MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Schieveensepolder

De Schieveensepolder was voor ca. 1500 onderdeel van een groot polderverband ten oosten van de Delftse Schie dat liep tot aan Berkel. Nu wordt de polder begrensd door de Schie, de Berkelse Zweth, de Oude Bovendijk en de Doenkade. In een deel van de polder vond turfwinning plaats en is daardoor lager gelegen met een eigen waterpeil. Een tussengemaal brengt het water naar polderpeil, waarna het overtollig water uitgeslagen wordt door het gemaal aan de Delftse Schie.

Schieveensepolder
Schieveensepolder © OpenStreetMap-auteurs.

Schieveensepolder
Het tussengemaal brengt het water een niveau hoger naar de molensloot.

Schieveensepolder
De molensloot loopt richting het gemaal aan de Delftweg.

Schieveensepolder
De molensloot kruist met de Tempelweg.

Schieveensepolder
Het gemaal van de Schieveensepolder slaat het water uit in de Delftse Schie.

De Schieveensepolder ten noordoosten van de snelweg A13 wordt gekenmerkt door zijn openheid. Slechts een klein aantal agrarisch georiënteerde bedrijven ligt verspreid in de polder. Alleen langs de Oude Bovendijk is sprake van enige lintbebouwing met erachter enkele glasopstanden van (vroegere) tuinbouwbedrijven.

Schieveensepolder
Zicht over de polder vanaf de brug over de Berkelse Zweth nabij de A13.

Schieveensepolder
De A13 doorsnijdt de Schieveensepolder.

Schieveensepolder
Vanaf de Hofweg wordt de openheid van de polder zichtbaar.

Schieveensepolder
Soms zijn de stoere limousin koeien in de polder te zien.

Schieveensepolder
Boerderij aan de Oude Bovendijk.

Ten zuidwesten van de snelweg A13 bevinden zich onder andere het Dorpje Zweth, het landgoed De Tempel en de begraafplaats en het crematorium van Hofwijk. Ook bevinden zich tussen de A13 en de Delftweg enkele percelen grasland en enkele boerderijen.

Schieveensepolder
Het Dorpje Zweth (gemeente Rotterdam), tot aan de ophaalbrug over de Berkelse Zweth; het dorpje daarna heet De Zweth (gemeente Midden-Delfland).

Schieveensepolder
Landgoed De Tempel.

Schieveensepolder
De Tempel heeft prachtige tuinen, vijvers en sierlijke bruggen.

Schieveensepolder
Begraafplaats en crematorium van Hofwijk.

De Hofweg, van de parallelweg langs de A13 tot de Oude Bovendijk, en de Tempelweg, van de A13 naar de Rotterdamseweg, doorkruisen de polder. De Hofweg geeft toegang tot enkele boerderijen. Langs de weg bevindt zich een strook met volkstuinen.

Schieveensepolder
De Hofweg nabij de A13.

Schieveensepolder
Verderop langs de Hofweg liggen volkstuinen.

Schieveensepolder
De Hofweg bij de Oude Bovendijk.

Vanaf de Hofweg heeft men tevens een vrij uitzicht op de hoogbouw van Rotterdam en de luchthaven Zestienhoven (Rotterdam-The Hague airport).

Schieveensepolder
Rotterdam en de luchthaven Zestienhoven aan de horizon.

Schieveensepolder
Maaien met zicht op de hoogbouw van Rotterdam.

De Oude Bovendijk verbindt de Akkerdijksche polder met de Doenkade. Ook de Belevenisboerderij ligt aan deze polderweg.

Schieveensepolder
De Oude Bovendijk richting de fietsbrug over de Berkelse Zweth.

Schieveensepolder
Een oude schutsluis verbindt het water op polderniveau met de boezem van Delfland.

Schieveensepolder
Bij de Belevenisboerderij zijn dieren, een uitdagende waterspeeltuin, een streekproductenwinkel en horeca.

Schieveensepolder
Een vroegere school langs de Oude Bovendijk.

De tussen de Schieveensepolder en het vliegveld lopende Doenkade wordt vanaf 2019 omgebouwd tot snelweg Rotterdam A16. In dit plan wordt aangegeven dat de Schieveensepolder grotendeels ongemoeid wordt gelaten. Recreatie en natuur krijgen er extra kansen.

28 maart 2019