MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Kralingerpolder

Het meest opvallende kenmerk van de Kralingerpolder is het contrast van glas met gras, het gebied met veelal grotere glastuinbouwbedrijven en het nog open weidegebied. De nog bestaande openheid van een deel van het poldergebied wordt het sterkst beleefd vanaf de randen, zowel vanuit het oosten als vanuit het westen, maar ook vanaf het fietspad over de voormalige trambaan in de Kralingerpolder. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Kralingerpolder
Kralingerpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Kralingerpolder
Vergezicht over de Kralingerpolder en Dorppolder vanaf de kade langs de Scheewatering bij de waterberging van Het Kraaiennest.

Kralingerpolder
Vanaf het Kralingerpad, fietspad, uitzicht richting de stad Delft.

De glasstrook in het noorden wordt gebroken door het recreatiegebied Het Kraaiennest. Vanaf die plaats is de boomrijke enclave van de voormalige kasteelwerf Huis ten Dorp in de Dorppolder goed in het open landschap te zien.

Kraaiennest
De karakteristieke rij populieren van Het Kraaiennest.

Kraaiennest
De populieren zijn toe aan vervanging.

De Scheewatering, een oeroude dwarsdoorsnijding van het gehele gebied, valt minder op, maar is wel aanwezig. In noordelijke richting bevinden zich vanaf de Oostgaag op verschillende plaatsen doorzichten, met op de achtergrond het kassengebied van de gemeente Westland.

Kralingerpolder
De Scheewatering gezien vanaf het Kralingerpad met op de achtergrond Het Kraaiennest.

Kralingerpolder
Langs de Scheeweg aan één zijde glastuinbouw.

Kralingerpolder
Aan de andere zijde van de Scheeweg uitzicht over de Kralingerpolder.

Kralingerpolder
Een brug vanaf de Scheeweg over de Scheewatering eindigt op grasland... Was hier ooit een pad gepland?

Door de Kralingerpolder liep een oud kerkenpad, dat nog deels aanwezig is.

Kralingerpolder
Vanaf de Westgaag tot aan de Burgerdijkseweg is het kerkenpad niet meer aanwezig.

Kralingerpolder
Vanaf de Burgerdijkseweg loopt het kerkenpad langs kassen naar de kerken in De Lier.

De route langs de kronkelende Westgaag en de Oostgaag geldt - ook vanwege de variatie in de onderbroken lintbebouwing, waaronder veel oude boerderijen - als een van de mooiste polderroutes van Zuid-Holland. Tegelijkertijd is het in de spitsuren een van de drukste verkeerswegen van Midden-Delfland.

Kralingerpolder
Langs de Westgaag staan veel prachtige boerderijen met aan de oostzijde open polderlandschap.

Kralingerpolder
Op het vroegere landgoed Koningsrust ligt een grote productieboomgaard met diverse appel- en perensoorten.

Vanaf de Oostgaag heeft men goed zicht op een historisch gemaal in een molenromp met een voorboezem.

Kralingerpolder
De molenstomp herbergde het dieselgemaal van de Kralingerpolder.

Kralingerpolder
De molensloot naar het gemaal loopt tot aan de Scheewatering bij de Scheeweg.

De bruggen, waaronder een aantal ophaalbruggen, over de Oostgaag verhogen - met het open polderlandschap aan de zuidzijde van de vermelde waterwegen - het landelijke karakter van deze route.

Kralingerpolder
De Oostgaag met enkele aardige ophaalbruggen; rechts de Kralingerpolder.

De Burgerdijkseweg heeft ondanks de aanwezigheid van veel moderne tuinbouwbedrijven zijn landschappelijk karakter behouden. Hier staan naast veel nieuwbouw ook nog enige oude boerderijen en tuinderswoningen. Langs deze weg ligt een terp, een verlaten middeleeuwse woonplaats.

Kralingerpolder
De landelijke Burgerdijkseweg slingert tussen glastuinbouwbedrijven door.

Kralingerpolder
Langs de Burgerweg ligt een bunkercomplex uit 1957-1958, ook gebruikt als voet voor enkele zendmasten.

Het fietspad door de Kralingerpolder, het Kralingerpad, ligt op de voormalige trambaan van de Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij (WSM).

Kralingerpolder
Kralingerpad naar De Lier ligt op de vroegere spoorbaan. De kassen rechts zijn inmiddels verwijderd.

Kralingerpolder
Kralingerpad. Waar eerst kassen stonden werd mais gepoot.

Kralingerpolder
Kralingerpad met op de achtergrond de Dom van De Lier.

Kralingerpolder
Langs de Scheewatering staat een boerderij van een voor Midden-Delfland ongebruikelijk type.

18 april 2023