MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Aalkeet Buitenpolder

De Aalkeet-Buitenpolder, een veenpolder, wordt gekenmerkt door zijn openheid. Vanaf de Zuidbuurt en de A20 kan deze openheid worden beleefd, evenals de opstrekkende verkaveling die oorspronkelijk vanaf de Maasdijk tot de Vlaardingervaart en de Rijskade liep. De lange smalle kavels zijn aan de Maaszijde het breedst en lopen in noordoostelijke richting naar een punt. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Aalkeet Buitenpolder
Aalkeet-Buitenpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Aalkeet-Buitenpolder
De polder is voor een deel ingericht voor de weidevogels; hier een vlucht wulpen.

Aalkeet-Buitenpolder
Weidevogels houden van plasdras weilanden.

Aalkeet-Buitenpolder
In de winterperiode is de polder ook in trek bij de wintergasten als brandganzen.

Een bijzonder mooi uitzicht over dit poldergebied kan men hebben vanaf het Broekpolderpad. De kerktorens van Maasland zijn belangrijke oriëntatiepunten in het open poldergebied. Tussen de A20 en de Zuidbuurt is een recreatiegebied gecreëerd met een waterplas (Krabbeplas) en perceelsgewijze bebossing, zodat het gebied een halfgesloten karakter heeft.

Aalkeet-Buitenpolder
De Rijskade is de scheiding met de Broekpolder.

Aalkeet-Buitenpolder
Vanuit een kijkhut is er uitzicht over de Rijsplassen.

Aalkeet-Buitenpolder
Vanaf de Zuidbuurt is er zicht op de Krabbeplas, bedoeld als surfplas.

Aalkeet-Buitenpolder
Op zomerse dagen kan het behoorlijk druk zijn bij het strand gedeelte.

Aalkeet-Buitenpolder
Ook watervogels, zoals kuifeenden, profiteren van de Krabbeplas.

De Rijskade is een markant element in het polderlandschap. De bebouwing in het de polder beperkt zich tot enkele boerderijen en huizen langs de Zuidbuurt. In de strook tussen de Broekpolder en de A20 liggen nog enige boerderijen en staat ook andere verspreide bebouwing.

Aalkeet-Buitenpolder
Ten noorden van de A20 bevinden zich twee melkveehouderijen.

Aalkeet-Buitenpolder
De Karperhoeve aan de Boonervliet.

De eendenkooi Het Aalkeetbuiten van Natuurmonumenten, gelegen naast de snelweg A20, wordt alleen nog gebruikt voor educatieve doeleinden.

Aalkeet-Buitenpolder
Een vangpijp van de eendenkooi Het Aalkeetbuiten.

De Zuidbuurt is de oorspronkelijke verbinding (uit de ontginningsperiode) tussen Vlaardingen en Maasland. Op de Zuidbuurt geldt thans een beperking voor het doorgaande autoverkeer. De weg wordt veel gebruikt door scholieren die in Vlaardingen op school gaan.

Aalkeet-Buitenpolder
In de oude boerderij is het restaurant van golfclub Schinkelshoek gevestigd.

Aalkeet-Buitenpolder
Het gemaal van de Aalkeet-Buitenpolder aan de weg Zuidbuurt.

Aalkeet-Buitenpolder
Het gemaal loost water in een lange voorboezem die naar de Boonervliet leidt.

13 juli 2020