MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Dorppolder

Het meest opvallende kenmerk van de Dorppolder is het contrast van glas met gras, het gebied met veelal grotere glastuinbouwbedrijven en het nog open weidegebied. De nog bestaande openheid van een deel van het poldergebied wordt het sterkst beleefd vanaf de randen, zowel vanuit het oosten als vanuit het westen. Een lage kade vormt de scheiding met de Kralingerpolder. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Dorppolder
Dorppolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

De glasstrook in het noorden wordt gebroken door het recreatiegebied Het Kraaiennest. Vanaf die plaats, en ook vanaf de Gaagweg, is de boomrijke enclave van de voormalige kasteelwerf Huis ten Dorp goed in het open landschap te zien.

Dorppolder
De gemeentegrens tussen Midden-Delfland en Westland loopt precies langs de glastuinbouwbedrijven.

Dorppolder
Fietspad naar het recreatiegebied Het Kraaiennest.

Dorppolder
De Plassen vormen een natuurgebied voor watervogels en tevens een (natte) waterberging.

Dorppolder
Nabij een oude kasteelwerf ligt boerderij Kraaiennest, nu bed en breakfast.

Dorppolder
Midden in de polder ligt een groene enclave van het vroegere kasteel Huis ten Dorp, van de familie Van Dorp.

Dorppolder
De boerderij rechts draagt nu de naam Huis ten Dorp.

De Scheewatering, een oeroude dwarsdoorsnijding van het gehele gebied, valt minder op, maar is wel aanwezig.

Dorppolder
De oude Scheewatering functioneert nu als molensloot naar het gemaal aan de Zijde

In het oostelijk deel van de Dorppolder zijn vanaf de Gaagweg en de Scheeweg nog duidelijk reliëfverschillen in het weidegebied waar te nemen; de kreekruggen danken hun bestaan aan de overstromingen via het Gantelstelsel.

Vanaf de Gaagweg (in de Dorppolder) heeft men nog bijna volledig zicht op het open weidelandschap, met op de achtergrond het kassengebied van de gemeente Westland.

Dorppolder
Vanaf de Gaagweg is er een mooi uitzicht over de polder; bij de bomenrij aan de horizon begint het kassengebied van Westland.

Dorppolder
Ook vanaf de Dorppolderweg is er een prachtig zicht op de weilanden en molen Korpershoek in Schipluiden.

Dorppolder
In de winter zijn er soms duizenden ganzen te vinden in de polder.

Dorppolder
Hoog boven de polder loopt de Zijde met links de Dorppolder; rechts ligt de Klaas Engelbrechtspolder.

De route langs de kronkelende Gaagweg nabij Schipluiden geldt - ook vanwege de variatie in de onderbroken lintbebouwing, waaronder veel oude boerderijen - als een van de mooiste polderroutes van Zuid-Holland. Tegelijkertijd is het in de spitsuren een van de drukste verkeerswegen van Midden-Delfland.

Dorppolder
De Gaagweg slingert van Schipluiden richting Maasland; inhalen is geen goed idee!

Vanaf de Gaagweg heeft men goed zicht op een historisch gemaal met een voorboezem. De bruggen over de Oostgaag verhogen - met het open polderlandschap aan de zuidzijde van de vermelde waterweg - het landelijke karakter van deze route.

Dorppolder
Op de oude molenplaats bevindt zich nu het gemaal van de Dorppolder.

24 maart 2019