-Keijzer - Gemma van Winden
 • De kortste weg naar boven de zee; Formatievliegers kijken niet naar beneden - Arie van der Kooij
 • De ronde fietsen - A.L. Boon
 • Fietsen, alle kanten op! - Debby Bos en Carolien Wiercks
 • The Happy Crab; Case Study Krabbeplas - Bureau Venhuizen
 • De boerderij Karperhoeve; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • De Rode Klaver; Streekproducten uit Midden-Delfland - Mirjam Warnars
 • Van Bulloper tot KI; Melkveefokkerij vereist geselecteerde stieren - C.J. van der Sar
 • Varens in de polder; Signaalplant voor natuur en cultuur - Raymond van der Ham en Huub van ’t Hart
 • 2008 start met vroege Lentiz; Nieuwe naam voor Holland College Maasland - Arie van der Ende
 • Van bezoekerscentrum naar informatiesysteem - Govert van Oord
 • Beste Redactie
 • Midden-Delfland gaat weer open; De wereld van Midden-Delfland - Joke Rodenburg
 • Tiende Nieuwjaarswandeling - Henk Tetteroo
 • Wilde planten zaaien
 • Uit onze winkel
 • Verenigingsnieuws
 • Wijzigingen in wandelingen
 • Mooi en vitaal - Jaap van Duijn
 • Terugmelding wilde eend Waar in hemelsnaam ligt KSHENTITSY - Gerard van Winden

Juni 2008, jaargang 32, nummer 2, volgnummer 131

 • Liefde - Govert van Oord
 • Niet meer ‘voor de pot’; Sportvissen in Midden-Delfland - Jack Pronk
 • De wereld van Midden-Delfland; Midden-Delfland Dag 2008 - Govert van Oord
 • Dagelijks op het water; Portret van een Midden-Delflander: Kees van Paassen - Gemma van Winden
 • Hofzicht bij de Zeven Gaten; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • Veilig naar de overkant; Tunnels en geleidingsstroken helpen padden - Hans van Buuren
 • Waterrecreatie Midden-Delfland - Pia van Oord
 • Integrale aanpak dioxine - Ingrid ter Woorst
 • Midden-Delfland: Open! Succesvol; Bericht van Vockestaert - Joke Rodenburg
 • Zeilende westlanders
 • Behoud oude veiling Maasland; Wie geeft dit monument een nieuwe kans? - Pia van Oord
 • Delflandse roerselen... Streekproducten uit Midden-Delfland - Mirjam Warnars
 • Gorilla
 • Beste Redactie
 • Borden-verdriet in de polder
 • Verenigingsnieuws
 • Rommelhoekjes - Jaap van Duijn
 • 2008: een bijzonder jaar; Een bijzonder boek, een bijzondere actie

September 2008, jaargang 32, nummer 3, volgnummer 132

 • Drie jaar - Govert van Oord
 • Een geboren handelaar; Portret van een Midden-Delflander: Bas van Buuren - Gemma van Winden
 • Een A4 met vaart? Nieuwe denkrichting voor oud plan - Govert van Oord
 • Vlietlanden op hoger peil; Hulp voor de noordse woelmuis en rietorchis - A.Valkenburg en Dirk Kunst
 • Verlichte boerderijenroute - Lyanne de Laat en Frits van Ooststroom
 • Streekmarkt De Tuin van de Randstad
 • Gesprek over inpassing A4 noodzakelijk - Henk Tetteroo
 • Waterschapsverkiezingen in een nieuw jasje - Ben van der Velde
 • De Abtswoudse Hoeve; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • Wandelen langs de vaart - Marjan Overgaag
 • Hardlopen in Midden-Delfland - Henk Burgering
 • Langs paden en lanen; Elke maand een wandeling - Ingrid Sonneveld
 • “Gebruik lokale kennis”; Samen werken aan een veilige en mooie Commandeurspolder - Saskia Wubben en Soet Huijbregts
 • Boek over Vlaardinger-Ambacht - FvO
 • Beheer een probleem; Inrichting Zuidrand voltooid - Kees Moerman
 • Van den Vos Reynaerde - Michel Kuijpers
 • Tijd voor toegevoegde waarde; Streekproducten uit Midden-Delfland - Mirjam Warnars
 • Grondbank aan de slag; Doel agrarisch landschap in stand houden - Govert van Oord
 • De kastanjeziekte; Remedie nog niet gevonden - Geerten Kalter
 • Plasdras in Midden-Delfland; Bericht van Vockestaert - John Kleijweg en Ferry van der Lans
 • Schiedam en Midden-Delfland; Cultureel programma - WB
 • Cursus hoogstamfruitbomen
 • Win-win - Bas Verkerk
 • Verrassingen op 10e Midden-Delfland Dag - PO

December 2008, jaargang 32, nummer 4, volgnummer 133

 • IJspret - Govert van Oord
 • Kind op de Hofwoning; Portret van een Midden-Delflandse: Mensje van Woerden - Gemma van Winden
 • De Hofwoning in ‘t Woudt; Bouwhistorische verkenning - Frits van Ooststroom
 • Central Park of Delflands Hof? Midden-Delfland in de Randstad van 2040 - Govert van Oord
 • Hooibergen in Nederland - FvO
 • Uitwaaien op Nieuwjaarsdag - Janneke Zomervrucht
 • IJskoorts - Aad van Winden
 • Veel plezier van sneeuw en ijs
 • Werken aan het landschap; Tineke Ruijgh, tien jaar hoogheemraad - Pia van Oord
 • Verkiezingen Delfland
 • Religieus erfgoed; Het IHS-ornament boven de melkkelderluiken - Huub van ’t Hart
 • Van idee tot concreet beleid - Ingrid ter Woorst
 • Groenfonds stimuleert onderhoud - Herman Docters van Leeuwen
 • De IJsvogel - Rik Hogeling
 • Gevelsteen - Frits van Ooststroom
 • Oproepen
 • Verenigingsnieuws
 • Dilemma - Bas Verkerk
 • Cultuur in Midden-Delfland - PvO

Maart 2009, jaargang 33, nummer 1, volgnummer 134

 • Zwanenzang? - Govert van Oord
 • Molenaar van Korpershoek; Portret van een Midden-Delflander: Gerard van Leeuwen - Gemma van Winden
 • Ben van der Velde nieuwe voorzitter vereniging; Govert van Oord geeft stokje over - Pia van Oord
 • 2500e lid is ambassadeur voor Midden-Delfland - PO
 • Baarslust, een villa aan de Gaag; Bouwhistorische verkenning - Frits van Ooststroom
 • Gevelsteen en stoepstenen - FvO
 • Kringloop in de Herdershof; Biologisch eten bij Op Hodenpijl - Pia van Oord
 • Schaapskudde in de Zuidrand; Begrazing zorgt voor gevarieerd en open landschap - Kees Moerman
 • Juweeltjes in de nacht - Leo Poot
 • 100 jaar op stoom in eigen boezem; Ode aan de veilingschuit - PO
 • Nieuwe buitenlui, nieuwe kansen; Hulp voor bewoners bij zorg voor het landschap - Han Schouten en Ruud Steggerda
 • Verlichte boerderijenroute; Route door Midden-Delfland voor herhaling vatbaar - Lyanne de Laat
 • Beste redactie en Rectificatie
 • De Midden-Delflandprijs 2009
 • 10 jaar Vockestaert; Van keukentafel tot professioneel kantoor
 • Midden-Delfland, een manier van leven; Jaarthema evenementen Midden-Delfland 2009
 • Midden-Delfland: Open! In Schiedam en Schipluiden - Joke Rodenburg
 • Verenigingsnieuws
 • Wandelen door Midden-Delfland
 • Hof van Delfland - Bas Verkerk
 • Zonder vrijwilligers geen Midden-Delfland Vereniging - MDK

Juni 2009, jaargang 33, nummer 2, volgnummer 135

 • Dat zal niet meevallen - Ben van der Velde
 • Tuinder in Maasland; Portret van een Midden-Delflander: Kees Ammerlaan - Gemma van Winden
 • Twee schuren in de Lierhand; Bouwhistorische verkenning - Frits van Ooststroom
 • Gevelsteen - FvO
 • Een manier van leven; 20 juni Midden-Delfland Dag
 • Mist in de polder; Mist rijden, varen en tanken - Kees Moerman
 • Midden-Delfland in hectometers; Palen en paaltjes langs ’s heren (water)wegen - Pia van Oord
 • Genieten van dagvlinders - Leo Poot
 • Toekomst Zeven Gaten onzeker - Pia van Oord
 • De Wokkel - FvO
 • Boerenhekken - FvO
 • De Zouteveense Meer - Jacques Moerman
 • Scheurplicht - C.J. van der Sar
 • Beste redactie; Stage in de natuur - Tim van der Hoeven
 • Boeren kleuren Midden-Delfland; Een dag genieten in de polder - Joke Rodenburg
 • Expositie Zouteveen
 • Verenigingsnieuws
 • Karin Kievit Nieuw bestuurslid
 • Het buitenleven - Bas Verkerk
 • Midden-Delflandprijs 2009 voor Nico van Paassen - MdK

2009, jaargang 33, nummer special, volgnummer 136

 • Wat is kwaliteit? Een poging om het bijzondere van Midden-Delfland te benoemen - Pia van Oord
 • Een proefpolder; Bufferzone houdt de steden uit elkaar - GvO
 • Hoe komt Midden-Delfland aan zijn naam? Weidelandschapsreservaat - Pia van Oord
 • Den Hoorn aan Zee; Archeologisch Walhalla - Frits van Ooststroom
 • Van veenvorming tot droogmakerij - Frits van Ooststroom
 • Kreekruggen
 • Water en zweet; Boezemwater en molens - Frits van Ooststroom
 • Dijken met en zonder hoefslagen; Maasdijk - Frits van Ooststroom
 • Kavel na kavel; De kaart van Kruikius - FvO
 • Blokken en strekweren; Verkavelingspatronen - FvO
 • Landscheiding; De Tanthofkade - Huub van 't Hart
 • Blauwgoedkooi; Eendenkooi Schipluiden - Dirk Kunst en Gerard van Winden
 • Het platteland is groter dan je denkt
 • Boer in de stad; Verbreding van het familiebedrijf - Kees Moerman
 • Boter, jam en onthaasting; Streekproducten - GvO
 • Cittaslow; Nieuwe mogelijkheden voor Midden-Delfland - Sonja Ammerlaan
 • Behouden agrarisch erfgoed; Boerderijen - Frits van Ooststroom
 • Luisteren naar het verleden; Audiotour - PvO
 • Eén robot melkt zeventig koeien; Van melkbocht tot melkrobot - Nico van Paassen
 • Sieraden van het landschap; De koe in de wei - PvO
 • Jagen of niet jagen? De vos in Midden-Delfland - Michiel Kuijpers
 • Hoe een koe een haas vangt; De haas, het hele jaar rond in het grasland - Pia van Oord
 • Dotterbloemhooilanden en muizen-wc’tjes; De Vlietlanden - Jan Kunst en Guus van Oostwaard
 • Perfect - Marc Paulissen
 • ‘Rutto-rutto’; Weidevogels in Midden-Delfland - Michel Kuijpers
 • Eens per maand een excursie; Ackerdijkse Plassen - Dirk Kunst
 • Ganzengedooggebied; Trekvogels in Midden-Delfland - Michel Kuijpers
 • Kracht, snelheid en fiere blik; Roofvogels in Midden-Delfland - Michel Kuijpers
 • Natuurbiotoopjes op zich; Knotbomen - Birgit Slee
 • Fluitenkruid, zwanenbloem, groot hoefblad; Planten - Hein van Bohemen
 • Gered! De Zeven Gaten - PvO
 • Nieuwe natuurwaarden; Baggeropslag - Hein van Bohemen
 • Vuilstort
 • Icoon van weerbaarheid of bestuurlijke zwakte; A4 Midden-Delfland - Govert van Oord
 • Het weer en de tijd in Midden-Delfland / Slow is snelheid die rust geeft (Tineke van Gils) - PvP
 • Het hele jaar door genieten; Kanoën - Abke Geels
 • ‘Je woont in een uniek gebied…’; Hardlopend het jaar door - Henk Burgering
 • Midden-Delfland, zo puur, zo mooi…; Een winters schaatsbeeld - Aad van Winden
 • De erfenis van de oude trekschuit; Trekvaarten en trekpaden - Marie-Louise ten Horn-van Nispen
 • Sporen door Midden-Delfland; Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij - Marie Louise ten Horn-van Nispen
 • Inspiratiebron; Gebiedsvisie Midden-Delfland ® 2025 - GvO
 • Van grenspaal tot ‘poller’; Palen - Frits van Ooststroom
 • Over de verschillen tussen de dorpen; Bewoners van Midden-Delfland - Govert van Oord
 • De vier dorpen van Midden-Delfland; Dorpen, buurtschappen en boerderijlinten (1) - Jacques Moerman
 • Stationsstraat zonder station; Herkomst van straatnamen - FvO
 • Musea
 • Buurtschappen; Dorpen, buurtschappen en boerderijlinten (2) - JWM
 • Boerderijstroken; Dorpen, buurtschappen en boerderijlinten (3) - JWM
 • Parochies en kerken - JWM
 • Past als gegoten in de omgeving; Moderne architectuur - Pia van Oord
 • Polderen op canvas; Kunstenaars zien Midden-Delfland - FvO

September 2009, jaargang 33, nummer 4, volgnummer 137

 • Groei - Ben van der Velde
 • Jan van der Horst; Een emigrant die als sluiswachter begon - Gemma van Winden
 • De Tanthofkade van Knottenbelt; ’Ver van het aardsch gewemel’ - Huub van ’t Hart
 • Naar een robuust landschap; LandschapsOntwikkelingPerspectief Midden-Delfland - Stijn Koole
 • Agrarisch, cultureel en sportief; 11e Midden-Delfland Dag: voor ieder wat wils - Wil van Dalen
 • Wandelen door Midden-Delfland; Oorkonde voor drie rondjes van veertig kilometer in een
 • jaar - Niek Praagman
 • Wagens & karren; Kloek boek - Frits van Ooststroom
 • Gevelsteen - Pia van Oord
 • Raadplaat
 • Wandelingen
 • Beste redactie
 • Informatiepanelen Poldervaart - John Poot
 • Kinderen naar de boerderij; Bericht van Vockestaert - Joke Rodenburg
 • Verenigingsnieuws
 • De Zeven Gaten - PvO
 • Oproep Nacht van de Nacht - Bert Bakker
 • Oplossing Raadplaat
 • Spectaculair contrast - Yttje Feddes
 • Zomerse polder boven Kethel - PO

December 2009, jaargang 33, nummer 5, volgnummer 138

 • Kwaliteit? - Ben van der Velde
 • Het was een hele mooie tijd; Jannie en Jaan Eikelenboom, schippersvrouwen - Gemma van Winden
 • Toekomst Maaslandse Dam; Ontwikkeling naar Midden-Delfland in het klein - Arie van der Kooij
 • Goed gesprek in de boomgaard; Monumentendag 2009: kwaliteit in kaart gebracht - Pia van Oord
 • Paarden in de achterkamer Bouwhistorische verkenningen / Frits van Ooststroom / 10
 • Hoefslagpaal 353 - C.J. van der Sar
 • ‘Ik heb nooit die koekjes gehad’; Schaatsen en ijsmoppen in Schipluiden - Frans Assenberg
 • Traditie in een zakdoek Prachtig boek over de Vlaardingse IJsmoppen - Frans Assenberg
 • Beste redactie
 • Melkschuit aan de Vaartweg; Herinneringen aan een jeugd langs de Vlaardingse Vaart - Koos van der Linden
 • Lokaal beheer en schaapskudde; 10 jaar Vockestaert - Niek Praagman
 • Groenste stad van Nederland; Vlaardingen wint Goud met Groen - PO
 • Midden-Delfland: zien en beleven
 • Verenigingsnieuws
 • Maandelijkse wandelingen
 • Zien is kopen - Eric Luiten
 • Oude naam voor nieuw pad - Jacques Moerman

Maart 2010, jaargang 34, nummer 1, volgnummer 139

 • Vergeten? - Ben van der Velde
 • Een echte koetsier heeft nooit geen last van kou; Portret van een Midden-Delflander: Frans Cloosterman - Gemma van Winden
 • Hoeve Sophia in Kethel; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • Peilmerk; Vreemd staafje - Frits van Ooststroom
 • Gevelsteen - Frits van Ooststroom
 • Natuur beschermen dicht bij huis Geert van Poelgeest, KNNV afdeling Delfland - Pia van Oord
 • De Hof van Delfland; Er mag geen meter meer vanaf - Steven Slabbers
 • Een kleurige verrassing; Koekoek! - Michel van Ruijven
 • Petitie tegen Waterschapswet; Waterschapslasten voor agrariërs verdubbeld - Ben van der Velde
 • Bomenstichting bestaat 40 jaar; Boom op de covers van de Midden-Delfkrant - PO
 • Kringlooplandbouw in Midden-Delfland - Hiske Ridder
 • Turbokoe of dubbeldoelkoe; Het dilemma tussen melkopbrengst en gezond gestel - PO
 • Vaart met de A4? - Govert van Oord
 • Zaterdag 17 april Midden Delfland: Open! Bericht van Vockestaert
 • Van nestbescherming naar mozaïekbeheer; Een nieuwe subsidieregeling - Michel Kuijpers
 • Beste redactie
 • Natuurlijke grenzen - C.J. van der Sar
 • Verenigingsnieuws
 • Rosemarijn van Limburg Stirum ‘Doorsneden landschap’; Tentoonstelling DOK Kunst - LvV
 • Een goede vrijdag - Steven Slabbers
 • Vrijwilligers vereniging gefêteerd Oud-Hollandse spelletjesavond - KK

Juni 2010, jaargang 34, nummer 2, volgnummer 140

 • Verleiding - Ben van der Velde
 • Een paradijsje in de eendenkooi ‘De mooiste tijd van mijn leven’ - Gemma van Winden
 • Advies gebruik cultureel erfgoed; Eigenaar waardevolle boerderij krijgt steuntje in de rug - Pia van Oord
 • Gele dekseltjes? - Miriam Klazenga
 • Je kijkt naar je koe met liefde, maar vooral met een doel; Arnold van Adrichem over zijn veestapel, emotie en vakkennis - Govert van Oord
 • Rosemarijn van Limburg Stirum te gast in Midden-Delfland; Doorsneden landschap - Pia van Oord
 • Historisch Jaarboek Schipluiden
 • Tweemaal molen De Hoop; Metamorfose in Overschie - PvO/FvO
 • Voorjaar - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Midden Delfland Open! Bericht van Vockestaert
 • Beste redactie
 • HemelVaartdag rond de A4 met Vaart - Rudolf von Stein
 • Verenigingsnieuws
 • Los Angelisering - Roelof uit Beijerse
 • De steenuil - Rik Hogeling

September 2010, jaargang 34, nummer 3, volgnummer 141

 • Vakantie - Ben van der Velde
 • Op het gemaal aan de Zuidbuurt “Machinisten en molenaars leven met de wind en de natuur” - Gemma van Winden
 • Roofvogelnest dichtbij dorpskern - C.C.A. (Kees) van Paassen
 • Nacht van de Nacht
 • Twee ‘nieuwe’ melkhuisjes; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • A4 / A13-A16 / A20 / A24; Verkeersplannen beklemmen Midden-Delfland - Ben van der Velde
 • Kroosmos in Delfland; Waterkwaliteit verbeterd - Cor Nonhof
 • Elke koe is anders; Aad Kester: De koeiencoach - Govert van Oord
 • Een bijzondere Midden-Delfland Dag - KK
 • Perspectief voor de melkveehouder; Programma ‘Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland’ - Ronald Driessen
 • De geur van veen; Boek over de Vlaardingen-cultuur - FvO
 • Het oudste raadhuis van Vlaardinger-Ambacht; Archeologische opgraving - FvO
 • ‘Krek Wak Wou’; Boerderijnamen - Frits van Ooststroom
 • Midden-Delfland in canon ruimtelijke ordening van Nederland - Pia van Oord
 • Ganzen in Midden-Delfland; Bericht van Vockestaert - Nico van der Wel
 • Beste redactie
 • Uit onze winkel
 • Oog voor Midden-Delfland; Onderwijspilot van Vockestaert en het CLD - Karin Kievit
 • Oproep boerderijnamen
 • Verenigingsnieuws
 • Harry Arkesteijn nam afscheid van het bestuur - PO
 • Onorthodox - Roelof uit Beijerse
 • Bomen met een verhaal; Monumentale bomen in Midden-Delfland - Pia van Oord

December 2010, jaargang 34, nummer 4, volgnummer 142

 • Optimisme - Ben van der Velde
 • Vijf generaties Hofstede “Wat onze voorvaderen opbouwden, hebben wij aan de jongens mogen doorgeven” - Gemma van Winden
 • Blaarkoppen in de Aalkeetbuitenpolder; De beste koe is de koe die past bij je land - Govert van Oord
 • Engelenraam of serliana; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • Gewijde grond te Kethel; Een geschiedenis in drie taferelen - Jan-Hendrik Bakker
 • Midden-Delfland in de CanonRO.nl; Interview met Riek Bakker - Pia van Oord
 • Midden-Delfland mooier door Groenfonds; Bericht van Vockestaert - Arie van Woerden
 • Uit onze winkel
 • Het Knotbomenboek voor Nederland en Vlaanderen Boekrecensie - Pia van Oord
 • Uitwaaien op Nieuwjaarsdag
 • Verenigingsnieuws
 • Wandel/struinroutes
 • Bomen met een verhaal; Nog tot het eind van het jaar - PvO
 • Poep! - Roelof uit Beijerse
 • Opknapbeurt De Zeven Gaten - Pia van Oord

Maart 2011, jaargang 35, nummer 1, volgnummer 143

 • Relatie - Ben van der Velde
 • Op het dorp en in de grote stad Aad en Cees Holtkamp: klein begonnen, groots geworden -
 • Gemma van Winden
 • Buitenplaats De tempel; Dichtbij en vrijwel onbekend - Frits van Ooststroom
 • Over de Holierhoekse en Zouteveense Polder en de Noord-Kethelpolder Polderboekje III - Pia van Oord
 • Jury wijst vier winnaars aan; Bomen met een verhaal - Michel van Ruijven
 • ‘Beest, jij mag hier oud worden…’; Boeren zoals het altijd is gedaan - Govert van Oord
 • Schilders van het Westland; Nieuw boek - Frits van Ooststroom
 • Gevelsteen - FvO
 • Wandelen met Vockestaert - Niek Praagman
 • Beleven van Midden-Delfland door mens, plant en dier; Terugblik mini-symposium - Hein van Bohemen
 • Pontje weer in de vaart
 • Ontwikkelingen in Midden-Delfland Recreatie, natuur en landschap - Hans van der Sluijs
 • Kruiskozijn; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • Particulier natuurbeheer; Bericht van Vockestaert - Arie van Woerden
 • Midden-Delfland: Open! Zaterdag 16 april in de Dijkpolder - Joke Rodenburg
 • Uit onze winkel
 • Maaslandse Dam; In een volgende fase van ontwikkeling?
 • De Midden-Delflandprijs 2011
 • Verenigingsnieuws en agenda
 • DIMBY - Roelof uit Beijerse
 • Een bijzondere perenboom - Huub van ‘t Hart

Juni 2011, jaargang 35, nummer 2, volgnummer 144

 • Springlevend - Ben van der Velde
 • Weg van de boerderij; Het doek valt voor de Adrianushoeve - Gemma van Winden
 • Polder inspireert kinderopvang; Groen cement stelt zich voor - Suzanne Wardenaar
 • Boerderij-villa in Delft; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • Bloeiende oevers en bermen - Hein van Bohemen en Huub van ‘t Hart
 • Tuindersroute en dorpstuinderijen; Voorstel versterking wandelpadenstructuur Den Hoorn - Thea Arkesteijn en Annie Delsman
 • Boerderijnamen (1) - Frits van Ooststroo,
 • Nieuwe recreatieve routes; Wandelen, fietsen, paardrijden, skaten en kanovaren - Recreatieschap Midden-Delfland Projectgroep Routestructuurplan
 • Herinnering aan de Broekpolder - Pia van Oord
 • Het recreatieschap, beheerder; Samenwerking van overheden - Hans van der Sluijs
 • Resultaten ledenpeiling - Roelof Uit Beijerse
 • Seizoensopening in de Westgaag; Bericht van Vockestaert - Arie van Woerden
 • Prachtig Historisch Jaarboek - PO
 • Gevelsteen - Pia van Oord
 • Uit onze winkel
 • Twee onderscheidingen; Vereniging deelt in lintjesregen - PvO
 • Verenigingsnieuws en agenda
 • Film Vlaardingervaart - PO
 • Panorama - Roelof uit Beijerse
 • Fotoclub Maasland kijkt naar Midden-Delfland - MvR

2011, jaargang 35, nummer special, volgnummer 145

 • Midden-Delfland, een derdehands landschap Inleiding - Frits van Ooststroom
 • Herbestemming logische ontwikkeling - Piet den Hertog
 • MoMo Nieuw monumentenbeleid van het Rijk - Piet den Hertog
 • Ordening van de schaarse ruimte; Gemeentelijk beleid - Piet den Hertog
 • Nieuw landschap - GvO
 • Een nieuw mozaïek; Hergebruik van landschap - Huub van 't Hart
 • Calamiteitenberging in actie; Dubbelfunctie Woudsepolder - Jacques Moerman
 • Veen wordt glas; Droogmakerij - FvO
 • Gras wordt plas - FvO
 • Een kostbare zaak…; Gras wordt glas wordt gras - Govert van Oord
 • Dubbel grondgebruik - PvO
 • Van hoofdfunctie landbouw naar hoofdfunctie natuur ;Aalkeet-Buitenpolder en Noord-Kethelpolder - Dirk Kunst
 • Herbestemming recreatie - FvO
 • Herbestemming van boerderijen - FvO
 • Boenhoek verhuist driemaal; Ontwikkeling van stal en achterhuis - Frits van Ooststroom
 • Een openbare bestemming; Herbestemde boerderijen - Frits van Ooststroom
 • De Gaagzone; Van boerderijenlint naar ‘boulevard van streekproducten’ - Pia van Oord
 • Boerderij wordt woonhuis; Maasland - Trudy Werner-Berkhout
 • De boerderij als dynamisch bouwwerk; Hofwoning op ’t Woudt - Peter van Velzen
 • Boerderij wordt restaurant Pannenkoekenboerderij ’t Sonnetje - Trudy Werner-Berkhout
 • Hooiberg wordt uitspanning; Hergebruik van erfelementen - FvO
 • ‘Boeren zijn zuinig’; Een tweede leven van bouwmaterialen - Frits van Ooststroom
 • Een toekomst voor boerderijen; Brochure
 • ‘De boel in stand houden zoals het was’; Nieuw leven voor een markante boerderij - Ruud Steggerda
 • Hergebruik van snoeimateriaal - Ruud Steggerda
 • Hoeve Ackerdijk verandert niet; Zorgboerderij - Arie van den Berg
 • Herkenningspunten - Frits van Ooststroom
 • De Melkfabriek ‘Ons Bestaan’ in Maasland - Trudy Werner-Berkhout
 • Dansen in coöperatieve groente- en fruitveiling - Pia van Oord
 • De scheepskaakfabriek - TWB
 • Jachthaven Schipluiden; Weiland wordt water, water wordt parkeerterrein - PvO
 • Molen Korpershoek; Eerst werkloos in Leimuiden… - FvO
 • Monumentaal gemaal in de aanbieding - JM
 • Gemalen overcompleet; Herbestemming? - PvO
 • Brandspuit aan de Kapel in Zouteveen - PvO
 • Daar bij de molen…; Kunst in de polder - FvO
 • De vele levens van het tramstation - Marie-Louise ten Horn-van Nispen
 • Kasteel Keenenburg herleeft; Van geschiedenisverhaal naar nieuw buitentheater? - Govert van Oord
 • Van bidden naar werken naar genieten; Huiskamerrestaurant - Pia van Oord
 • Schoolhuis/kosterswoning in ’t Woudt - JM
 • Hodenpijl, ontmoetingsplek; Al bijna drie eeuwen aandacht voor wat de mens bezielt - Pia van Oord
 • Nieuw leven voor Mercurius; Voormalige oliefabriek wordt woningcomplex - Jacques Moerman
 • Varen en rijden - FvO
 • Trekschuitroutes; Van jaagpad tot recreatiepad - Frits van Ooststroom
 • Een nieuw bestaan voor de tramdijk - Marie-Louise ten Horn-van Nispen
 • De verzwolgen weg; Van weglichaam tot fietspad - FvO
 • Hergebruiks als economisch principe; Levend kringlooplandschap - Frens Schuring
 • Hergebruik maaisel levert geld op - Niek Praagman
 • Storten of hergebruiken; Wat doen we met afval? - Pia van Oord
 • Broekpolder; Boeren moesten wijken voor woningbouw - FvO
 • Spoeling; Koeien eten afval - Frits van Ooststroom
 • Nationaal Programma Herbestemming - Bert van Meggelen

September 2011, jaargang 35, nummer 4, volgnummer 146

 • Kwetsbaar - Ben van der Velde
 • Boeren zonder oogkleppen heeft de toekomst - Govert van Oord
 • Behoud Midden-Delfland; Bouw mee aan een groene metropool - Hans Berkhuizen
 • Op weg naar de finish
 • Adieu Christiaan - Joost Schrijnen
 • Een monster! - Elena Meloni en Suzanne Wardenaar
 • De Babbersmolen; Leven van wind, land en water
 • Veilig geland - Pia van Oord
 • Zicht op bomen voor droge voeten; Hoogheemraadschap inspecteert de dijken - Mark Flanagan en Miriam Klazenga
 • Boerenhekken en kunsthekken - Flip van der Eijk
 • Tegeltableaus; Renovatie van een tegelwand - Frits van Ooststroom
 • Minister lijkt voor te sorteren op de Blankenburgtunnel - Arie van der Kooij
 • Hoeveel boerenzwaluwen zijn er nog? Bericht van Vockestaert - Arie van Woerden
 • Kandelaar Gevelstenen - Frits van Ooststroom
 • Uit onze winkel
 • Beste Redactie
 • Foto’s van olifantenpaadjes - Roelof uit Beijerse
 • Nieuwe waterkaart Westland/Midden-Delfland
 • Verenigingsnieuws
 • Oogsttijd
 • Doel - Roelof uit Beijerse
 • Een aapje in het riet; Maatregelen in weidevogelpolder werken - Martin Mos

December 2011, jaargang 35, nummer 5, volgnummer 147

 • Thema’s - Ben van der Velde
 • Meer heeft een mens niet nodig; Een eigen paradijsje langs de Vlaardingervaart - Gemma van Winden-Tetteroo (Kees Verboon)
 • “Ik ben een geluksvogel”; Woudhoeve: Sobere koeien in een biologische weide - Govert van Oord (Nico van Paassen)
 • Restauratie van stal en erfelementen; Bouwhistorische verkenningen - Frits van Ooststroom
 • De lessen van de RW19/A4; Dubbelinterview met Ben van der Velde en Henk Tetteroo - Pia van Oord
 • De Schiedamse trekschuit; Geregelde dienst op Delft - Frans Assenberg
 • Alleen voor stedesbesognes; Het jacht van de stad Schiedam - Frans Assenberg
 • Tussen Hofstad en Maasstad; Vaartenfietsroute verbindt stad en land - Liza Mattemaker
 • Hermelijnavonturen; Rond Vlaardingervaart en Vlietlanden - C.A.A. (Kees) van Paassen
 • Niet iedereen blij met dotterbloemhooiland; Oproep aan Natuurmonumenten - C.A.A. (Kees) van Paassen
 • Symposium Maassluis: Versterking door verbinding - Cor Bos
 • Wonderbaarlijke vermenigvuldiging; Inrijhekken en poortgebouwen (1) - Frits van Ooststroom
 • Visdiefjes helpen weidevogels; Bericht van Vockestaert - Arie van Woerden
 • Mary Boerderijnaam - Kees van der Sar en Frits van Ooststroom
 • Uit onze winkel
 • Olifantenpaadjes De oogst - PO
 • Beste redactie
 • Verenigingsnieuws
 • Occupy - Roelof uit Beijerse
 • Help vogels de winter door - Suzanne Wardenaar

Maart 2012, jaargang 36, nummer 1, volgnummer 148

 • Metropool - Ben van der Velde
 • George Arkesteijn, een markant figuur met een bijzonder beroep - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Twee tentoonstellingen over de WSM
 • Op een veilige plaats gebouwd, inrijhekken en poortgebouwen (2) - Frits van Ooststroom
 • Olifantenpaadjes (2)
 • Dotterbloemhooiland op de Vlietlanden: een groot succes! - Dirk Kunst
 • Gevaarlijke ontmoeting Rond Vlaardingervaart en Vlietlanden - Kees van Paassen
 • 16 juni 2012 Een nieuwe aanpak van de Midden-Delfland Dag - Rudolf von Stein
 • Aanstellen van molenmeesters in de 18e eeuw ‘...die goddeloose gevoelens ingezoogen heeft..’ - Frans Assenberg
 • Kees van ’t Hoog: een nuchtere boer, met hart voor het land - Govert van Oord
 • Als een vis in Delflands water - Miriam Klazenga
 • Kinderen uit Den Haag bezoeken boerderij - Joke Rodenburg
 • Zaterdag 21 april Midden-Delfland: Open!
 • Uit de winkel
 • Maandelijkse themawandeling
 • Verenigingsnieuws
 • Beste redactie
 • Visie - Roelof uit Beijerse
 • Heksensoep Koken met de natuur - Suzanne Wardenaar

Juni 2012, jaargang 36, nummer 2, volgnummer 149

 • Gelukkig hebben we de foto nog - Ben van der Velde
 • Derde generatie Groot smeedt het ijzer nog steeds als het heet is - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Nicolaas Kruikius en de wondere wereld van de cartografie - Frits van Ooststroom
 • De kaart van de gebroeders Kruikius, hoe goed is die? - Cor Nonhof
 • Leden van het eerste uur
 • Zwemmende hermelijn - Kees van Paassen
 • Op zoek naar hergebruik, boerderij in Delfgauw - Frits van Ooststroom
 • Gevelsteen, de tweeling - Frits van Ooststroom
 • Schaapskudde Vockestaert een succesnummer - Arie van Woerden
 • Uit de winkel
 • Maandelijkse themawandeling
 • Verenigingsnieuws
 • Niets doen - Roelof uit Beijerse
 • Natuurparfum maken tijdens een picknick - Suzanne Wardenaar

September 2012, jaargang 36, nummer 3, volgnummer 150

 • Controversieel - Ben van der Velde
 • Als ik je moeder maar aan de lijn had... - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Kilometerslange kavels - Pia van Oord
 • Bomenactie 2012 - Govert van Oord
 • Fotowedstrijd
 • Nieuws en wetenswaardigheden
 • Leden van het eerste uur
 • Midden-Delfland Dag - Annemiek van Adrichem
 • Het hek van de boerderij Spieringshoek - Frits van Ooststroom
 • Paddenpoelen - Huub van ’t Hart
 • Blote voeten pad
 • Hermelijn verliefd op jacht - Kees van Paassen
 • De Bezetting Speelt
 • Polderlandschap laten zoals het is? - Arie van Woerden
 • Uit de winkel
 • Themawandelingen, Midden-Delfland picknick
 • Verenigingsnieuws
 • Lui - Roelof uit Beijerse
 • Bloemen plukken - Suzanne Wardenaar

December 2012, jaargang 36, nummer 4, volgnummer 151

 • Samenwerken - Ben van der Velde
 • Rob van Zijll: ‘Ik ben een soortement bi-molenaar’ - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Dorpspomp terug in Kethel - Frits van Ooststroom
 • Het hek van Holy / Frits van Ooststroom
 • Saskia Bolten: Met hart en ziel aan Midden-Delfland gewerkt - Pia van Oord
 • Leden van het eerste uur
 • Nacht van de nacht - Ceciel Sillevis
 • DELFLANDS DIEP Bomenkatern, 8 pagina’s apart genummerd
 • De Commandeurspolder: samen beter - Miriam Klazenga
 • ’t Woudt, Het kleinste dorp van Nederland - Jacques Moerman
 • Jaagbrug gered - Henny van der Heiden
 • Koeienlasagne voor meer eiwit in de melk - Govert van Oord
 • Midden-Delfland Picknick - Wouter van den Heuvel
 • De Babbersmolen, leven van wind, land en water - Paul Sporken
 • Nieuwe rol voor Vockestaert? - Arie van Woerden
 • Veertig ommetjes - Hein van Bohemen
 • Olifantenpaadjes - Patty Mulder
 • Verenigingsnieuws
 • Bouwen - Roelof uit Beijerse
 • Sporen zoeken in de sneeuw - Suzanne Wardenaar

Maart 2013, jaargang 37, nummer 1, volgnummer 152

 • Geluid - Ben van der Velde
 • Passie voor rietdekken doorgegeven van vader op zoon (Voogt) - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Oude namen weer terug in de polder - Pia van Oord
 • Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst - Govert van Oord
 • De boerderij van Ackerdijk, ver van de bewoonde wereld - Frits van Ooststroom
 • Boomgaard Ackerdijk (Tuintje van Jo Nell) - Huub van ’t Hart
 • Jaar van de Boerderij 2013 - Frits van Ooststroom
 • Boeren, burgers en buitenlui, over grondprijzen en de melkveehouderij - Katinka Buters en Pia van Oord
 • Het Vlaardings molenboek - Frits van Ooststroom
 • Infocentrum A4. Hooiberg gezocht
 • Paradijselijk Midden-Delfland, de blauwe reiger - Kees van Paassen
 • Vockestaert: Projecten op stapel - Nico van der Wel
 • Uit de winkel
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Beeld - Roelof uit Beijerse
 • Eén minuut stilte

Juni 2013, jaargang 37, nummer 2, volgnummer 153

 • In goede handen - Ben van der Velde
 • Delflandhoeve: het roer om. Je hebt idealen nodig om het vol te kunnen houden - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Nieuwe financiers gezocht voor landschap - Jan-Hendrik Bakker
 • Nieuwe kanovoorzieningen in Midden-Delfland - Margaret Veringmeier
 • Dorpsgezichten - Annemiek van Adrichem
 • De Vlietlanden als waterberging in Delflands boezem - Guus van Oostwaard
 • De koekjes van Verkade (en andere koek), plaatjesalbums. - Frits van Ooststroom
 • Neergestort in de Holierhoekse Polder - Frans Assenberg
 • Reiger pakt enorme kikker - Kees van Paassen
 • Vockestaert: De reis is begonnen…de Tafel van Midden-Delfland - Joke Rodenburg
 • Uit de winkel en Actueel
 • Themawandelingen en exposities
 • Verenigingsnieuws
 • Grap - Roelof uit Beijerse
 • Ren je rot

2013, jaargang 37, nummer special, volgnummer 154

 • De Tafel van Midden-Delfland - Pia van Oord
 • Trends
 • Midden-Delfland als boerderij van de stad - Govert van Oord
 • Trends in Voedsel - Gerrit Arkesteijn
 • Voedsel door de eeuwen heen
 • Voedsel in de Nieuwe Steentijd - Huub van ’t Hart
 • Streekproducten op de markt van Forum Hadriani? - Claudia Vandepoel
 • De tafel van Jonkheer van Dorp - Jacques Moerman
 • De pastorietuin van dominee Johannes Fenacolius - Jacques Moerman
 • Zuivel
 • De Koe - Govert van Oord
 • Kaasmaken op de boerderij - fotoreportage
 • Boter en kaas - Frits van Ooststroom
 • Botergoud - fotoreportage
 • Eten uit de natuur - PvO
 • Bloemenboter - Lydia van der Kieft
 • Wereldzuivel uit Midden-Delfland - PvO
 • Biest - LvdK
 • Voedsel van de boerderij
 • Graan uit Midden-Delfland - PvO
 • Dubbeldoelkip - Pia van Oord
 • De moestuin van de Levende Buitenplaats - fotoreportage
 • Lekker fruit uit Midden-Delfland - Huub van ’t Hart
 • De tuinbouw
 • De ontwikkeling van de tuinbouw in Midden-Delfland - Jacques Moerman
 • Heerlijk smikkelen uit eigen tuin - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Bereiden en bewaren
 • Bereiden en bewaren van voedsel - Frits van Ooststroom
 • Huisslacht: drukke en spannende dagen in november - Lydia van der Kieft
 • Wecken en drogen - FvO
 • Brood bakken op de boerderij - fotoreportage
 • Wild
 • Ganzen in Midden-Delfland - Dirk Kunst
 • Gans op tafel - Pia van Oord
 • Zwanendrift - PvO
 • De pijp uitgaan - FvO
 • Eten uit de Zweth - PvO
 • Diversen
 • Terug naar de natuur, huis, tuin en keukentips - LvdK
 • Geroosterde pompoen - LvdK
 • Vlierbessenjam met appel - LvdK
 • Brandnetelsoep - LvdK
 • Midden-Delflandse pesto van zevenblad - LvdK
 • Paardenbloemgelei - LvdK
 • Roomsoep van vogelmuur - LvdK
 • Kistje met smaak - GB
 • Cittaslow - Pia van Oord
 • Lokale koks aan het woord - Govert van Oord
 • Streekproducten
 • Van vleeskoe tot vleespakket - fotoreportage
 • Vockestaert: beheer, begrazing en streekproduct - Ellen Zwetsloot
 • Streekproducten van eigen makelij - Govert van Oord
 • Kringloop - Roelof uit Beijerse
 • Hofleverancier - Redactie

September 2013, jaargang 37, nummer4, volgnummer 155

 • Nieuwe voorzitter - Marja van Bijsterveldt
 • Bijzonder gezin: 16 kinderen van twee vaders en twee moeders - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Blozende appeltjes - Govert van Oord
 • Recept hete bliksem! - Lydia van der Kieft
 • Beleef de sloot! - Mirjam Klazenga.
 • Inrijhekken en poortgebouwen: Van Schipluiden naar Wassenaar - Frits van Ooststroom
 • Prachtig prentenboek - Frits van Ooststroom
 • Historie en landschap van de Alkeetpolders en de Vlietlanden - Pia van Oord.
 • Collage Midden-Delfland Dag - Annemiek van Adrichem
 • Uniek zomerhuis aan de Weverskade - Frits van Ooststroom
 • Over de stroom van de tijd - Govert van Oord
 • Witte zwanen, zwarte zwanen - Kees van Paassen
 • Uitbreiding natuurgebied De Zeven Gaten met vispaaiplaats - Tim Remmel
 • Boek over koek - Frits van Ooststroom
 • Zweedse en Duitse genen op Nieuw Bijstervelt - Govert van Oord
 • Uit de winkel
 • Actueel: Vragen over inpassing Blankenburgtunnel - Susanne Kuijpers
 • Themawandelingen en Nacht van de Nacht
 • Verenigingsnieuws
 • In Memoriam Jasper Koorevaar
 • Wind - Roelof uit Beijerse
 • Modderspoor - Annemiek van Adrichem

December 2013, jaargang 37, nummer 5, volgnummer 156

 • Een wakkere vereniging - Marja van Bijsterveldt
 • Jan was één van de laatste melkschippers - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Voorzitter Vockestaert filosofeert - Nico van der Wel
 • Bezoekerscentrum Midden-Delfland geopend - Martin Straver
 • Blote billetjes in het gras - Lydia van der Kieft
 • De stervende zwaan - Kees van Paassen
 • Groenblauwe Slinger stáát. Interview met projectleider Tony van der Meulen - Pia van Oord
 • Wildbeheer in Midden-Delfland - Arie van Woerden
 • Inrijhekken en poortgebouwen: Leeuwen aan de Oostgaag - Frits van Ooststroom
 • Stadsboeren in de polder - Govert van Oord
 • Keersluis Poldervaart gerestaureerd - Frans Assenberg
 • Uit de winkel
 • Noordse Woelmuizen in De Vlietlanden - Natuurmonumenten
 • Verenigingsnieuws
 • Participanten - Roelof uit Beijerse
 • Natuurmemory - Annemiek van Adrichem

Maart 2014, jaargang 38, nummer 1, volgnummer 157

 • Midden-Delfland in beeld - Michel van Ruijven
 • Oude boerderij omgetoverd tot bijzonder gastenverblijf - Gemma van Winden-Tetteroo
 • De batavieren in Midden-Delfland - Chris Smitskamp
 • Oproep: stuur een koe
 • Broekpolder: van lelijk eendje tot mooie zwaan - Jeroen ter Brugge
 • Het poortgebouw van de Hamwoning - Frits van Ooststroom
 • Raapsteeltjes, een (niet) vergeten groente - Lydia van der Kieft
 • Alleen op de wereld gevoel - Freek Boon
 • De visdiefjes-kolonie van de Vlietlanden - Guus van Oostwaard
 • Kiezen of koeien - Govert van Oord
 • De zwanendans - Kees van Paassen
 • Boonervliet uit EHS gegooid - Pia van Oord
 • De mannen van het eerste uur - Ceciel Sillevis
 • Babbersmolen aanwinst voor Schiedam en omgeving - Frans Assenberg
 • Uit de winkel
 • Actueel: Grote zorgen over Maaslandse Dam
 • Maandelijkse themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Codes - Roelof uit Beijerse
 • Een nestje bouwen - Suzanne Wardenaar

Juni 2014, jaargang 38, nummer 2, volgnummer 158

 • Poets de kleine groene parel - Annemiek van Adrichem
 • Beroep: Rattenvanger van Midden-Delfland e.o. - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Citta-Slow en een duurzaam groen Midden-Delfland - Govert van Oord
 • ‘Koeien op stal kan ook’ - Corina van Vliet
 • Kamikaze-aanval - Kees van Paassen
 • Delflands Groen - Kees Moerman
 • Luiken, plinten en biezen - Frits van Ooststroom
 • Boter, kaas en… - Frits van Ooststroom
 • Polder, weiland en water - Ceciel Sillevis
 • Rabarber rabarber rabarber… - Lydia van der Kieft
 • Het mysterie egel - Frederik Hoogerhoud
 • Wat mooi is moet je koesteren - Janneke van der Schoot
 • Ridder Henk Tetteroo - Pia van Oord
 • Standvrijwilligers met zendingsdrang - Ceciel Sillevis
 • Beste redactie: Vlaamse wortels - Frits van Ooststroom
 • Actueel: Zuidrand opnieuw op de schop! - Kees Moerman
 • Maandelijkse themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Onbetaalbaar - Roelof uit Beijerse
 • Vlinders, vrolijke fladderaars - Hanneke van der Meer

September 2014, jaargang 38, nummer 3, volgnummer 159

 • De wereld vanaf de kade bezien - Marja Straver-Nevalainen
 • Tineke van Gils: ‘Zonder Wim zou ik niet zijn wie ik nu ben’ - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Trekvaart herleeft in Midden-Delfland
 • Vrijwilliger op de Midden-Delfland dag - Katinka Buters
 • Midden-Delfland is Mensenwerk - Pia van Oord
 • Waterberging Woudse Polder - Arie van Woerden
 • Een vierde boerderij in ’t Woudt? - Frits van Ooststroom
 • Wie herkent dit deurkalf? - Jacques Moerman
 • Appeltjesdag
 • Haaglanden in de Romeinse tijd - Frits van Ooststroom
 • Weidevogelpact - Pia van Oord
 • Hoeve Avondrust in de Zuidbuurt - Frans Assenberg
 • Libellenpracht in Midden-Delfland - Kees van Paassen
 • Pompoensoep - Lydia van der Kieft
 • Jeugdwaterschap - Doris van den Heuvel
 • Bever gesignaleerd - Natuurmonumenten
 • Maandelijkse themawandelingen
 • Expositie trekvaarten Midden-Delfland
 • Verenigingsnieuws
 • Overvloed - Roelof uit Beijerse
 • Vuilniszakkenmode - Annemiek van Adrichem

December 2014, jaargang 38, nummer 4, volgnummer 160

 • Met één been in de stad… - Marloes Arkesteijn
 • Vreemde Vogel op de rand van Midden-Delfland en Vlaardingen - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Vrijwilligers gezocht! - Veronique van ’t Westeinde
 • Het hek van boerderij Cruisbrouck - Frits van Ooststroom
 • De atlas van Maassluis - Frits van Ooststroom
 • Delflands Diep, culturele bijlage over De Koe - FvO
 • Redactioneel: De Koe - PvO
 • Oude koeien, De koe in de schilderkunst - Frits van Ooststroom
 • Welke koe past het best? - FvO
 • Midden-Delfland, land van de koe - Pia van Oord
 • Genieten van polders en vlieten - Frits van Ooststroom
 • Wout van Houdt, motor, mentor en meester-knotter - Ceciel Sillevis
 • Knotgroepen in Midden-Delfland
 • Libellen: de sierlijke insectenjagers - Kees van Paassen
 • Spruitjes - Lydia van der Kieft
 • Wat doet de KNNV in Midden-Delfland? - Geert van Poelgeest
 • Paddentrek
 • Verenigingsnieuws
 • Lopen - Roelof uit Beijerse
 • Midden-Delfland bij nacht - Annemiek van Adrichem

Maart 2015, jaargang 39, nummer 1, volgnummer 161

 • Het boerenleven in Midden-Delfland - Jan van den Berg
 • Hoeve Bouwlust: weer nieuw kantelpunt! - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Oproep Special Stad & Land
 • Vockestaert Dag
 • Erkenning trekroutes Midden-Delfland
 • Haagse School
 • Vissen liften mee op innovatief Delfland - Miriam Klazenga
 • Boer in de Zuidbuurt - Siem van der Kooij
 • Tuinbonentaart - Lydia van der Kieft
 • Geachte redactie
 • Weidevogels in natuurmonumenten Midden-Delfland - Martijn van Schie en Bob Hartog
 • De boerderij Trekkade 1 in Maasland - Frits van Ooststroom
 • De beeldmakers: Klaas Bloem - Ceciel Sillevis
 • Nachtleven in de Woudse bosjes - Leo Poot
 • Themawandelingen
 • Libellen op vrijersvoeten en –vleugels - Kees van Paassen
 • Verenigingsnieuws
 • Kleur - Roelof uit Beijerse
 • Kruipbeestjes-race - Annemiek van Adrichem

2015, jaargang 39, nummer 2, volgnummer 162

 • Stad en Land van Midden-Delfland - Marja van Bijsterveldt
 • De hongerige stad en het gulle Midden-Delfland - Govert van Oord
 • De missie van Midden-Delfland - Pia van Oord
 • Waardevol - Merlijn Kerkhof
 • Nieuw leven na het melkquotum - Heleen Paalvast
 • Midden-Delfland inspireert talenten - Annemiek van Adrichem
 • Polder Schieveen - Kees van Oorschot
 • Van Zee tot Zweth - Irene Mulder
 • Burgemeesters met hart voor Midden-Delfland - Heleen Paalvast
 • Streekplanning 85 jaar geleden - Joost Schrijnen
 • Schipluiden lichtste plek ter wereld - Dorien Lolkema
 • Cartoon Len Munnik
 • De economische verbondenheid van stad en platteland in het verleden - Jacques Moerman
 • Stadsboerderijen - Frits van Ooststroom
 • Maassluis opent de sluis - Pia van Oord
 • Adopteer een koe - Heleen Paalvast
 • Melkcoöperatie Delflandshof - Pia van Oord
 • Eten uit de stad - Frits van Ooststroom
 • Hart voor Midden-Delfland - Annemiek van Adrichem
 • Leve de stadranden! - Jan-Hendrik Bakker
 • Je hebt me wel de ogen geopend voor een prachtig (klein) gebied - Vincent Mentzel
 • Schaapskudde thuis op de Adrianushoeve - Niek Praagman
 • Wie bezoeken Midden-Delfland? - Luit-Jan Dijkhuis
 • Otto van Egmond, ridder tussen stad en platteland - Jacques Moerman
 • Sportief Midden-Delfland - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Van dichtbij is normaal - Jolanda Robinson
 • Een midden-delfie
 • Voedsel komt toch echt van het land - Jan-Hendrik Bakker
 • Logeerkamer van de Randstad - Jolanda Robinson
 • Alle buren in beeld houden, interview met Marja van Bijsterveldt - Heleen Paalvast
 • Panorama A4 door Henk Groenendaal
 • De relatie tussen stad en ommeland - Inzendingen van lezers
 • Investeringen in Midden-Delfland - Pia van Oord
 • Boerol - Pia van Oord
 • Met de tram naar de stad - Frits van Ooststroom
 • De Broekpolder, buitengewoon! - Fred Meerhof
 • De smaak van melk - Jolanda Robinson
 • Koe - Roelof uit Beijerse
 • Stadslandbouw - Katinka Buters
 • Cartoon Len Munnik
 • De stad brengt nieuwe soorten - Jan-Hendrik Bakker
 • Hart van Rotterdam ligt in Midden-Delfland - Frits van Ooststroom
 • ‘Agrarische’ straatnamen - Frits van Ooststroom
 • Geheel zelfvoorzienend / Marloes Arkesteijn
 • Midden-Delfland, een metropolitaan landschap? - Merten Nefs
 • Ode aan bijen en imkers
 • Grootse plannen - Govert van Oord
 • Bijzondere kunst in Midden-Delfland - Pia van Oord
 • De stad uit - Frits van Ooststroom
 • Urban walking - Pia van Oord
 • Verbinding tussen stad en platteland door landbouw en natuur - Wyke Smit

Juni 2015, jaargang 39, nummer 3, volgnummer 163

 • Midden-Delfland bruist - Marja van Bijsterveldt
 • Eten en gegeten worden bij libellen - Kees van Paassen
 • Diverse activiteiten
 • Boer in de Zuidbuurt (deel 2) - Siem van der Kooij
 • Willem Overkleeft, verteller in beeld, vorm en kleur - Ceciel Sillevis
 • Boeiend Jaarboek - Frits van Ooststroom
 • Honey Highway - Pia van Oord
 • Midden-Delfland is Holland op z’n mooist! - Bob Hartog
 • Wandelingen
 • Paul Westerdijk overleden - Frits van Ooststroom
 • Schijn bedriegt - Annemiek van Adrichem
 • Geniet van de vlier - Lydia van der Kieft
 • Vijfenzeventig jaar koeien melken - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Koolzaad of raapzaad? - Hein van Bohemen
 • Het tolhek tussen Berkel en Pijnacker - Frits van Ooststroom
 • Met man en muis over de A4 - Pia van Oord
 • Weidevogelpact in volle gang! - Naomi Stroosnijder
 • Verenigingsnieuws
 • Peanuts - Roelof uit Beijerse
 • Op pad als een echte Hollandse Meester! - Annemiek van Adrichem

September 2015, jaargang 39, nummer 4, volgnummer 164

 • Twee bedrijven op één boerenerf! - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Diverse activiteiten
 • Peter Tetteroo en Cittaslow - Annemiek van Adrichem
 • Stal van Zonnehoeve in oude luister hersteld - Kees Moerman
 • Henk Groenendaal: een foto zonder verhaal is niks - Ceciel Sillevis
 • Wateroverlast op de Vlietlanden - Jacques Moerman
 • Een Landschap van stand - Pia van Oord
 • Midden-Delfland Dag beeldverslag
 • Boer in de Zuidbuurt - Siem van der Kooij
 • Gebakken peren - Lydia van der Kieft
 • Themawandelingen
 • Vockestaert: Boeren zijn schakel tussen stad en platteland - Peter de Lange
 • Verenigingsnieuws
 • Peanuts - Roelof uit Beijerse
 • Bladerdouche - Annemiek van Adrichem

December 2015, jaargang 39, nummer 5, volgnummer 165

 • Midden-Delfland is overal - Jan Robberegt
 • ‘Die molen is mijn lust en mijn leven’ - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Boerenbloed - Arie van den Berg
 • Boeren aan tafel met staatssecretaris Dijksma - Heleen Paalvast
 • Een bijzonder schilderij op Hodenpijl - Jacques Moerman
 • ‘Je ziet te veel’ - Ceciel Sillevis
 • Dichter bij de boerderij - Niek Praagman
 • Uitlekken - Pia van Oord
 • Van oeroud weidegebied naar zandlichaam - Frans Kester
 • De wording van de A4, een beeldverhaal - Henk Groenendaal
 • De 24 uur van Midden-Delfland - Pia van Oord
 • Herbestemming gezocht - Annemiek van Adrichem
 • NMZH waakt voor Blankenburgtunnel - Susanne Kuijpers
 • Kroonprinses van Midden-Delfland - Lydia van der Kieft
 • Werkgroep ledenactiviteiten - Ceciel Sillevis
 • Verenigingsnieuws
 • Vroege Vogel? - John Kleijweg
 • Melksnor - Annemiek van Adrichem

Maart 2016, jaargang 40, nummer 1, volgnummer 166

 • Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt - Marja van Bijsterveldt
 • Arianne Thijs-van ’t Hoog: boerendochter in hart en nieren en psychiater - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Nieuwsberichten
 • Een nieuw Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2025 - Govert van Oord
 • Gastrubriek: Wateringseveld - Chan Nirmalsingh
 • ‘Koos Karssen wil heel graag aan de bak’ - Heleen Paalvast
 • Zwaluwnest onder koeienbrug - Kees van Paassen
 • Het gedrag van koeien - Nico van Paassen
 • De Zweth - Jacques Moerman
 • Op pad met de Kleine Bosatlas - Nel Wilkes
 • Boeren 2.0: de Koeientuin - Aad van Winden
 • ‘Je kijkt door de ogen van de bij naar de natuur’ - Ceciel Sillevis
 • Noordse woelmuis op de Vlietlanden - Martijn van Schie
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Natuur - D. Herder
 • Het mini blotevoetenpad - Annemiek van Adrichem

Juni 2016, jaargang 40, nummer 2, volgnummer 167

 • De Tien van Koos / Koos Karssen
 • ’t Kraaiennest: een paradijsje rond Boerol en een B & B - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Nieuwsberichten
 • Boeren 2.0: Delflands Hof - Aad van Winden
 • Vlaardingervaart, een grafelijk water - Jacques Moerman
 • Gastenpagina: Delfia Batavorum
 • Ouwe koeien en jonge zwaluwen - Kees van Paassen
 • Een Friese jongen komt thuis in Midden-Delfland - Ceciel Sillevis
 • Recept soufflé van zevenblad - Lydia van der Kieft
 • Wandelen in Hof van Delfland - Margaret Veringmeijer
 • ‘Mijn beelden hoeven niet te kloppen, dat is maar saai’ - Ceciel Sillevis
 • Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes - Pia van Oord
 • Zend in voor Delflands Diep!
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Kadeloop - D. Herder
 • Maak een zonnewijzer - Annemiek van Adrichem


September 2016, jaargang 40, nummer 3, volgnummer 168

 • Vliegende start - Koos Karssen
 • Hoeve Ackerdijk: ondernemers met de natuur - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Nieuwsberichten
 • Denkend aan Midden-Delfland… - Heleen Paalvast
 • Midden-Delfland Dagen 2016 - Martin Visser
 • Gastvrij Midden-Delfland - Annemiek van Adrichem
 • Boerderij Keizershof - Frits van Ooststroom
 • Recept gevulde radijsjes - Lydia van der Kieft
 • Kerkenpaden Midden-Delfland en nieuw historisch jaarboek Schipluiden - Jacques Moerman
 • Boeren 2.0: de Hoefwoning - Aad van Winden
 • Zwaluwen: aankondigers van de lente - Kees van Paassen
 • Mensen anders leren kijken, daar word ik blij van - Ceciel Sillevis
 • Wat doet de werkgroep paden? - Rint de Vries
 • Gastenpagina: Museum Oud Overschie - John van den Berg
 • Themawandelingen
 • Geachte redactie
 • Verenigingsnieuws
 • De dag van het schaap - D. Herder
 • Maak een windwijzer - Jolanda Dijkshoorn

December 2016, jaargang 40, nummer 4, volgnummer 169

 • Op weg naar het feest - Koos Karssen
 • Iedereen kan zich thuis voelen ‘Bij de Buurvrouw’ - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Hekpijlers van de buitenplaats Sion - Frits van Ooststroom
 • Onze streektaal, hoe nu? - Henk Tetteroo
 • Na de grote zilverreiger nu ook de kleine zilverreiger in Midden-Delfland - Kees van Paassen
 • Geachte redactie
 • Culturele bijlage DELFLANDS DIEP
 • Zwart-Wit
 • 40 jaar Midden-Delfkrant - Frits van Ooststroom
 • 7.56 - Anton van der Marcke
 • Midden-Delfland - Tine van Gils
 • Regendag - Ary van Oostveen
 • Midden-Delfland - Aart van den Berg
 • Kolder - Jaap van Oostrum
 • De drie gezusters - Birgit Slee
 • Dag Koe - Ceciel Sillevis
 • Geen klok, geen tijd... - Tiny van der Meer
 • Boeren 2.0: De parttime boer - Aad van Winden
 • Speelse tegels boven het waterfornuis - Frits van Ooststroom
 • Gastpagina: Cultuurstek verbindt - Thea Arkesteijn en Hans Vlaanderen
 • Ik heb het asfalt achter me gelaten - Ceciel Sillevis
 • Recept: de paprika biedt veel soeps! - Lydia van der Kieft
 • Trekvaartroutes beter zichtbaar - Pia van Oord
 • Verenigingsnieuws
 • Eyecatcher - D. Herder
 • Sterren kijken - Jolanda Dijkshoorn

Maart 2017, jaargang 41, nummer 1, volgnummer 170

 • Biest - Koos Karssen
 • ‘Sinds ons bedrijf biologisch is, heerst er rust’ (Jeroen van der Kooij) - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Midden-Delfland Dagen 2017 - Martin Visser
 • Nieuwsberichten
 • 40 jaar Midden-Delfland Vereniging
 • Lezing Herman Pleij
 • Oproep 40 jaar Midden-Delfland Vereniging
 • Generaties over bruggen - Jacqueline de Graauw
 • Gastenpagina: Historische vereniging Vlaardingen
 • Nieuwe omgangsvormen - Govert van Oord
 • Sla en innovatie bij TopKrop - Aad van Winden
 • Paradijselijk Midden-Delfland - Kees van Paassen
 • Themawandelingen
 • Atlassen - Jacques Moerman
 • Recept sla uw slag - Lydia van der Kieft
 • Geachte redactie
 • Verenigingsnieuws
 • De toekomst - D. Herder
 • 50 buitendingen die je gedaan moet hebben - Jolanda Dijkshoorn

Juni 2017, jaargang 41, nummer 2, volgnummer 171

 • Paard in de wei? - Koos Karssen
 • Passie voor de boerderij en voor de dieren (Eric van der Kooij) - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Polderen - Heleen Paalvast
 • Nieuwsberichten
 • Rentenierswoning werd boerderij - Frits van Ooststroom
 • Bloemlezing Midden-Delfkrant voorjaar 1987 - Pia van Oord
 • Boeren 2.0: Jonge energie, nieuw ondernemen - Aad van Winden
 • Ik ontdek Midden-Delfland per kano - Annemiek van Adrichem
 • Land Art Midden-Delfland - Flip van der Eijk
 • Geachte redactie
 • Educatie op de boerderij - Familie Dijkshoorn
 • Huiszwaluwen, oeverzwaluwen en gierzwaluwen - Kees van Paassen
 • Gastenpagina: IVN, Delft - Arthur Hilgersom
 • Educatief Archeologisch Erf
 • Recept: Kom eens met een kom! - Lydia van der Kieft
 • Lange wandeltochten door Midden-Delfland - Jos van der Heide
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Zelfvertrouwen - D. Herder
 • De lijst met 50 buitendingen die je gedaan moet hebben (2) - Jolanda Dijkshoorn

September 2017, jaargang 41, nummer special, volgnummer 172

 • Strontboenen - Koos Karssen
 • Waarom verandering als thema voor de special? - Pia van Oord
 • Joop Borgman - Pia van Oord
 • Tienduizend jaar ruimtelijke ontwikkeling in Midden-Delfland - Marcel IJsselstein en Yvonne van Mil
 • Bestuurlijke lappendeken - Frits van Ooststroom
 • Rotterdam bij avond - Mark Langendoen
 • Naar Vladivostok - Meadow Y. Clamped
 • Marja van Bijsterveldt’s grote omkeertruc - Govert van Oord
 • De vuurmachine en andere verdwenen techniek - Frits van Ooststroom
 • Oud veerhuis komt op eiland te liggen - John Jansen van Galen
 • Marnix Norder - Ellen Verkoelen
 • Midden-Delfland vraagt weer om denkwerk - Richard Mentink
 • Mistige Oostveenseweg - Johan Gerritsen
 • De kleur van verandering - Dirk Sijmons
 • Van functiescheiding naar een nieuwe eenheid? - Dirk Polder
 • Zilverschoon en zilte rus - Margriet van Bebber
 • Midden-Delfland door de ogen van de oude meesters - Sjoerd Steenbergen
 • Tijdlijn Midden-Delfland 1018-2017 - Jacques Moerman en Pia van Oord
 • Getekend dagboek 1977-2017 - Annemieke Rodenburg
 • Ervaringen bij de buren - Jan-Hendrik Bakker
 • Siem van der Kooij - Gerard Peet
 • Dromen over de toekomst van Midden-Delfland - Hein van Bohemen
 • Midden-Delfland is drukkig geworden - Kor Kegel
 • Human memory - Willem Overkleeft
 • Een steeds dynamischer agrarisch bestaan - Aad van Winden
 • Dirk en Tilly Post - Heleen Paalvast
 • Samen de verstedelijking tegengaan en het landschap redden - Bob den Hartog
 • Henk Tetteroo - Bas Verkerk
 • Dorpsfeesten en –recreatie - Aad van Winden
 • Voortschrijdend inzicht - Hans van der Meer
 • Van stadslandbouw naar stadsrandbouw - Eric-Jan Pleijster
 • Bekend maakt bemind - Diny Tubbing
 • Flevoland en Vlaanderen redden Midden-Delfland - Kor Kegel
 • Nieuw boeren in een oud landschap - Govert van Oord
 • Haalt Midden-Delfland 2050? - Yttje Feddes

September 2017, jaargang 41, nummer 4, volgnummer 173

 • Fietsen - Koos Karssen
 • Gemeenlandshuis van Delfland in Maassluis
 • Nieuwsberichten
 • Op avontuur in het voedselbos - Annemiek van Adrichem
 • Nieuwe fietsroute gelanceerd - Michel van Ruijven
 • Zomerse Midden-Delfland Dagen 2017 - Martin Visser
 • Tussen visdiefjes en meeuwen - Kees van Paassen
 • Veertig jaar Midden-Delfland Vereniging - Pia van Oord
 • Gastpagina: Kantelen in Midden-Delfland - Flip van der Eijk
 • Streekgerecht: lam met appel en pruim - Lydia van der Kieft
 • Raad van State neemt alle tijd voor Blankenburgtunnel - Heleen Paalvast
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • De Polder - D. Herder
 • Maak een kei van een dier - Jolanda Dijkshoorn

December 2017, jaargang 41, nummer 5, volgnummer 174

 • Slo-ten, sloot-te, ge-sloot - Koos Karssen
 • Tuinders met een passie voor varen - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Groot draagvlak voor het polderlandschap - Kor Kegel
 • Ontlastingbogen in Delfgauw - Frits van Ooststroom
 • Gastenpagina: museum de Timmerwerf - Jan den Hoed
 • Midden-Delfkrant in 2007 - Pia van Oord
 • Status van Bijzonder Provinciaal Landschap - Pia van Oord
 • Recensie Holierhoekse polder - Frits van Ooststroom
 • Wandelen met de herder - Annemiek van Adrichem
 • Wild en jacht in een dichtbevolkt gebied - Aad van Winden
 • Tussen visdiefjes en meeuwen - Kees van Paassen
 • Duizend jaar slag bij Vlaardingen - Edith Kwakernaak en Tim de Ridder
 • De stoere boerenborrelplank - Lydia van der Kieft
 • Recensie De heks van Zouteveen - Annemiek van Adrichem
 • Karnmolen gered van de ondergang - Ceciel Sillevis
 • Midden-Delfland is nooit af - Pia van Oord
 • Verenigingsnieuws
 • Laarzen - D. Herder
 • Vogelfeest - Jolanda Dijkshoorn

Maart 2018, jaargang 42, nummer 1, volgnummer 175

 • Griep - Koos Karssen
 • Boeregoed en Farm I See, een mooie symbiose - Gemma van Winden-Tetteroo
 • De Warmoestuin: samen een wijk maken in Sion - Marcel Taal
 • Nieuwspagina
 • Boeren 2.0: Midden in Delfland - Aad van Winden
 • Ik ontdek: de Broekpolder - Annemiek van Adrichem
 • Westlands tuinbouwerfgoed - Jolanda Faber
 • CADEAU SPECIAL WEIDEVOGELS
 • met routekaart weidevogel hotspots - Weidevogelpact
 • ‘Midden-Delfland, daar zit muziek in!’ - Martin Visser
 • Groenbeheer op de golfbaan - Monique van Asten
 • Opleiding met ambitie - Aad van Winden
 • Agrarische Tentoonstelling Wester V Delft 1979 - Pia van Oord
 • Groenste politicus van het jaar - Pia van Oord
 • Recept Een ei hoort erbij... - Lydia van der Kieft
 • Tussen visdiefjes en meeuwen (3) - Kees van Paassen
 • Honderden waardevolle bomen in kaart gebracht - Pia van Oord
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Nieuw leven - D. Herder
 • Kikkerdril - Jolanda Dijkshoorn

Juni 2018, jaargang 42, nummer 2, volgnummer 176 - incompleet; Alleen inhoudsopgave; geen verhalen

 • Gaan en komen - Koos Karssen
 • Siem hoopt dat Hoeve Johanna gespaard blijft - Gemma van Winden
 • Recept Geniet van biet - Lydia van der Kieft
 • Nieuwspagina
 • Tussen en visdiefjes en meeuwen (4) - Kees van Paassen
 • Het hek van Hoof-Bosch aan de Schie - Frits van Ooststroom
 • Gastenpagina Historische Vereniging Oud-Schipluiden - Jacques Moerman
 • Over de A13 - Kor Kegel
 • Waterpeil bepaalt de toekomst - Aad van Winden
 • Natuur als droomwereld voor muziek - Natascha Hokke
 • Dirk den Hoed - Pia van Oord
 • De Grutto, al 50 jaar een oase in de Randstad - Annemiek van Adrichem
 • Knotwilgen en andere kanjers - Heleen Paalvast
 • Belevenisboerderij Schieveen - Katinka Buters
 • In memoriam Hein van Bohemen - Pia van Oord
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Nieuwe attractie? - D. Herder
 • Happy in je hangmat - Jolanda Dijkshoorn

September 2018, jaargang 42, nummer 3, volgnummer 177

 • De boer op! - Koos Karssen
 • Wijnboerinnen: ‘We weten nog niet wat ons te wachten staat!’ - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Groene gebied betaalt hoge prijs voor Blankenburgtunnel
 • Nieuwspagina
 • Recept De Delflandse Bal - Lydia van der Kieft
 • Mestproductie is oorzaak van groeiplafonds - Aad van Winden
 • Ik beleef Midden-Delfland met de sloep - Annemiek van Adrichem
 • Govert van Oord: ‘Blijf Midden-Delfland vernieuwen’ - Kor Kegel
 • ‘Laten we het landschap tot bij de stadse voordeur brengen’ - Bob Hartog
 • Gastpagina: Bijzondere Boeren Buren
 • Tussen visdiefjes en meeuwen (5) - Kees van Paassen
 • Projecten trekvaartroutes in Midden-Delfland - Jacques Moerman
 • Themawandelingen
 • Waterkwaliteit in Midden-Delfland - Hoogheemraadschap van
 • Delfland
 • Verenigingsnieuws
 • Sheep Slow - D. Herder
 • Waaien & draaien - Jolanda Dijkshoorn

December 2018, jaargang 42, nummer 4, volgnummer 178

 • Tunnelvisie - Koos Karssen
 • Nog altijd verbonden met de boerderij - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Naar een groene visie op Midden-Delfland - Koos Karssen
 • Nieuwspagina
 • Een bochtafsnijding naar het ontstaan van Holland - Kor Kegel
 • Wolken boven Midden-Delfland - Annemiek van Adrichem
 • Gastenpagina: Monstersche Sluis - Bert de Reuver
 • BIJLAGE DELFLANDS DIEP: Werken aan Midden-Delfland
 • Kruisbestuiving - Elly Janmaat en Ceciel Sillevis
 • Daar zit muziek in - De Maxima's
 • Goed voor elk - Bert van der Kooij
 • Handen aan de ploeg
 • Van alle markten thuis - Mark en Mariska Schoenmakers
 • Hart en ziel
 • Van wal en sloot
 • Handen uit de mouwen
 • Lekker laten gaan
 • Achter de witkalk van de zuivelboerderij - Frits van Ooststroom
 • Boeren 2.0: Wagyu’s en exclusieve vleesgerechten - Aad van Winden
 • Tussen visdiefjes en meeuwen (6) - Kees van Paassen
 • Mensen maken de vereniging - Piet van der Eijk en Heleen Paalvast
 • Recept boerenfatsoen - Lydia van der Kieft
 • Vlaardingen 1018 - Annemiek van Adrichem
 • Verenigingsnieuws
 • Alleen, in de polder - D. Herder
 • Volg het spoor in de sneeuw - Jolanda Dijkshoorn

Maart 2019, jaargang 43, nummer 1, volgnummer 179

 • Adoptie - Koos Karssen
 • Van zorg naar lunchroom en bierbrouwen - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Midden-Delfland Dag - Wil van Dalen en Lisa van Uffelen
 • Nieuwspagina
 • Polderen over de A4 - Kor Kegel
 • Het inrijhek van de buitenplaats Dijkerwaal - Frits van Ooststroom
 • Gastenpagina: Historische Vereniging Maasland - Kees van Gageldonk
 • De wondere wereld van de Ackerdijkse Plassen - Annemiek van Adrichem
 • Boeren 2.0: Stoppen met boeren - Aad van Winden
 • Buizerd met straalaandrijving - Kees van Paassen
 • Buitenplaatsen in het Westland - Jacques Moerman
 • Recept lentekriebels - Lydia van der Kieft
 • Boerderij in de oorlog - Aad van Winden
 • Wandelroutes geblokkeerd door aanleg Blankenburgtunnel - Jos van der Heide en Jan Tukker
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Vluchtschaap - D. Herder
 • Mini moestuin - Jolanda Dijkshoorn

Juni 2019, jaargang 43, nummer 2, volgnummer 180

 • Vaart houden - Koos Karssen
 • Boerderij Weidelicht - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Vereniging actualiseert haar visie - werkgroep Ruimte
 • Nieuwspagina
 • Algemene armen van Zouteveen - Jacques Moerman
 • Lintje voor Kees van Paassen - Heleen Paalvast
 • Natuur- en vogelwacht Rotta - Hans Sanders
 • Op de fiets langs boerderijen in Midden-Delfland - Ceciel Sillevis
 • Programma Midden-Delfland Dag 2019
 • Boeren 2.0: Inspiratie op de Eemlandhoeve - Aad van Winden
 • Eenden wild en prachtig - Kees van Paassen
 • ANV Vockestaert viert 20-jarig bestaan - Janet Vijverberg
 • Themawandeling polder Schieveen
 • Recept groenteroosjes - Lydia van der Kieft
 • Ik ontdek het Polderpad - Annemiek van Adrichem
 • Wat stond in het heden is nu verleden - Heleen Paalvast
 • Tiende historisch jaarboek Schipluiden - Jacques Moerman
 • Verenigingsnieuws
 • Er was eens… - D. Herder
 • Magneetvissen - Jolanda Dijkshoorn

September 2019, jaargang 43, nummer 3, volgnummer 181

 • Oogstfeest - Koos Karssen
 • Ans van Leeuwen-Overgaag: jong gebleven! - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Abtswoude, de grote veranderingen - Henk Groenendaal
 • Nieuwspagina
 • Een bijzondere woonboerderij in Overschie - Frits van Ooststroom
 • Recept karbonades à la Otto - Lydia van der Kieft
 • Ik ontdek de smaak van Midden-Delfland - Annemiek van Adrichem
 • Noord Kethel: een polder met een verhaal - Natascha Hokke
 • Boeren 2.0: Als ik boer word, dan… - Aad van Winden
 • Eenden wild en prachtig - Kees van Paassen
 • Fotoverslag Midden-Delfland Dag
 • Verenigingsnieuws
 • Themawandelingen
 • Geluk in de polder - D. Herder
 • Pimp een pompoen - Jolanda Dijkshoorn

September 2019, jaargang 43, nummer special, volgnummer 182

 • De bloemen en haar vrienden - Koos Karssen
 • Mooi Midden-Delfland - Heleen Paalvast
 • Rechten van de natuur - Pia van Oord
 • Ook een landschap heeft recht op leven - Jan-Hendrik Bakker
 • Dieren van weleer - Diny Tubbing
 • ‘Is het wel een beetje ruig daarzo?’ - Sheila Sitalsing
 • Hooglanders in het Broekpolderbos - Tiny van der Meer
 • Geniet van natuur langs de randen van Midden-Delfland - Marion Bilius
 • Alle beestjes helpen - Bob Hartog
 • Beleef boerengroen - Frits van Ooststroom
 • Mijn favoriete plekje: Tanthofkade - Aad van Winden
 • Ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien in Midden-Delfland - Kees van Paassen
 • Poldernatuur - Kees Moeliker
 • Midden-Delfland ook terrein voor bijzondere roofvogels - Michel Kuipers
 • Provinciale icoonsoorten: blikvangers van de biodiversiteit - Kees Mostert
 • Rietoogst op de Vlietlanden - Kees van Paassen
 • Stekels - Ria Zeeuw
 • Meer natuur in je tuin - Geert van Poelgeest
 • Lastige keuzes in Midden-Delfland - Cor Nonhof
 • Wandelen over boerenland in groen Midden-Delfland - Niek Praagman
 • Ontwerpen in het polderland - Catharine Visser
 • Belevenissen in de kano - Kees van Paassen
 • Natuur op de boerderij - Nico van Paassen
 • Mijn favoriete plekje: Landgoed de Tempel - John van den Berg
 • Mijn favoriete plekje: de Frederikshoeve - Cees van der Burg
 • Vlaardingse Schouw bij maanlicht - Johan Gerritse
 • De wondere onderwaterwereld van Midden-Delfland - Annemiek van Adrichem
 • Het geheim van Maasland - Pia van Oord
 • De groene overgang tussen stad en Midden-Delfland - Huub Sneep
 • Spreeuwen en files in Midden-Delfland - Koos Dijksterhuis

December 2019, jaargang 43, nummer 5, volgnummer 183

 • Van slag - Koos Karssen
 • De Vlaerdingse poldervarkens knorren van genoegen - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Buitenlands bezoek
 • Recept gebakken peren - Lydia van der Kieft
 • Eenden wild en prachtig - Kees van Paassen
 • Een nieuwe pomp op het groentje - Frits van Ooststroom
 • Beste graslandboer van 2019? - Aad van Winden
 • Van Landschap naar Central Park? - Jeroen ter Brugge
 • Stichting Beleving Kasteel Keenenburg - Rina Visser
 • Jeugdherinneringen aan De Kandelaar - Wim van der Eijk
 • Abtswoude en de Harreweg kunnen fietsvriendelijker - Freek Boon
 • Ik heb de oorlog nog meegemaakt - Annemiek van Adrichem
 • Gedichtenwedstrijd: Elegie voor een pomp - Dick van Welzen
 • Boeren bij de buren - Frits van Ooststroom
 • Vrijwilligers gezocht
 • Verenigingsnieuws
 • Schapenkerst - D. Herder
 • Sneeuwengel - Jolanda Dijkshoorn

Maart 2020, jaargang 44, nummer 1, volgnummer 184

 • Naar de Oost - Koos Karssen
 • Paviljoen de Zweth - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Gastenpagina: Uurwerk kerkje ’t Woudt
 • Nieuwspagina
 • Zomerhuis aan de Weverskade helaas afgebroken - Frits van Ooststroom
 • Beste redactie
 • De kale boom - Frits van Ooststroom
 • BuytenKansen: wat kan Midden-Delfland ervan leren? - Pia van Oord
 • Beelden van een toekomstig Midden-Delfland - Hans Groeneveld
 • Eenden wild en prachtig - Kees van Paassen
 • ‘Ik heb de oorlog nog meegemaakt’ - Annemiek van Adrichem
 • Recept een ei in de wei - Lydia van der Kieft
 • Kraaiennest op de schop - Heleen Paalvast
 • Boeren 2.0: Koeien op het water - Aad van Winden
 • Werkgroep Paden 20 jaar jong - Rint de Vries
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Poldercommunicatie - D. Herder
 • Dierenprints in Midden-Delfland - Jolanda Dijkshoorn

Juni 2020, jaargang 44, nummer 2, volgnummer 185

 • Een oranje koe in de wei - Koos Karssen
 • Eenden wild en prachtig - Kees van Paassen
 • Ik heb de oorlog nog meegemaakt - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Jonge gasten in tijden van corona - Debby Boogaard, Julia van den
 • Heuvel, Luca Ruytenbeek
 • Buitenplaats Cromvliet in Rijswijk - Frits van Ooststroom
 • Lintje voor Pia van Oord - Heleen Paalvast
 • Gemiste lente in Midden-Delfland - Tiny van der Meer
 • Midden-Delfland is Nederland in het klein - Govert van Oord
 • Interessant boekje over Emaus - Frits van Ooststroom
 • Gemiste lente in Midden-Delfland - Renate de Wit
 • Broekpolderbos danken we aan opstandige Vlaardingers - Kor Kegel
 • Gastenpagina: Land Art Delft - Paula Kouwenhove
 • 21 Midden-Delfland Dagen 1999-2019
 • Gemiste lente in Midden-Delfland - Tiny van der Meer, Danny Terheij
 • Themawandelingen
 • Recept vlees uit de streek - Lydia van der Kieft
 • Verenigingsnieuws
 • Mag het allemaal ietsje minder? - D. Herder
 • Tuinsafari - Jolanda Dijkshoorn

September 2020, jaargang 44, nummer 3, volgnummer 186

 • Boerenoorlog? - Koos Karssen
 • Vakantie in eigen (Midden-Delf)land - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Zoom in op Midden-Delfland
 • Jubileumbundel 50 jaar Historische Vereniging Oud-Schipluiden - Frits van Ooststroom
 • Nieuwspagina
 • Herenboeren De Vlinderstrik verbinden stad en platteland - Kor Kegel
 • Slaflip - Lydia van der Kieft
 • Gastenpagina: Fietsen voor mijn eten
 • Boeren 2.0 Dwarrs: ideologie speelt rol op Hoeve Rust-Hoff - Aad van Winden
 • Boerderij aan de Lierhand - Frits van Ooststroom
 • Kan het nog mooier? Vereniging ontvouwt gebiedsvisie - Henk Boogaard, Hans Groeneveld en Leo Pols
 • Eenden wild en prachtig (slot) - Kees van Paassen
 • Horen, zien en zwijgen - Annemiek van Adrichem
 • Kadootje in het buitengebied - Suzanne Dietz
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • De corona-bascule - D. Herder
 • Bunzing, wezel of hermelijn - Jolanda Dijkshoorn

December 2020, jaargang 44, nummer 4, volgnummer 187

 • We durven twintig jaar verder te kijken - Koos Karssen
 • Buitengoed Ta Fête: ‘Iedere dag voelt als boffen!’ - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Boerderij met losse stallen - Frits van Ooststroom
 • Nieuwtjespagina
 • Futen, de sierlijke dansers - Kees van Paassen
 • De man uit de stad - Piet Hein
 • DELFLANDS DIEP: Zoom in op Midden-Delfland
 • Nieuw kinderboekje over Midden-Delfland - Jolanda Dijkshoorn
 • Idee voor het kerstdiner - Lydia van der Kieft
 • Polders onder water - Annemiek van Adrichem
 • Paarden brengen mensen naar de boerderij - Aad van Winden
 • Natuur, recreatie en erfgoed tussen Hofwijk en Zweth - Bob Hartog
 • Zuidbuurt (1) - Hans Groeneveld
 • Ommetje geen niemendalletje - Jan Tukker
 • Verenigingsnieuws en ledenactiviteiten
 • Heel bijzonder - D. Herder
 • Dromenvanger - Jolanda Dijkshoorn

Maart 2021, jaargang 45, nummer 1, volgnummer 188

 • Gast aan tafel - Koos Karssen
 • Melkmuseum in opgeknapte stal Zonnehoeve - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Nieuwtjespagina
 • Woudtse pudding - Lydia van der Kieft
 • Verplaatst toegangshek in Delft - Frits van Ooststroom
 • Koeien naar buiten - Ria van Paassen
 • Flitsende futenvlucht - Kees van Paassen
 • De man uit de stad - Piet Hein
 • Deze zomer in theater Midden-Delfland - Govert van Oord
 • Kringloop-veeteelt in Midden-Delfland - Aad van Winden
 • ’t Kleyn Vermoogen draait weer dapper rond - Annemiek van Adrichem
 • De partners van de vereniging: Irado - Ceciel Sillevis
 • Ommetje Groenzoomroute - Jan Tukker
 • Zuidbuurt (2) - Hans Groeneveld
 • Verenigingsnieuws en ledenactiviteiten
 • Green fitnessen - D. Herder
 • Freerunnen - Jolanda Dijkshoorn

Juni 2021, jaargang 45. nummer 2, volgnummer 189

 • Op weg naar het Feest... - Koos Karssen
 • Op een supboard slow door Cittaslow - Annemiek van Adrichem
 • Midden-Delfland Dag 2021
 • Midden-Delflandprijs voor Piet van der Eijk - Heleen Paalvast
 • Nieuwtjespagina
 • Verenigingsnieuws
 • Baardman & Boterkontje - Kees van Paassen
 • Jong leren eten - Manja van de Plasse

Juni 2021, jaargang 45, nummer special, volgnummer 190

 • ‘Ode an die Freude’ / Koos Karssen
 • Fietsen in een levend schilderij - Cao Haijing
 • Schoonheid als inspiratie - Michiel Purmer en Bob Hartog
 • Ode aan onze Twee polders - Dirk Gravesteyn
 • Ode van groep 8 aan het landschap - Lisa van Uffelen, Aloysiusschool
 • Als we luisteren naar het landschap… - Ria Heutink, Jogchum Zijlstra
 • Kraai in winterlandschap - Alexis de Roode
 • Schilders brengen een ode aan het landschap - Frits van Ooststroom
 • Duifpolder, 2013 - Tiny van der Meer
 • Oh, Midden-Delfland - Arnoud Rodenburg
 • Midden-Delflands Black Angus - Joris Peters
 • Zeilen met een Italiaanse schone - Gerard Buters
 • Schilders uit Midden-Delfland - Gonny van den Nouwelant, Gees Weggelaar, Piet Houtenbos, Kees Tetteroo, Susanne Fiebelkorn, Annemiek van Adrichem
 • Zonder titel - Kreek Daey Ouwens. Winter - Ester Naomi Perquin
 • De zon gloort! - Marja van Bijsterveldt
 • Lied Blokkendoos - De Maxima’s
 • Blij van een vroege grutto - Abke Geels
 • Dorpskerk Kethel - Johan Gerritse
 • Midden-Delfland en social media - Leanne Reijgers, Jeroen Beelen
 • Welk landschap zit het diepst - Jan-Hendrik Bakker
 • Polderlied - Nico van Paassen
 • Midden-Delfland laat mij zingen - Wiecher Mandemaker
 • Een groot, klein probleempje - Daphne Teeling
 • Laat mij maar varen! - Dion van Adrichem
 • Vlaardingse vaart, februari 2021 - Henk Groenendaal
 • Ode aan de polsstokspringer - Carla Kleijweg
 • Monumentale polder klaar voor de toekomst - Jolanda Dijkshoorn
 • Landschappen vormen levens… - Jan-Willem van den Beukel
 • Weiland en water - Emmy Brückner
 • An Englishman in Midden-Delfland - Gareth Mate
 • Boom - Marc Tritsmans. Achterblijvers - Levi Weemoedt
 • Vier jaar polderarchitect - Jandirk Hoekstra
 • Zonsopgang bij de Berkelsche Zweth - Wiecher Mandemaker
 • Veldwerk – leuk, leerzaam en nuttig - Sofie van Nierop
 • Ode aan de vorst - Annemiek van Adrichem
 • Het liedje van verlangen - Govert van Oord
 • Denkend aan Midden-Delfland… - Piet-Hein Daverveldt
 • Midden-Delfland, ‘een land van groote verten’ - Marinke Steenhuis
 • Duifpolder - Tiny van der Meer

September 2021, jaargang 45, nummer 4, volgnummer 191

 • Commandeurspolder, Maasland - Tiny van der Meer
 • … we gaan er weer tegenaan - Koos Karssen
 • 20 jaar historisch boerderij onderzoek - Pia van Oord
 • Recept druivenjam - Lydia van der Kieft
 • Recensie historisch jaarboek Schipluiden
 • Nieuwtjespagina
 • Nieuwe wegen voor nieuwe tijden - Aad van Winden
 • De man uit de stad - Piet Hein
 • Futen prefereren Franse keuken - Kees van Paassen
 • Zwethzone blijft knokken tegen geluidshinder - Kor Kegel
 • De trekschuit herleeft - Aad van Winden
 • Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland - Frits van Ooststroom
 • Onder Ons: ‘groei mag geen doel zijn’ - Ceciel Sillevis
 • Ik ontdek Midden-Delfland op de step - Annemiek van Adrichem
 • Verhoogde boerderijdaken - Frits van Ooststroom
 • Afspraak is afspraak. Of niet? - Hans Groeneveld
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • Sluipen als een wolf - D. Herder
 • Wat van ver komt is lekker? - Jolanda Dijkshoorn

December 2021, jaargang 45, nummer 4, volgnummer 192

 • De balans opmaken… - Koos Karssen
 • Lokale moestuinderij voedt nu al meer dan 90 monden Gemma van Winden-Tetteroo
 • Recept geniet van gans - Lydia van der Kieft
 • Nieuwtjespagina
 • Op zoek naar de consument - Aad van Winden
 • De man uit de stad - Piet Hein
 • ‘Onder louw’ - Frits van Ooststroom
 • Bijzonder Provinciaal Landschap breidt uit - Pia van Oord
 • Waarom Midden-Delfland na 45 jaar nog steeds niet zonder de Midden-Delfland Vereniging kan! - Govert van Oord
 • Hek van buitenplaats Hodenpijl weer stralend - Pia van Oord
 • De partners van de vereniging: 2/Administrate - Ceciel Sillevis
 • Een ommetje met… Rob van der Drift - Annemiek van Adrichem
 • Leven van dodaars gered - Kees van Paassen
 • Groter leefgebied voor kleine dieren - Hans Groeneveld
 • Vliegende wandelpaden - Monique Ammerlaan
 • Verenigingsnieuws
 • De wolven - D. Herder
 • Kerstboom knopen - Jolanda Dijkshoorn

Maart 2022, jaargang 46, nummer 1, volgnummer 193

 • Bij het negende lustrum van de vereniging - Koos Karssen
 • Als je kunt doen waar je blij van wordt, dan is dat heel veel waard - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Midden-Delfland Dag in Rijswijk en Maasland - Lisa van Uffelen
 • Piet Hein. De man uit de stad
 • Nieuwtjespagina
 • Midden-Delfland is een kostbaar bezit van ons allemaal - Govert van Oord
 • Sterk blijven - Sikko Beukema
 • Staatsbosbeheer wil een belangrijke verbinder zijn - Kor Kegel
 • Jan weet de weg - Annemiek van Adrichem
 • Boer achter de computer - Aad van Winden
 • Tolhek herbouwd - Frits van Ooststroom
 • Partners vereniging: Familiebedrijf Van den Berg - Ceciel Sillevis
 • Nieuwe luifel Museum Tramstation - Jacques Moerman
 • Veilig onder de vleugels - Kees van Paassen
 • Geen respect voor zachte waarden - Hans Groeneveld
 • Themawandelingen
 • Verenigingsnieuws
 • De laatste wandeling? - D. Herder
 • Tureluurs van weidevogels spotten - Jolanda Dijkshoorn

Juni 2022, jaargang 46, nummer 2, volgnummer 194

 • Als dansende koeien de wei in - Koos Karssen
 • Een ommetje met Jopie Weber - Annemiek van Adrichem
 • Partners vereniging: Stout Grafische Dienstverlening - Ceciel Sillevis
 • Nieuwtjespagina
 • Kruisen op de gevel - Frits van Ooststroom
 • Achter elke koe zit een verhaal - Dirk Gravesteyn
 • Ik beleef de Midden-Delfland Dag - Annemiek van Adrichem
 • Midden-Delfland Dag overzicht
 • Na een drukke dag of een woelige nacht - Piet Hein
 • Vliegtuigoverlast niet alleen in directe omgeving - Kor Kegel
 • Rotterdam de boer op! - Aad van Winden
 • Een veiliger plaats voor het nest? - Kees van Paassen
 • Slecht plan - Hans Groeneveld
 • Themafietstocht historische boerderijen
 • Goed idee, mandje mee - Lydia van der Kieft
 • Verenigingsnieuws
 • De liefde voor… - D. Herder
 • Brandnetels & bramenstruiken - Jolanda Dijkshoorn en Susanne Fiebelkorn

September 2022, jaargang 46, nummer 3, volgnummer 195

 • Dag van het Landschap - Koos Karssen
 • Boeregoed: Samen zorgen voor gezonde groente en fruit - Gemma van Winden-Tetteroo
 • Delftse studenten duiken Midden-Delfland in - Pia van Oord
 • Nieuwtjespagina
 • Een hondenbaan. Over karn- en tredmolens - Frits van Ooststroom
 • De man uit de stad - Piet Hein
 • Weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw - Richard Smokers
 • Koeien in de mist - Danny Taheij
 • Een warm leven - Kees van Paassen
 • Lekker dichtbij - Lydia van der Kieft
 • Steltkluten in en om het Kraaiennest - Ellen Sandberg
 • Boeren 2.0: Weidevogels als hoofddoel - Aad van Winden
 • Een Ommetje met Guus van Oostwaard - Annemiek van Adrichem
 • Bouwen in de kernen en niet in het groen - Hans Groeneveld
 • Themawandelingen en Fietsroute Levend Landschap
 • Verenigingsnieuws
 • Als een spin in het web - Jolanda Dijkshoorn en Susanne Fiebelkorn

September 2022, jaargang 46, nummer 4, volgnummer 196

 • Mag het een onsje meer zijn? - Koos Karssen
 • Een Ommetje met Flip van der Eijk - Annemiek van Adrichem
 • Hoeve Nooit Gedacht - Frits van Ooststroom
 • Nieuwtjespagina
 • De eendenkooi - Aad van Winden
 • Piet Hein. De man uit de stad
 • DELFLANDS DIEP: Midden-Delfland is niet plat
 • Trage wandeling - Sofie van Nierop
 • Echt strenge winters - Kees van Paassen
 • Middellange wandelingen een blijvertje - Ceciel Sillevis
 • Gezonde voornemens - Lydia van der Kieft
 • Dag van het landschap - Hans Groeneveld
 • Verenigingsnieuws
 • Spot het dansende Noorderlicht - Jolanda Dijkshoorn en Susanne Fiebelkorn

Maart 2023, jaargang 47, nummer 1, volgnummer 197

 • Het gaat er nu op aan komen - Koos Karssen
 • Ackerdijkroute - Annemiek van Adrichem
 • Activiteitenpagina
 • Nieuwe gidsen in Midden-Delfland - Govert van Oord
 • De daad bij het woord - Martin Visser
 • Stadsboerderij in Delft - Aad van Winden
 • Een bijzondere verschijning - Sofie Nierop
 • Recept Hollands kant op je bord - Lydia van der Kieft
 • Zonnebloemen zaaien - Jolanda Dijkshoorn en Susanne Fiebelkorn
 • Koeiendans - Paul Meuldijk
 • Boerderijen gebouwd van IJsselsteen - Frits van Ooststroom
 • Jachtseizoen der verrukkingen is geopend - Piet Hein
 • Ooievaars brengen geluk en baby’s - Kees van Paassen
 • Over het spoor - Hans Groeneveld
 • De roekenkolonie van Maassluis kan blijven broeden! - Pia van Oord
 • Gastvrije toegangspoort van Midden-Delfland - Ceciel Sillevis
 • Thematochten
 • Verenigingsnieuws met ledenactiviteiten
 • Midden-Delfland Dag - Nikita Zuijderwijk en Tiny van der Meer

Juni 2023, jaargang 47, nummer 3, volgnummer 198

 • Midden-Delfland in the picture - Koos Karssen
 • Midden-Delfland Dag
 • Rotterdam Overschie here we come!
 • 750 jaar Vlaardingen
 • Activiteitenpagina
 • Het Dijkpolderpad - Annemiek van Adrichem
 • Een fijne plek met paarden - Aad van Winden
 • Opstappen en opsteken - Elly Janmaat
 • Zomeravond op de Kwakel, Maasland - Danny Taheij
 • Windas terug in Midden-Delfland - Jacques Moerman
 • Plonsfietsen - Piet Hein
 • Recensie de herder en de hond - Annemiek van Adrichem
 • Recept broodje moestuin - Lydia van der Kieft
 • DSW zorgverzekeraar nieuwe partner - Ceciel Sillevis
 • Wat eet een ooievaar het liefst? - Kees van Paassen
 • Kethel Kerkbuurt - Hans Groeneveld
 • Midden-Delflandprijs voor Michel van Ruijven - Ceciel Sillevis
 • Verenigingsnieuws
 • Thematochten
 • Mix je milky mocktail - Jolanda Dijkshoorn en Susanne Fiebelkorn

HGr - 12 juli 2023

22 maart 2024