MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Het Volksbos in de Lickebaert

24 april 2004. Komend vanuit de Vlaardingen richting Maassluis over de Delflandsedijk komt men aan de rechterkant van de weg een uniek stukje "Nieuwe Natuur" tegen: Het Volksbos. In het Lickebaertgebied was een bouw- en sloopafvalgebied gepland en was de aanleg ervan al goedgekeurd. 8000 verontruste burgers staken hier een stokje voor. Na een snelle inzamelingsactie werden er tijdens een feestelijke boom plantdag op 12 december 1992 zo'n 17000 bomen geplant. Aan de actie werd ook aandacht besteed door het VARA programma 'Vroege Vogels' met als gevolg dat vele honderden luisteraars een boom per giro bestelden.

Volksbos bord

De reconstructiecommissie Midden-Delfland heeft in 2003 besloten een beheersplan van Natuurmonumenten, KNNV, ANWB en Groeiend Verzet in de Lickebaert over te nemen. Hiermee is het Volkbos definitief gered! In het plan komt er ook nog een natuurgebied bij: 30 hectare rietputten en weilanden naast het Volksbos.

Volksbos Vlaardingen.

Tijdens een KNNV inventarisatie, enkele jaren na de boomplantdag, werden al meer dan 1000 organismen gedetermineerd, en waarschijnlijk was het dubbele aantal daarvan aanwezig. Onder hen het zeldzame oostelijk kruiskruid en een unieke addertong-kievitsbloem. De rietputten bleken goede broedgebieden voor o.a. snor, blauwborst, bruine kiekendief, waterral, roerdomp, en baardmannetje. Dankzij de medewerking van de gemeente Vlaardingen, de reconstructiecommissie Midden Delfland, de KNNV, ANWB en Natuurmonumenten kon de bestemming van dit gebied uiteindelijk worden veranderd van stortplaats tot een uniek stukje "nieuwe natuur".

Rietputten excursie

Rietputten excursie

Ook de naast het Volksbos liggende rietputten worden behouden en zullen worden beheerd als natuurgebied. Natuurverenigingen komen hier regelmatig om vogeltellingen te doen. Tijdens een Midden-Delfland Vereniging excursie op 24 april 2004 bleek hoe vogelrijk deze rietputten zijn. Onder de waargenomen vogels bevonden zich de kneu, roerdomp, rietzanger, blauwborst, snor, dodaars, kievit, grutto, scholekster en natuurlijk verschillende soorten eenden en ganzen. Heel bijzonder was de heen en weer vliegende bruine kiekendief met een prooi in zijn poot.

Door de aanleg van de Blankenburgverbinding zal een deel van de Rietputten verdwijnen; wat ervan overblijft is nog niet zo duidelijk...

Meer vogels en hun kenmerkende geluid staan op de website van het IVN Vecht en Plassengebied.

Het Volksbos en de Rietputten en het aan de andere kant liggende Oeverbos horen ook bij het mooie Midden-Delfland gebied.

26 mei 2019