Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar nieuwspagina's Link naar de cultuur- en recreatuekaart Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Mooi Dichtbij logo klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

10 september 2021. Het Midden-Delflandgebied werd op 14 november 2017 aangewezen tot Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) door de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het doel van deze status is het landschap en de rijke cultuurhistorie beter te kunnen beschermen. Midden-Delfland is het eerste gebied in Nederland dat deze status verkreeg. In de Landschapstafel BPL werken alle betrokken partijen aan plannen voor de bescherming en ontwikkeling van het waardevolle landschap. In en om het gebied wonen 2,3 miljoen mensen! Op 4 september 2021 werd Midden-Delfland BPL uitgebreid met zes locaties.

Het Midden-Delfland gebied bestaat uit een groot aantal polders met elk een eigen invulling en uitstraling. Naast de dorpen zijn er vooral weilanden en boerderijen en aan de randen van de stedelijke bebouwing zijn recreatiegebieden aangelegd met bossen en struwelen. Waterwegen, die vooral voor de afvoer van overtollig regenwater zijn aangelegd, scheiden de polders van elkaar. Het gebied wordt verder doorsneden door enkele snelwegen, verbindingswegen, fietspaden en spoorwegen. Deze combinatie op een relatief klein gebied maakt midden-Delfland uniek. Bekijk de diverse polders in meer detail met deze pagina's: Het landschap van Midden-Delfland, de dorpen en de polders.

Deze website brengt een ode aan Midden-Delfland met: Ode aan Midden-Delfland van middendelfland.net.

Begrenzing BPL 2017
De donkergroene contour geeft de begrenzing van het BPL Midden-Delfland aan. Bron: Aanwijzingsbrief Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Landschapstafel BPL

In de Landschapstafel (voorheen Gebiedstafel) BPL zijn negen gemeenten (Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland), het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen vertegenwoordigd, met als doel het landschap tussen de steden te beschermen en te ontwikkelen.

Visie BPL

19 juni 2021. Tijdens de Midden-Delfland Dag is de visie gelanceerd door de voorzitter van de landschapstafel, Marja van Bijsterveldt. Deze bevat voorstellen tot uitbreiding van het BPL.

BPL uitgebreid met zes locaties

4 september 2021. Onderdeel van de visie BPL is de uitbreiding van met zes locaties: de Groenzoom (gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland), de Kerkbuurt, de omgeving van de Kerkweg en de Joppelaan (gemeente Schiedam), het Dakpark A4 (gemeente Schiedam), het Kraaiennest (gemeente Midden-Delfland), de Zeven Gaten (De Lier, gemeente Westland) en de Kerkpolder (Schipluiden, gemeente Midden-Delfland). De provincie Zuid-Holland ging in september 2021 akkoord met deze uitbreiding.

Visie BPL 2021
De donkergroene contour geeft de nieuwe begrenzing van het BPL Midden-Delfland aan. Bron: Visie document BPL.

11 mei 2024