MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Oude Campspolder

Het meest opvallende kenmerk van de Oude Campspolder is het contrast van glas en gras, het gebied met veelal grotere glastuinbouwbedrijven en het nog enkele kleine stukjes open weidegebied. De Scheewatering, een oeroude dwarsdoorsnijding van het gehele gebied, valt minder op, maar is wel aanwezig. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Oude Campspolder
Oude Campspolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

In noordelijke richting bevinden zich vanaf de Westgaag (in de Oude Campspolder) nog enkele doorkijkjes. De Oude Campspolder is door de groei van de glastuinbouw verdicht. De verglazing wordt hier sterk beleefd vanaf de wegen in dit gebied.

Oude Campspolder
Een van de paar resterende weilanden in de Oude Campspolder; gezien vanuit Herenwerf richting de kerken van Maasland.

Oude Campspolder
Negentig graden naar links kijkend komt de halve cirkel van de Herenwerf in beeld.

De route langs de kronkelende Westgaag vanaf de Maasdijk, en ook de Oostgaag en de Gaagweg nabij Schipluiden geldt - ook vanwege de variatie in de onderbroken lintbebouwing, waaronder veel oude boerderijen - als een van de mooiste polderroutes van Zuid-Holland.

Oude Campspolder
De Westgaag nabij de herenlaan is een fietsstraat.

Oude Campspolder
Langs de Westgaag staan prachtige boerderijen.

De bruggen, waaronder een aantal ophaalbruggen, over de Westgaag, verhogen - met het open polderlandschap aan de zuidzijde van de vermelde waterwegen - het landelijke karakter van deze route.

Oude Campspolder
Westgaag met houten ophaalbrug, tegenover nummer 74.

De Oude Campsweg en de Nolweg hebben ondanks de aanwezigheid van veel moderne tuinbouwbedrijven nog enig landschappelijk karakter behouden. Hier staan naast veel nieuwbouw ook nog enige oude boerderijen en tuinderswoningen.

Oude Campspolder
Ook de Oude Campsweg is een oude weg waarlangs boerderijen lagen en nu glastuinbouw de overhand heeft.

Oude Campspolder
Het Nieuwe Water loopt nabij de Nolweg en werd aangelegd om overtollig water af te voeren bij Maassluis.

Oude Campspolder
Het Nieuwe water langs de Maasdijk.

Aan het einde van de Herenlaan ligt een perceel onbebouwd grasland, een archeologisch monument waar in de bodem resten worden bewaard van de eerste vestiging van de Duitse Orde in Maasland.

Oude Campspolder
De Herenlaan loopt vanaf de Westgaag in rechte lijn naar de Coldenhovenlaan.

Oude Campspolder
Onder het grasveld, naast de NAM-locatie voor gaswinning, ligt het archeologisch monument van de Duitse Orde.

24 maart 2019