MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Harnaschpolder

Deze polder heeft door de aanwezigheid van de bedrijven en woningen haar agrarisch karakter vrijwel volledig verloren. Alleen het Look (de Lookwatering), de Noordhoornsewatering, de Harnasch- of Lotswatering en de Woudselaan, een oude ontginningsweg, blijven in deze polder herkenbare elementen uit het verleden. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Harnaschpolder
Harnaschpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Harnaschpolder
In het jaar 2000 was de Harnaschpolder nog voor een groot deel gevuld met glastuinbouw.

Harnaschpolder
Opgraving in 2003 in het noordelijke deel van de polder, voorafgaand aan de aanleg van de afvalwaterzuiveringsinstallatie; er waren spectaculaire vondsten van bewoning uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum).

Harnaschpolder
In een metersdiepe kuil werden op de oudste duinen resten van bewoning aangetroffen.

Harnaschpolder
Vervolgens werd de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Europa gebouwd.

Harnaschpolder
Een van de voorbezinktanks van de AWZI.

Harnaschpolder
Het water Het Look begrenst de Harnaschpolder bij de Dijkshoornseweg.

Harnaschpolder
De woudselaan in 2010, voordat links en rechts nieuwe woningen werden gebouwd. Deze oude weg uit de ontginningstijd heeft een deel van zijn charme behouden.

Harnaschpolder
In 2007 was een groot deel van de polder al leeggeruimd; de 150 kV hoogspanningsverbinding werd in de nieuwe 380 kV masten gehangen.

Harnaschpolder
Een deel van de polder wacht nog op een nieuwe bestemming; Canadese ganzen hebben de waterplassen ingenomen.

Harnaschpolder
Het eerste grote gebouw in dit deel van de polder was van Werkse.

Harnaschpolder
Daarna kwam het grote distributiecentrum van PostNL.

Harnaschpolder
Ook het Stadsarchief van Delft bevindt zich inmiddels in dit deel van Den Hoorn, Midden-Delfland.

24 maart 2019