MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Broekpolder

Het eeuwenoude veenweidelandschap van de Broekpolder werd vanaf 1958 grotendeels verborgen onder een dikke laag van wel zeven meter Rotterdams havenslib, vervuild, zo bleek later. Hierdoor werd woningbouw niet meer mogelijk. Het werd een recreatiegebied met wandel- en fietspaden en vooral veel beplanting waaronder zelfs een productiebos. Door deze afwisseling van openheid en bebossing en de relatieve grootschaligheid is hier een landschap geschapen dat weinig verband meer heeft met het oorspronkelijke polderlandschap. Door uitvoering van de inrichtingsplannen van de Stichting Federatie Broekpolder worden de landschappelijke kwaliteiten en de natuurwaarden van de Broekpolder verder verhoogd. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Broekpolder
Broekpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Broekpolder
Nieuw moerasgebiedje naast de Watersportweg en langs de Vlaardingsevaart.

Broekpolder
Wandelpad over buitendijks gebied langs de Boonervliet en de Vlietlanden.

De Broekkade van de Broekpolder langs de Vlaardingervaart is een markant element, hoewel deze kade nauwelijks meer als polderkade herkend kan worden. De zogenoemde perskaden in de opgespoten Broekpolder met fiets- en wandelpaden zijn vaak als laan met bomen uitgevoerd en daardoor, en door hun hogere ligging goed herkenbaar.

Broekpolder
Over de perskaden liggen nu sfeervolle lanen.

Broekpolder
Het Broekpolderpad is een deel van het fietspad dat rond de polder loopt.

Broekpolder
Een bomenlaad door De Ruigte.

Het noordelijk deel van de vroegere Broekpolder is als golfbaan ingericht en heeft daardoor een eigen landschapstype, dat door de ‘gewone’ wandelaar beleefd kan worden vanaf het fietspad langs de Boonervliet en vanaf het wandelpad dwars door de golfbaan.

Broekpolder
De golfbaan van Golfclub Broekpolder.

De Broekpolder kent veel sportvoorzieningen. Langs de Vlaardingsevaart zijn enkele jachthavens en is er het onderkomen van kanovereniging Natsec. Dwars door de Broekpolder loopt een uitdagend mountainbike parcours. Aan de randen bevinden zich faciliteiten voor jeu de boules, tennis, voetbal en hockey. In een vroegere boerderij is de manege van Die Flardingha Ruiters gevestigd.

Broekpolder
Ook paardenpaden lopen door de Broekpolder.

Het Klauterwoud bevat een aantal prachtige klim- en klautervoorzieningen voor de jeugd.

Broekpolder
Het Klauterwoud is een speelgebied met verschillende mogelijkheden om te klimmen en klauteren.

In het centrale deel van de polder heeft de natuur veel vrij spel gekregen. De naam De Ruigte geeft dit goed aan. Schotse Hooglanders zorgen ervoor dat de begroeiing betrekkelijk open blijft. Alhoewel hun gebied is afgezet met schrikdraad kunnen mountainbikes en voetgangers dit gebied betreden.

Broekpolder
Het vroegere productiebos is grotendeels omgevormd tot nieuwe natuur: De Ruigte.

Broekpolder
Schotse Hooglanders begrazen De Ruigte.

Broekpolder
Ook de schuwe slobeenden voelen zich hier thuis.

Broekpolder
De Broekpolder is een vogelrijk gebied.

Op het Educatief Archeologisch Erf komt de geschiedenis van Midden-Delfland tot leven bij dit huisje uit de Nieuwe Steentijd, gebouwd door studenten van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden en vrijwilligers van de Federatie Broekpolder.

Broekpolder
Het nagebouwde huisje uit de Nieuwe Steentijd.

24 maart 2019