MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Polders van Midden-Delfland

Het Midden-Delfland gebied is onderverdeeld in een groot aantal polders, elk met een eigen karakter, typering en bemaling. In de periode 2007-2014 werden deze polders in logische groepen beschreven door de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk. De resultaten staan in zeven boekjes met de titel Historie en Landschap van ... en kunnen als PDF gratis worden gedownload. Vanaf de navigatiebalk bovenaan deze pagina zijn alle polders hier beknopt beschreven en in beeld gebracht, onder andere met foto's uit de polderboekjes. Deze serie pagina's is in ontwikkeling...

Zouteveense Polder en eendenkooi
Zouteveense Polder en eendenkooi op de achtergrond.

27 januari 2019