Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Nederland - Gruttoland - Gruttopalen

23 februari 2004. Heb je ze al zien staan? De Gruttopalen in Midden-Delfland? Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland en Natuurlijk Platteland Nederland zijn in 2003 het project Nederland-Gruttoland gestart. 53 'gruttoboerderijen’ doen mee en helpen de grutto. De Nationale Postcode Loterij maakt het project financieel mogelijk.

De helft van de wereldpopulatie grutto's broedt in Nederland. Ons land heeft dus een internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van de grutto's. Helaas gaan we daar verbijsterend slordig mee om. Door het volbouwen van belangrijke broedgebieden en de intensivering van de landbouw is het aantal broedparen de afgelopen paar jaar gedaald van ruim 100.000 naar 45.000.

Nederland - Gruttoland in Midden-Delfland
Gruttopaal in de Klaas-Enelbrechtspolder.

Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland en Natuurlijk Platteland Nederland hebben een actie opgezet om het tij te keren. In het kader van het project Nederland Gruttoland hebben de organisaties vijf actiepunten opgesteld om de neergang van het aantal grutto's een halt toe te roepen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Vogelbescherming.

In een zestal gruttogebieden in Nederland zijn ze neergezet: Gruttopalen met een informatiebord over de grutto waarop staat hoe de boeren de grutto kans geeft te overleven door het land niet in één keer te maaien.

Ook in Midden-Delfland staan op diverse plaatsen deze palen. In Midden-Delfland zijn ook de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert met Natuurmonumenten actief bezig met het welzijn van de grutto en andere weidevogels.

Nederland - Gruttoland in Midden-Delfland

Omstreeks februari/maart komen deze vogels uit west Afrika, zo'n 5000 km ver, naar ons land om hier te broeden. Ze houden van een vochtige omgeving (plas-dras) en voldoende bescherming in het weiland. Het voedsel van de grutto bestaat uit wormen en kleine bodemdieren. De jonge grutto's pikken insecten uit het lange gras. Het karakteristieke geluid van het ouderpaar valt onmiddellijk op als je te dicht in de buurt van het nest of de jongen komt.

Meer informatie:

Grutto
Grutto bij de vispaaiplaats in de Duifpolder.