MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Polder Berkel

De Polder Berkel was voor ca. 1500 onderdeel van een groot polderverband ten oosten van de Delftse Schie dat liep tot aan Berkel. Na de splitsing in afzonderlijk polders werd de Polder Berkel door zes poldermolens bemalen. Molen De Valk (1777) is de enige overgebleven poldermolen. Door het winnen van veen werd de Polder Berkel de laagste polder van Delfland. Het overtollig water wordt uitgeslagen op de Berkelse Zweth, die naar de Delftse Schie leidt.

Polder Berkel
Polder Berkel (het onbebouwde deel) © OpenStreetMap-auteurs.

Polder Berkel
De Bovenmolenweg door de polder met molen De Valk in de verte.

Polder Berkel
Links gezien vanaf dezelfde locatie ligt de Onderweg.

Polder Berkel
Het gemaal Oude Leede bemaalt het noordwestelijke deel van de polder.

Polder Berkel
Molen De Valk, in ruste. Automatische gemalen namen zijn taak over.

Polder Berkel
De Berkelse Zweth loopt van hier naar de Delftse Schie.

Het zuidoostelijke deel van het onbebouwde deel van de Polder Berkel is ingericht als bergboezem (geopend in 2016), om bij hevige regenval tijdelijk als waterberging te dienen. Op een kaart uit 1858 wordt dit deel al 'De Boezem' genoemd. Met een capaciteit van 600.000 kubieke meter staat er dan ca. 60 centimeter water in de polder. Zodra de boezem van Delfland weer ruimte heeft wordt de bergboezem leeggepompt en is de polder weer voor de weidevogels. Er loopt één weg door de polder en verder zijn er wandelpaden rond de polder van waaruit de openheid van het gebied kan worden beleefd.

Polder Berkel
Overzicht van de bergboezem (2016).

Polder Berkel
Overzicht van de bergboezem met rechts het gemaal van de bergboezem.

Polder Berkel
Gemaal Bergboezem Berkel.

Polder Berkel
Noordelijke toegang tot de weg door de bergboezem.

Polder Berkel
Zicht vanuit de bergboezem op poldermolen De Valk.

24 maart 2019