MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Aalkeet-Binnenpolder

De open gebied van de Aalkeet-Binnenpolder wordt begrensd door de weg Zuidbuurt in het noorden en de Maasdijk in het zuiden. De bebouwing van Maassluis en Vlaardingen liggen respectievelijk ten westen en oosten. De melkveehouderij is al enige tijd geheel verdwenen en de historische boerderijen kregen een andere functie. De percelen weiland worden nu gebruikt door hobbyvee en weidevogels. Lees het hele verhaal bij: Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland.

Aalkeet Binnenpolder
Aalkeet Binnenpolder © Midden-Delfland is Mensenwerk.

Aalkeet-Binnenpolder
Vanaf de weg Zuidbuurt ziet het landschap er rustig en vredig uit.

Aalkeet-Binnenpolder
De weg Zuidbuurt richting Vlaardingen.

Aalkeet-Binnenpolder
Bosschages en bomenrijen verbergen de bebouwing van Vlaardingen en het industriegebied van de Botlek.

Aalkeet-Binnenpolder
De boerderijen hebben tegenwoordig vooral een woonfunctie.

Aalkeet-Binnenpolder

De Aalkeet-Binnenpolder heeft ten zuiden van de Zuidbuurt en de metrospoorlijn ook een intensieve beplanting met bos, gedeeltelijk ook op de opgespoten terreinen buitendijks (Oeverbos). Deze bebossing is vooral aangebracht om het zicht vanuit het gebied Midden-Delfland op de installaties van de petrochemische industrie in het Botlekgebied te beperken. Vanaf de Zuidbuurt beperkt deze bebossing echter tevens de herkenbaarheid van de op een geulafzetting gelegen boerderijstrook tussen de Zuidbuurt en de spoorlijn.

Aalkeet-Binnenpolder
Tussen de bomenrijen zijn recreatieve paden aangelegd.

Aalkeet-Binnenpolder
De tot metrolijn omgebouwde spoorbaan is op één plaats over te steken richting de maasdijk.

Aalkeet-Binnenpolder
Tussen de spoorbaan en de maasdijk liggen het natuurgebied de Rietputten (boven) en het Volkbos (onder). Het Volksbos is aangelegd in 1992 als protest tegen een geplande vuilstortplaats.

Aalkeet-Binnenpolder

Aalkeet-Binnenpolder
Het Oeverbos is een buitendijks recreatiegebied.

De bebouwing beperkt zich tot de boerderijstrook ten zuiden van de Zuidbuurt en boerderijen en huizen langs de Zuidbuurt zelf.

Aalkeet-Binnenpolder
Het gemaal van de Aalkeet-Binnenpolder bevindt zich aan de Zuidbuurt, nabij de gemeentegrens van Maassluis en Vlaardingen.

Aalkeet-Binnenpolder
De Zuidbuurt met protestspandoek tegen de Blankenburgverbinding.

Aalkeet-Binnenpolder
Vroeger voeren de boeren met hun producten langs de Zuidbuurt en onder de heulen door. Er zijn nog enkele van deze gemetselde boogbruggetjes aanwezig.

De Maasdijk vormt een eeuwenoude verbinding tussen Vlaardingen en Maassluis, terwijl de Zuidbuurt de oorspronkelijke verbinding (uit de ontginningsperiode) vormde tussen Vlaardingen en Maasland.

Aalkeet-Binnenpolder
Boerderij De Vergulde Hand ligt onder aan de Maassluisedijk.

Aalkeet-Binnenpolder
De Groote Lucht is een afvalwaterzuiveringsinstallatie, gelegen langs het Scheur.

De polder wordt geplaagd door de aanleg van de Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg A24. Een tunnel onder het Scheur gaat straks de A15 met de A20 verbinden. Het nieuwe natuurgebied De Rietputten zal voor een groot deel moeten verdwijnen. Het traject tussen de spoorbaan en de weg Zuidbuurt gaat straks weliswaar ondergronds maar voor het zover is komt er een grote bouwput.

Aalkeet-Binnenpolder
De bouwweg vanaf de Zuidbuurt, langs de Wijnboerderij.

13 juli 2020