Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland, gebied en gemeente

10 september 2021. Midden-Delfland, het gebied, was strikt genomen, bepaald door de Reconstructiewet Midden-Delfland. Met de komst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werd het groene gebied tussen de steden Rotterdam en Den Haag Midden-Delfland genoemd. In 2017 verkreeg Midden-Delfland de status van Bijzonder Provinciaal Landschap, het eerste in Nederland. Daarnaast is er de gemeente Midden-Delfland; wellicht soms wat verwarrend.

PUUUR Midden-Delfland

Stichting PUUUR Midden-Delfland is in 2019 gestart met de promotie van het Midden-Delflandgebied. Het is de gebiedsmarketingorganisatie van Midden-Delfland en nodigt je van harte uit het gebied te komen ontdekken.


Wat was...

Promotie Platform Midden-Delfland

11 maart 2014. Het Promotie Platform Midden-Delfland stelde zich tot doel Midden-Delfland en de verschillende vormen van vrijetijdsbesteding die in dit gebied worden beoefend, te promoten. Het Promotie Platform was een samenwerkingsverband tussen organisaties op het vlak van recreatie, cultuur en natuur. Deze website www.middendelfland.net is indertijd opgezet om het gebied te promoten (en doet dat nog steeds), gebruikmakend van het logo van het Promotie Platform (de slinksloot en knotwilgen) en bijbehorend kleurschema.

Het Recreatieschap Midden-Delfland stelde een budget van zo'n € 55.000 beschikbaar voor het promoten en verder ontwikkelen van Midden-Delfland op het gebied van recreatie, natuurhistorie en cultuur. Enkele voorbeelden die voor subsidie in aanmerking kwamen waren: evenementen, zoals de Midden-Delfland Dag, het waterevenement de Broekpolderregatta, de streekproductenmarkt 'de Tuin van de Randstad', of producten, zoals nieuwe routes of ommetjes vanuit de stad naar het groen. 

Beëindiging

De toenmalige (2014) financiële en economische situatie had ook gevolgen voor het Recreatieschap Midden-Delfland. Een van de maatregelen was het beëindigen van het Promotie Platform Midden-Delfland en de subsidieregeling Promotiefond per 2015. Subsidies voor 2014 werden nog wel verleend.

Het Omgevingsfonds, opvolger van het DOP NOAP-fonds *), werd beëindigd per 31 december 2018.

*) DOP NOAP staat voor Definitieve OpslagPlaats Noord-Oost AbtsPolder. Op dit terrein tussen de Poldervaart, de Delftse Schie en de Spaanse Polder komt Golfbaan Rotterdam (verwachte opening 2021)

Recreatieschap Midden-Delfland

1 januari 2019. Het Recreatieschap Midden-Delfland was een samenwerkingsverband van gemeenten die een deel van het Midden-Delfland gebied binnen hun grenzen heeft. Op 1 januari 2019 is het recreatieschap opgeheven en zijn de taken overgegaan naar Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG). Uitvoerende organisatie is Staatsbosbeheer.

Oudere onderwerpen

Enkele oudere onderwerpen, waar op de website geen plaats meer, zijn hier ondergebracht: Oudere onderwerpen.