MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Duifpolder

Het meest kenmerkende van het poldergebied van de Duifpolder zijn de lange smalle kavels, die oorspronkelijk niet gescheiden werden door de Zuidgaag en de Middelwatering met hun kaden. De polder is grotendeels leeg. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Glastuinbouw komt hier steeds minder voor, als gevolg van een bewust streven van de gemeente Midden-Delfland om deze functie uit het open poldergebied van Midden-Delfland te weren. Alleen de randen van de polder zijn bebouwd, uitgezonderd de zuidzijde van de polder, langs de Noordvliet. Hier bevindt zich ook het voormalige jaagpad van de trekschuitdienst tussen Delft en Maassluis.

Het is mogelijk rond de polder te rijden (gedeeltelijk) of te wandelen via de kaden en wegen. In de Duifpolder loopt de voormalige Kapteinlaan (nu Duifpolder). Vanaf deze polderweg zijn op enkele plaatsen heel duidelijk de kreekruggen in het landschap te zien. In de Duifpolder zijn op enkele plaatsen kleine natuurgebiedjes aangelegd.

Duifpolder
Duifpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Duifpolder
Over de kade van de Duifpolder loopt een Lange Afstands Wandelpad (LAW).

Duifpolder
Achterom kijkend komen twee ikonen in beeld: de Trambrug en molen Korpershoek.

Duifpolder
In de kassen van Willem Berkhout is een orchideeënkwekerij en, in een deel, Willem's mozaiek beelden.

Duifpolder
Het Gaagpad slingert richting Maasland.

Duifpolder
Een groots uitzicht op het fietspad langs de Noordvliet.

Duifpolder
De weg Duifpolder loopt dwars door de polder en een stukje langs de Vlaardingsevaart.

De Kwakelbrug over de Middelwatering verbond oorspronkelijk het Doelpad met een pad door de Duifpolder. Opvallend in het gebied zijn de ophaalbruggen over de Oostgaag en Middelwatering.

Duifpolder
Langs de Kwakelweg staan karakteristieke ophaalbruggen.

De oudste boerderijen staan op een kreekrug. De kerktorens en de molens van Maasland zijn belangrijke oriëntatiepunten in het open gebied.

Duifpolder
De boerderij van Dijkshoorn.

Duifpolder
De boerderij van Van Dorp.

Duifpolder
In de winter kan het aantal bewoners van de polder enorm toenemen met o.a. brandganzen.

24 maart 2019