MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Lage Abtswoudse Polder

Het onbebouwde deel van de Lage Abtswoudsche Polder wordt in het noorden begrenst door de Delftse woonwijk Tanthof, in het westen en zuiden door de Tanthofkade en Mandjeskade en in het oosten door de Delftsche Schie. Langs de wijk Tanthof ligt een recreatiestrook met een open karakter. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Lage Abtswoudse Polder
Lage Abtswoudsche polder (het buitengebied) © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Sint Maartensrechtpad
Smalle recreatiestrook langs de woonwijk Tanthof.

Sint Maartensrechtpad
Koeien zijn nooit ver weg met de stadsboerderij van Van Winden in de wijk.

De polder heeft vooral noord-zuidverbindingen: Tanthofkade, Abtswoude (voorheen Abtswoudseweg), spoorlijn Delft-Schiedam, Schieweg en de Delftsche Schie. De oost-westverbindingen zijn alleen geschikt voor wandelaars en fietsers, zoals de Zuidkade, het Sint Maartensrechtpad, het Vlakoverpad en de (Nieuwe) Mandjeskade.

De weg Abtswoude
De weg Abtswoude, ter hoogte van nummer 58, richting Kethel.

Vlakoverpad
Het Vlakoverpad is een korte fietsverbinding door het Abtswoudsche Bos naar Abtswoude.

De polder wijkt sterk af van de meeste andere polders in Midden-Delfland vanwege de nieuwe natuur, bestaande uit bospartijen, plassen en een aantal in het buitengebied liggende sportvelden. Vanwege de afwisseling zijn de nieuw aangelegde recreatiezones rond Delft tevens belangrijke vogel- en vlindergebieden. In het open poldergebied vallen op: een terpenstrook, gedeeltelijk gelegen op de overgang van klei naar veen in het westelijk deel van de Lage Abtwoudsche polder met nog enkele verspreid liggende boerderijen. Boerderijlinten bevinden zich langs Abtswoude en de Schieweg.

Schieweg
De Delftse Schie is een oud kanaal tussen Delft en Overschie; de Schieweg ligt er ten westen van.

De Delftsche Schie is een oude watergang op boezemniveau. Het gebied telt een aantal oude kaden waarop geen verharde weg ligt, namelijk de Zuidkade, alleen het deel ten oosten van de A4 is nog onverhard, de Tanthofkade en de Mandjeskade. Hier vanaf heeft men fraaie vergezichten op het open polderland, en op de kerktorens en de hoogbouw van de omringende steden. Voor de Tanthofkade geldt dit overigens alleen voor het zuidelijke traject.

Tanthofkade
Begroeting door enkele koeien op de Tanthofkade.

Tanthofkade
De Tanthofkade met de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen op de achtergrond.

Het Abtswoudsche Bos bevindt zich tussen de weg Abtswoude en Schieweg en vanaf de wijk Tanthof tot aan de Mandjeskade. Dit relatief nieuw bos wordt doorkruist door wandel- en fietspaden. Centraal ligt het landart project 'Moeder Aarde', opgebouwd uit overtollige grond en beplanting in de vorm van een vrouwelijk lichaam.

Abtswoudsche Bos
Informatiebord in 2001.

Abtswoudsche Bos
Plattegrond van het Abtswoudsche Bos met Moeder Aarde (links).

Abtswoudsche Bos
Wandelpad richting de Mandjeskade; op de achtergrond de spoorbaan Delft-Schiedam.

Abtswoudsche Bos
Veel plasjes, sloten en paden.

Abtswoudsche Bos
Molensloot naar het gemaal aan de Schieweg.

Abtswoudsche Bos
Fietspad richting het tunneltje onder de spoorbaan Delft-Schiedam.

24 maart 2019