MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Noord-Kethelpolder

De Noord-Kethelpolder worden gekenmerkt door zijn openheid, vooral in oost-west richting. De Groeneweg fungeert als coulissen. Het is een ontginningsweg, die doodloopt, hetgeen in Delfland uniek is. In de polder liggen verschillende boerderijen aan lange lanen. De knotwilg is langs de wegen de meest kenmerkende boom. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Noord-Kethelpolder
Noord-Kethelpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Noord-Kethelpolder Groeneweg
De groeneweg is een oude ontginningsweg, doodlopend.

De polder telt een tweetal woonenclaves, namelijk de Kandelaar en de Kerkbuurt, die naast boerderijen, andere woonhuizen, beplanting en ook een kerk met pastorie tellen. De wegenpatronen dateren allemaal uit de ontginningsperiode (twaalfde/dertiende eeuw) en zijn wat de breedte betreft nog bijna volledig authentiek. De Kandelaarweg is een belangrijke dwarsverbinding.

Kandelaarweg
De Kandelaarweg loopt door het buurtschap Kandelaar vanaf de Delftse Schie naar Kethel.

Noord-Kethelpoldergemaal
Het gemaal van de Noord-Kethelpolder aan de Delftse Schie.

Kethel kerkbuurt
De kerkbuurt met de katholieke kerk aan de Kerkweg.

Kethel kerkbuurt
De Kerkweg loopt vanuit het dorp Kethel naar de spoorwegovergang bij de Groeneweg.

De gehele zuidflank en de oostzijde van de polder wordt gemarkeerd door nieuw aangelegde bosgroepen, plasjes en verruigde zones, die naast natuurwaarden ook recreatieve betekenis hebben.

Noord-Kethelpolder
Recreatiegebied tussen de Kandelaarweg en de Poldervaart.

Noord-Kethelpolder
De Noord-Kethelpolder is voor een deel ingericht voor de weidevogels.

De kade langs de Delftsche Schie laat nog iets uit de periode van de trekschuit zien. Met de Poldervaart zijn het ook plaatsen die van groot belang zijn voor de waterstaatkundige geschiedenis.

Schieweg
Vanaf het fietspad naar de spoorweg is de lintbebouwing van de Schieweg goed waarneembaar.

Schieweg
Bij het buurtschap Kandelaar wordt de weg behoorlijk smal en valt op hoeveel lager de polder eigenlijk ligt.

Schieweg
Boerderij langs de Schieweg, niet meer in gebruik als veehouderij.

Poldervaart
In de Poldervaart liggen nabij de Delftse Schie de gerestaureerde keersluizen. De Poldervaart heeft geen functie meer bij het lozen van overtollig water.

Poldervaart
De spoorbaan Delft-Schiedam kruist de Poldervaart over een metalen spoorbrug.

Het meest opvallende van het open poldergebied zelf is, dat de agrarische bebouwing in de polder nog altijd aanwezig is en dat de ontwikkeling van de boerderijbouw en de melkveehouderij hier heel goed zijn waar te nemen.

Noord-Kethelpolder
In de winter verblijven onder andere veel ganzen in de Noord-Kethelpolder.

Harreweg
De Harreweg is de scheiding van de Noord-Kethelpolder met de Zouteveense en Holierhoekse Polder.

Noord-Kethelpolder uiterdijken
De Noord-Kethelse uiterdijken waren stroken woest land aan de andere zijde van de Harreweg die al vroeg ontgonnen werden.

Vockestaertpad
Het Vockestaertpad verbindt het Abtswoudse Bos met Kethel en loopt deels langs de spoorbaan Delft-Schiedam (links).

Noord-Kethelpolder
Een lang scherm van bomen verbergt de woningen van Kethel.

24 maart 2019