MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Dijkpolder

Het meest kenmerkende van het poldergebied van de Dijkpolder zijn de lange smalle kavels, die oorspronkelijk niet gescheiden werden door de Zuidgaag en de Middelwatering met hun kaden. De polder is grotendeels leeg. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Dijkpolder
Dijkpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Glastuinbouw komt hier niet meer voor, als gevolg van een bewust streven van de gemeente Midden-Delfland om deze functie uit het open poldergebied van Midden-Delfland te weren. Alleen de randen van de polder bevindt zich bebouwing.

Dijkpolder
De Westgaag is (deels) een fietsstraat en slingert vanaf de Herenlaan tot de Maaslandsedam.

Dijkpolder
Op diverse plaatsen langs de Westgaag is de polder goed te zien met het dorp Maasland op de achtergrond.

Dijkpolder
Fraaie houten ophaalbrug langs de Westgaag.

Het is mogelijk rond de polder te rijden of te wandelen via de kaden en wegen. De Dijkpolder wordt onderbroken door de op maaiveld gelegen A20.

Dijkpolder
De Maaslandsedam: Hier kwamen de spoorlijnen uit De Lier, Maasland en Schipluiden samen; nu zijn het de fietspaden.

Dijkpolder
Het Weidepad loopt deels over de oude trambaan.

Door de polder loopt het Dijkpolderpad, een kerkenpad vanaf de Westgaag naar Maasland. Opvallend in het gebied zijn de ophaalbruggen en draaibruggen over de Westgaag.

Dijkpolder
Het Dijkpolderpad begint aan de Westgaag, nabij de Herenlaan.

Dijkpolder
Smalle planken liggen over de kavelsloten.

Dijkpolder
Het Dijkpolderpad zigzagt om percelen met landbouw en weiland.

De oudste boerderijen staan op terpen. De kerktorens en de molens van Maasland zijn belangrijke oriëntatiepunten in het relatief open gebied.

Dijkpolder
Vanaf het kerkenpad zijn de torenspitsen van Maasland vrijwel steeds in zicht.

Dijkpolder
Uitzicht vanuit de polder op de twee molens van Maasland, een korenmolen (links) en een poldermolen.

De bebouwing van Maasland is grotendeels omgrensd door een groen kader.

Dijkpolder
De Westgaag tussen het viaduct onder de A20 en de Weverskade; dit Maassluise deel van de polder wordt langzaam volgebouwd met woningen.

Het Maassluise deel van van de polder, ten westen van de A20 tot aan de Weverskade heeft een woningbouwbestemming gekregen; de weilanden zullen hier langzamerhand allemaal verdwijnen.

Dijkpolder
De Weverskade, langs het Nieuwe Water, ligt enigszins verborgen onderaan de Maasdijk en heeft een rijkdom aan cultuurhistorie.

24 maart 2019