MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Akkerdijksche Polder

De Akkerdijksche Polder wordt begrensd door de Delftsche Schie in het westen, de Ackerdijkseweg en Oude Leedeweg in het noorden, de Molendijk in het oosten en de Berkelse Zweth (met de Zwethkade en Molenkade) in het zuiden. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Akkerdijksche polder
De Akkerdijksche polder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Akkerdijksche polder en Oude Leede
De Oude Leede richting Rotterdamseweg. Op de achtergrond boerderij Halfwege.

Akkerdijksche polder en Oude Leede
Het Overslagpad begint aan de Rotterdamseweg en loopt deels evenwijdig aan de snelweg A13.

De snelweg A13 deelt de polder in twee gedeelten. Het westelijke deel heeft een agrarisch karakter met twee melkveebedrijven. In het oosten liggen de Ackerdijkse Plassen en een natte ruigte, een waardevol natuurgebied.

Ackerdijksepad
Het Ackerdijksepad loopt dwars door de polder.

Ackerdijksepad
Een ontmoeting met melkkoeien hoort bij de attractie.

Ackerdijkse Plassen
De Ackerdijkse Plassen vormen een beschermd natuurgebied met veel vogels.

Ackerdijkse Plassen
Een grote populatie aalscholvers broedt hier in de bomen.

Ackerdijkse Plassen
Vanuit uitkijktoren de Tureluur en de twee kijkhutten kan de flora en fauna bespied worden.

Ackerdijkse Plassen
In het voorjaar is de natte ruigte populair bij de grutto.

Ackerdijkse Plassen
Een pomp op zonne-energie houdt het plasdras op peil.

Ackerdijkse Plassen
Natuurmonumenten houdt kantoor in deze monumentale boerderij.

Ten westen van de plassen en langs de A13 liggen ook enkele veehouderijen en een manege.

Manege Prinsenstad
Manege De Prinsenstad aan de Rijksstraatweg.

Het gebied heeft vooral noord-zuidverbindingen: Delftsche Schie, Rotterdamseweg, A13 en de Molendijk. De oost-westverbindingen zijn alleen geschikt voor wandelaars en fietsers, zoals de Ackerdijkseweg, de Molenkade en de Zwethkade.

Ackerdijkseweg
De Ackerdijkseweg is deels een fietspad richting Oude Leede.

Berkelse Zweth
De Berkelsche Zweth bij de buurtschapjes De Zweth (links) en Zweth langs de Delftsche Schie.

Berkelse Zweth
De snelweg A13 kruist de Berkelsche Zweth.

Berkelse Zweth
Een aantal sfeervolle dijkhuisjes langs de Berkelsche Zweth.

Berkelse Zweth
Het fietspad over de Molenkade vergt enige stuurmanskunst.

Berkelse Zweth
Bij de kruising van de Molenkade met de Molendijk ligt deze fietsbrug naar de Oude Bovendijk.

Moderne villa
Achterin de polder ligt deze moderne villa met uitzicht over de Ackerdijkse Plassen.

24 maart 2019