MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Foppenpolder en Vlietlanden

De Foppenpolder en de Vlietlanden worden gekenmerkt door hun openheid. Een bijzonder mooi uitzicht over dit poldergebied kan men hebben vanaf de westelijke kade van de vroegere Broekpolder, vooral van die plaatsen waar men tevens een uitzicht over de Vlietlanden heeft. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Foppenpolder
Foppenpolder in oranje, Vlietlanden in bruin © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Foppenpolder
In de Foppenpolder worden vleeskoeien gehouden door boer Zonneveld.

Foppenpolder
Vooral in de winter komen er veel ganzen op bezoek. De havenactiviteiten van Europort zijn nooit ver weg.

Foppenpolder
De peilschaal toont het waterniveau in de polder.

De kerktorens van Maasland zijn belangrijke oriëntatiepunten in het open poldergebied. In het noordelijke deel van de Foppenpolder is een recreatieplas aangelegd.

Foppenpolder
De Foppenplas is aangelegd voor de watersporter.

Foppenpolder
Deze fietsbrug verbindt de Foppenpolder met de Broekpolder.

Foppenpolder
Regelmatig worden er zeilwedstrijden gehouden op de plas en over de Noordvliet en Boonervliet.

De Vlietlanden met de omringende vlieten vormen een natuurgebied van de eerste orde. De boezemlanden zijn als landschapstype op deze schaal uniek in Nederland. In de vlieten is veel recreatievaart en vanaf het water kunnen de Vlietlanden met hun rijke natuur goed worden beleefd. De kaden van de vlieten zijn markante kenmerken in het polderlandschap.

Foppenpolder
De Vlietlanden bestaan uit enkele stroken moerasland van Natuurmonumenten met bijzondere flora en fauna.

Foppenpolder
In de Kleiput langs de Vlaardingsevaart broeden visdiefjes op speciaal aangelegde schelpeneilandjes.

Foppenpolder
In de maand mei kleuren de vlietlandjes met orchideeën (foto), grote ratelaars en koekoeksbloemen.

Foppenpolder
De Middelvliet wordt waterverkeersarm gehouden.

Foppenpolder
Het uitzichtpunt Het Balkon langs de Boonervliet is een goede plek om de Vlietlanden te bewonderen.

Foppenpolder
Overzicht van de Vlietlanden vanaf Het Balkon.

De enige bebouwing bevindt zich in het zuidwestelijke van de polder bij Huis ter Lucht en nabij de Korte Buurt. Aan de Middelwatering bevindt zich Eetcafé 't Jachthuis en daarachter een haven voor zeilboten.

Foppenpolder
Het haventje achter 't Jachthuis ligt vol zeilboten.

Foppenpolder
Jong geleerd is oud gedaan, hier bij 't Jachthuis.

Foppenpolder
Het fietspad langs de Noordvliet geeft een mooi overzicht over de Vlietlanden (rechts).

24 maart 2019