MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Maasland

Heel kenmerkend voor Maasland is de kerkring met de tweebeukige oude dorpskerk, die op grafelijke grond is gebouwd. In 1241 gaf graaf Willem II het patronaatsrecht van de kerk van Maasland aan de Duitsche Orde, een charitatieve ridderorde. Aan de Commanderij van de Duitsche Orde herinnert nu alleen nog het zomerhuis, dat rond 1557-1558 werd gebouwd. Het is naast de kerk het oudste pand in het centrum van Maasland.

Heel schilderachtig zijn in het dorp de woningen aan de Burgemeester van der Lelykade, waaronder enkele voormalige boerderijen. Aan de ’s-Herenstraat wisselen kleine en grote panden elkaar af. Opvallend zijn hier ‘Café de Pynas’, vanouds ook rechthuis, en Museum ‘De Schilpen’, een voormalige kruidenierswinkel. Het verstilde karakter van deze oude woongemeenschap is langs het grachtje in het centrum het best bewaard gebleven.

Aan de zuidzijde van het dorp bevindt zich de Kluiskade, de oostelijke dijk van de Gaag, met nog diverse oude boerderijen. Hoewel hier veel nieuwbouw is gepleegd, geldt deze dijk nog steeds als een van de mooiste plekjes van Maasland. Bij de toegang aan de zuidkant van het dorp ligt de voormalige oude veiling, een ander belangrijk onderdeel uit het Maaslandse verleden.

Maasland
Het centrum van Maasland met links de 's-Herenstraat en rechts de Burgemeester van der Lelykade.

Maasland
Het Kerkplein rond de Oude Kerk.

Maasland
Het Pynasplein, achter café de Pynas, met links het gebouw TAVENU en rechts Museum De Schilpen.

Maasland
De Kluiskade langs de Zuidgaag met een van de oude boerderijen.

Maasland © OpenStreetMap-auteurs
Maasland © OpenStreetMap-auteurs.

Bron: Twee Gezichten van… Midden-Delfland, Een uitgave van de Historische Vereniging Maasland en de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

03 februari 2021