Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Commandeurspolder

Het meest kenmerkende van het poldergebied van de Commandeurspolder zijn de lange smalle kavels, die oorspronkelijk niet gescheiden werden door de Zuidgaag en de Middelwatering met hun kaden. De polder is grotendeels leeg. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Glastuinbouw komt hier steeds minder voor, als gevolg van een bewust streven van de gemeente Midden-Delfland om deze functie uit het open poldergebied van Midden-Delfland te weren.

Alleen de randen van de polder zijn bebouwd, uitgezonderd de zuidzijde, langs de Noordvliet. Hier bevindt zich ook het voormalige jaagpad van de trekschuitdienst tussen Delft en Maassluis.

Commandeurspolder
Commandeurspolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Commandeurspolder
Rechts de Noordvliet met het jaagpad en links de polder.

Commandeurspolder
Onder aan de kade van de Noordvliet ligt het fietspad met enkele bosschages.

Commandeurspolder
Het Maaslandsebos is een jong recreatiegebied naast de sportvelden en bebouwing van Maasland.

Commandeurspolder
Het Gaagpad ligt op de oude trambaan.

Commandeurspolder
In het voormalige tuinbouwgebied, nu Maaslandsedam genoemd, ontstaat en kleurrijk woonwijkje.

Het is mogelijk rond de polder te rijden (gedeeltelijk) of te wandelen via de kaden en wegen. Het Doelpad is een kerkenpad naar Maasland. De Kwakelbrug over de Middelwatering verbond oorspronkelijk het Doelpad met een pad door de Duifpolder.

Commandeurspolder
De kwakelbrug over de Middelwatering geeft toegang tot het Doelpad, dat dwars door de polder naar de kerken van Maasland loopt.

Commandeurspolder
Langs het Doelpad kun je zomaar koeien tegenkomen.

Opvallend zijn de ophaalbruggen Oostgaag en Middelwatering. De oudste boerderijen staan op terpen.

Commandeurspolder
De Commandeurskade bestaat voor een deel uit een smal fietspad langs de Zuidgaag en enkele vlietlandjes.

Commandeurspolder

De kerktorens en de molens van Maasland zijn belangrijke oriëntatiepunten in het relatief open gebied. De bebouwing van Maasland is grotendeels omgrensd door een groen kader, met onder andere stroken bos en sportvelden.

Commandeurspolder
Langs de Oostgaag ligt een smal wandelpad van de Kwakelweg tot aan de Maaslandsedam.

Commandeurspolder
Op warme zomerdagen zoeken koeien graag afkoeling onder een spaarzame boom.

Commandeurspolder
De Commandeurspolder krijgt in de winter regelmatig bezoek van grote aantallen ganzen.

11 maart 2024